Cho Là Nhận

Sách-Tài liệu: Cho Là Nhận (Tái Bản 2016) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: S.Truett Cathy, Ken Blanchard Người dịch: Bích Loan Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: Trí ViệtTừ khóa chính sách: Cho Là Nhận (Tái Bản 2016), cho la nhan tai ban 2016, S.Truett Cathy, Ken Blanchard, Bích Loan

sach cho la nhan (tai ban 2016)

CHO LÀ NHẬN (TÁI BẢN 2016)

Cho Là Nhận (Tái Bản 2016) Thông tin tác giả S.Truett Cathy S.Truett Cathy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Ken Blanchard Ken Blanchard Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Ngày xưa, ông bà ta thường dạy: “Cho là vạn phúc”, ngày nay, giữa sự quay cuồng của cuộc sống hiện đại, con người dường như đang hướng đến một quan niệm trái ngược hoàn toàn:”Nhận mới quan trọng nhất”.

Hầu như mỗi ngày chúng ta đều nghe thấy những câu đại loại như: “Hãy tận hưởng mọi thứ mà cuộc đời có thể mang lại”, “Hãy không ngừng tìm kiếm những điều tốt nhất”, “Chúng ta cần nhiều hơn nữa để đạt đến đỉnh cao”, “Tôi đã tự kiến phần mình.

Nếu muốn, anh hãy tự đi mà lấy”, “Chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại”…

Hãy thử chiêm nghiệm công việc kinh doanh của chúng ta.

Lợi nhuận sẽ được tái đầu tư để tăng sức hấp dẫn cho thị giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Thay vì giúp đỡ những người khốn khó hơn, nhiều người giàu có chỉ biết đầu tư tiền của vào những kế hoạch nhằm bảo đảm sự an toàn cho tuổi già của họ.

Do đó, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn hơn.

Và trong nền kinh tế các nước đang ngày càng lớn mạnh thì các khoản đóng góp cho từ thiện vẫn là những con số thật khiêm tốn.

“Có bao giờ bạn tự nghĩ đến những tác động sâu sắc mà thế giới phải hứng chịu từ những nghịch lý trên? Có bao giờ bạn tự hỏi rằng: – Liệu mọi trẻ em trên thế giới có được ăn no mặc ấm trong tình yêu thương của cha mẹ, người thân? – Liệu chúng ta đã làm hết khả năng để ngăn chặn những căn bệnh của thế kỷ đang hoành hành trên hành tinh này chưa? – Liệu mọi sinh viên hiếu học đều có đủ tiền để theo học đại học? – Liệu những người vô gia cư có được một nơi đủ ấm để qua đêm? Nếu cho đó là những câu hỏi giành cho những “người khác” thì chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội đóng góp tấm lòng và sức lực của mình cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Hãy cùng tác giả tham gia cuộc hành trình khám phá kỳ lạ này và cảm nhận sự màu nhiệm của nó đối với cuộc đời của chính bạn!”.

Mục lục: Chương 1: Nhà môi giới chứng khoán trẻ tuổi Chương 2: Người tài xế Chương 3: Nhà điều hành đáng kính Chương 4: Trang báo Chương 5: Sự mong đợi Chương 6: Những cánh cửa mở Chương 7: Bốn yếu tố quan trọng của lòng chia sẻ Chương 8: Quyền sở hữu Chương 9: Mỗi ngày là một cơ hội Chương 10: Bước tiếp theo Chương 11: Ngôi nhà và trái tim Chương 12: Bản danh sách hạnh phúc Chương 13: Lòng biết ơn Chương 14: Trở về Chương 15: Tiết lộ mới Chương 16: Ráp mọi thứ lại với nhau Chương 17: Câu chuyện của tương lai Đôi nét về tác giả Ken Blanchard Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: S.Truett Cathy , Ken Blanchard Người dịch: Bích Loan Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: Trí Việt Mã Sản phẩm: 8935086837849 Khối lượng: 198.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13 x 20.5 cm Ngày phát hành: 03/2016 Số trang: 168

sach che do ke toan doanh nghiep - quyen 1: he thong tai khoan ke toan 2015

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – QUYỂN 1: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 2015

Che Do Ke Toan Doanh Nghiep – Quyen 1: He Thong Tai Khoan Ke Toan 2015 “Quyen 1 He Thong Tai Khoan Ke Toan” gom nhung qui dinh chung cua Bo Truong Bo Tai Chinh ap dung cho tat ca cac doanh nghiep thuoc moi linh vuc, moi thanh phan kinh te trong ca nuoc, che do ke toan gom 4 phan: Phan thu nhat: He thong tai khoan ke toan Phan thu hai: He thong bao cao tai chinh Phan thu ba: Che do chung tu ke toan Phan thu tu: Che do so ke toan Cuon sach nay qui dinh, he thong hoa va cu the ve he thong tai khoan ke toan. Cuon sach nay he thong hoa danh muc tai khoan ke trong trong doanh nghiep. Trong cuon nay, da chi ro gom 10 loai tai khoan ke toan. Cu the hoa cac loai tai khoan tu tai san ngan han, tai san dai han, no phai tra, nguon von chu so huu, doanh thu, chi phi san xuat – kinh doanh, thu nhap khac, chi phi khac, xac dinh ket qua kinh doanh, cac loai tai khoan ngoai bang can doi ke toan ( loai tai khoan 0)… “Quyen 1 He Thong Tai Khoan Ke Toan” duoc ban hanh theo QD so 15/2006/QD-BTC ngay 12/3/2006 cua Bo Truong Bo Tai Chinh Tran Van Ta, duoc sua doi bo sung theo Thong tu so 106/2008/TT-BTC ngay 18/11/2008; Thong tu so 206/2009/TT-BTC ngay 27/10/2009; Thong tu so 224/2009/TT-BTC ngay 31/12/2009.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Minh Thang Ma San pham: 8935236402460 Khoi luong: 726.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 10/2014 So trang: 548