Chuyện Kể Về Con Người Và Muông Thú

Sách-Tài liệu: Chuyện Kể Về Con Người Và Muông Thú PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Yuri Dmitriyev Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Chuyện Kể Về Con Người Và Muông Thú, chuyen ke ve con nguoi va muong thu, Yuri Dmitriyev

sach chuyen ke ve con nguoi va muong thu

CHUYỆN KỂ VỀ CON NGƯỜI VÀ MUÔNG THÚ

Chuyện Kể Về Con Người Và Muông Thú Thông tin tác giả Yuri Dmitriyev Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “Kể Chuyện Về Con Người Và Muông Thú” là cuốn sách không thể nói hết những mối quan hệ quá nhiều của người và thú.

Với gần 400 trang viết và gần 150 hình ảnh minh họa, chuyện kể về “Con Người Và Muông Thú” dẫn người đọc đi từ nguyên thủy đến hiện đại.

Từ những phát hiện tình cờ trong hang động, giúp các nhà khảo cổ học và nhân chủng học tìm hiểu ý nghĩ và hành động tổ tiên của loài người; tới những thần thoại La Mã, những truyền thuyết về phù thủy…

Thông tin chi tiết Tác giả: Yuri Dmitriyev Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Khối lượng: 420.00 gam Kích thước: 14×20 cm Ngày phát hành: 04/2006 Số trang: 396

sach tu lap rap, cai dat va khac phuc cac su co may tinh hoan toan theo y ban

TỰ LẮP RÁP, CÀI ĐẶT VÀ KHẮC PHỤC CÁC SỰ CỐ MÁY TÍNH HOÀN TOÀN THEO Ý BẠN

Tu Lap Rap, Cai Dat Va Khac Phuc Cac Su Co May Tinh Hoan Toan Theo Y Ban Thong tin tac gia Nguyen Nam Thuan Nguyen Nam Thuan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tu Lap Rap, Cai Dat Va Khac Phuc Cac Su Co May Tinh Hoan Toan Theo Y Ban + Chi dan lap rap tung buoc . + Ap dung cac ky thuat moi nhat hien nay. Nham muc dich giup ban co duoc mot bo may vi tinh moi voi nhung thanh phan duoc lap rap hoan toan theo y ban, khong phai nhung linh kien do nha san xuat lua chon trong nhung may rap san, dong thoi ban co co hoi kiem soat may vi tinh cua minh ngay tu tu luc ban dau. Sach gom bon phan, huong dan chi tiet noi de bat dau lap dat may vi tinh, nhung thanh phan nao ban can cho bo may cua ban, nen lap dat theo thu tu nao va cach lap dat ra sao. Sau khi lap rap va cai dat xong, ban se duoc huong dan qua tien trinh kiem tra, chay thu may va khac phuc nhung su co ban co the gap phai de co mot bo may hoan chinh va nhhu y nhat. Sach duoc bo cuc ro rang, cac chi dan lap dat theo tung buoc cu the va ap dung ky thuat tien tien nhat hien nay. Noi dung: Phan I: Chon cac thanh phan cho PC. Chuong 1: Duy tri su an toan cua may tinh Chuong 2: Chon cac dung cu can thiet Chuong 3: Chon Case va bo nguon thich hop Chuong 4: Chon CPU va Motherboard Chuong 5: Chon RAM thich hop …. Phan II: Huong dan lap rap may tinh ca nhan (PC) Chuong 12: Huong dan lap rap may tinh ca nhan Chuong 13: Lap rap Case va PSU Chuong 14: Lap cac bo phan co ban … Phan III: Khoi dong va Test PC. Chuong 16: Khoi dong va chay thu Chuong 17: Nhung tinh chinh sau cung va cai dat win- dows XP .. Chuong 20: Huong dan xu ly cca loi thuong gap. Phan IV: Phu luc. Cac Web huu dung Danh sach kiem tra Cac nha san xuat phan cung Bang chu giai. Xin tran trong gioi thieu va moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Nam Thuan Nha xuat ban: Nxb Giao thong van tai Nha phat hanh: Nhan Van Ma San pham: 8935072809225 Khoi luong: 450.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 08/2006 So trang: 404 Nhan xet tu khach hang tot Boi san 27/12/2009 21:39:54 that la tot Tra loi cua ban ve danh gia nay , da co 0 phan hoi. Ho ten Email Ma xac nhan Vui long nhap cac chu so o hinh ben canh. Gui tra loi cua ban Huy bo Danh gia trung binh (1 nguoi da danh gia) 5.0 5 ★ 1 4 ★ 0 3 ★ 0 2 ★ 0 1 ★ 0 Dang nhap de gui nhan xet cua Ban Dang nhap Ban chua co tai khoan? Hay Dang ky Binh luan tu facebook ()