Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước

Sách-Tài liệu: Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lê Quang Thiệu Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Đinh TịTừ khóa chính sách: Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước, chu tich ho chi minh voi phong trao thi dua yeu nuoc, Lê Quang Thiệu

sach chu tich ho chi minh voi phong trao thi dua yeu nuoc

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Phong Trào Thi Đua Yêu Nước Thông tin tác giả Lê Quang Thiệu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất quan tâm đến phong trào thi đua yêu nước.

Người đã dành nhiều thời gian và tâm trí cho vấn đề này.

Tư tưởng thi đua yêu nước của Chỉ tịch Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo quy luật tiến hóa của xã hội loài người và tâm lý tiến bộ của con người vào thực tiễn Việt Nam, đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, anh dũng chống giặc ngoại xâm, tinh thần xây dựng đất nước của nhân dân ta có từ hàng ngàn năm.

Nội dung chính của cuốn sách này bao gồm: – Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua.

Mọi việc đều thi đua.

– Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất.

– Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua.

– Thi đua phải có mục đích.

– Thi đua phải có kế hoạch tỉ mỉ.

– Thi đua sản xuất và tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu.

– Thi đua phát huy sáng kiến, phổ biến và áp dụng rộng rãi sáng kiến, kinh nghiệm tiên tiến.

– Thi đua cải thiện đời sống, gây hạnh phúc cho dân…

– Thi đua xây dựng con người mới.

– Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lê Quang Thiệu Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Đinh Tị Mã Sản phẩm: 8935077002096 Khối lượng: 140.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 20.5 cm Ngày phát hành: 03/2008 Số trang: 120

sach bao ve chu quyen bien dao to quoc - mot so kien thuc khoa hoc pho thong ve bien

BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC – MỘT SỐ KIẾN THỨC KHOA HỌC PHỔ THÔNG VỀ BIỂN

Bao Ve Chu Quyen Bien Dao To Quoc – Mot So Kien Thuc Khoa Hoc Pho Thong Ve Bien Thong tin tac gia Kim Quang Minh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Duong Van Khanh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Bien nuoc ta luon gan voi nhung gia tri thieng lieng tam linh va lich su. Bien cung la noi sinh song cua hang chuc trieu nguoi dan dat Viet, la khong gian sinh ton cua dan toc, la dia ban chien luoc trong bao ve va phat trien dat nuoc. Do vay bao ve chu quyen va phat huy tiem nang bien dao la menh lenh cua To quoc cho moi nguoi dan Viet Nam. Nham gop mot phan nho vao cong cuoc bao ve bien dao Nha sach Thang Long da xuat ban va cho ra mat bo bo sach “Bao ve chu quyen bien dao to quoc”. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Kim Quang Minh , Duong Van Khanh Nha xuat ban: NXB Thanh Nien Nha phat hanh: Thang Long Ma San pham: 1130000079864 Khoi luong: 176.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 12/2016 So trang: 180