ChuyệN Kể BáC Hồ VớI ĐồNg BàO CáC Dân TộC

Sách-Tài liệu: Chuyện Kể Bác Hồ Với Đồng Bào Các Dân Tộc PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Vũ Thị Kim Yến Nhà xuất bản: NXB Hồng Bàng Nhà phát hành: Gia Lai CTCTừ khóa chính sách: Chuyện Kể Bác Hồ Với Đồng Bào Các Dân Tộc, chuyen ke bac ho voi dong bao cac dan toc, Vũ Thị Kim Yến

sach chuyẹn kẻ bác hò vói dòng bào các dan tọc

CHUYỆN KỂ BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC

Chuyện Kể Bác Hồ Với Đồng Bào Các Dân Tộc Thông tin tác giả Vũ Thị Kim Yến Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chuyện Kể Bác Hồ Với Đồng Bào Các Dân Tộc Cuốn sách nhỏ mà ý nghĩa lớn này sẽ góp phần cổ vũ, khích lệ mạnh mẽ để cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam quyết tâm ghi tạc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ cùng nhau bảo tồn và phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; không ngừng nâng cao cảnh giác, kiên quyết phòng và chống mọi âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Vũ Thị Kim Yến Nhà xuất bản: NXB Hồng Bàng Nhà phát hành: Gia Lai CTC Mã Sản phẩm: 8935095614882 Khối lượng: 220.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 2012 Số trang: 216

sach cac mau cau co ban tieng duc

CÁC MẪU CÂU CƠ BẢN TIẾNG ĐỨC

Cac Mau Cau Co Ban Tieng Duc Thong tin tac gia Nguyen Thi Tam Tinh Nguyen Thi Tam Tinh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cac Mau Cau Co Ban Tieng Duc: De phuc vu cho viec hoc tieng Duc da co nhieu cuon sach phan tich ve ngu phap va dua ra cac mau doi thoai hang ngay giup cho nhung nguoi muon tu hoc duoc nhanh va hieu qua hon.Cuon sach nho nay co muc dich dua ra “cac mau cau co ban tieng Duc” va nhung kien thuc co ban can chu y khi viet hay noi tieng Duc, cac vi du kem theo cung ho tro cac ban trong viec tim hieu ro hon su khac biet trong cac truong hop dat cau hay dung mau cau cho phu hop voi qui tac ve ngu phap va y nghia can the hien cu the cua chung. Muc Luc: Loi noi dau Dinh nghia va dac diem cau tieng Duc Loai cau Kieu cau Cac thanh phan trong cau Mau cau va cau truc cau Thong tin trong cau Y nghia cua tu va cau Cau ngan Vi tri cua tu. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Thi Tam Tinh Nha xuat ban: Nxb Tu dien Bach khoa Nha phat hanh: Minh Lam Ma San pham: 8395088503799 Khoi luong: 160.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 12/2007 So trang: 144