ChíNh SáCh MớI Về QuảN Lý TàI ChíNh, TíN DụNg, NgoạI HốI, Kế ToáN, KiểM ToáN ĐốI VớI CáC Ngân HàNg 2009

Sách-Tài liệu: Chính Sách Mới Về Quản Lý Tài Chính, Tín Dụng, Ngoại Hối, Kế Toán, Kiểm Toán Đối Với Các Ngân Hàng 2009 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Tài Chính Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Chính Sách Mới Về Quản Lý Tài Chính, Tín Dụng, Ngoại Hối, Kế Toán, Kiểm Toán Đối Với Các Ngân Hàng 2009, chinh sach moi ve quan ly tai chinh tin dung ngoai hoi ke toan kiem toan doi voi cac ngan hang 2009, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

sach chính sách mói vè quản lý tài chính, tín dụng, ngoại hói, ké toán, kiẻm toán dói vói các ngan hàng 2009

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG, NGOẠI HỐI, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG 2009

Chính Sách Mới Về Quản Lý Tài Chính, Tín Dụng, Ngoại Hối, Kế Toán, Kiểm Toán Đối Với Các Ngân Hàng 2009 Thông tin tác giả Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia; tăng cường quản lý nhà nước về ngoại hối, nâng cao tính chuyển đổi của đồng Việt Nam; hoàn thiện hệ thống quản lý tiền tệ, ngoại hối của Việt nam và hoạt động của hệ thống ngân hàng, bảo đảm hoạt động của các tổ chức tín dụng được lành mạnh, an toàn và có hiệu quả; góp phần phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, ngày 12 tháng 12 năm 1997, Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ hai thông qua Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được bổ sung, sửa đổi năm 2003 và Luật các tổ chức tín dụng, đã được bổ sung, sửa đổi năm 2004; ngày 13 tháng 12 năm 2005 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 về ngoại hối.

Từ đó đến nay, Chính phủ Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính, các Bộ, ban ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản về chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối để hướng dẫn thực hiện các Luật và Pháp lệnh nói trên.

Trong thời gian qua, nhằm thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ban ngành khác cũng đã ban hành hàng loạt các văn bản về Chính sách hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh, đầu tư mới để phát triển sản xuất, phục vụ sản xuất nông nghiệp và khu vực nông thôn, hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế… Để tạo điều kiện cho các đơn vị là ngân hàng, tổ chứ tín dụng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiền tệ, quản lý ngoại hối đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh có điều kiện thực hiện các khoản vay có ưu đãi về lãi suất, cuốn sách “Chính sách mới về quản lý tài chính, tín dụng, ngoại hối, kế toán, kiểm toán đối với các Ngân hàng – 2009” gồm sáu phần: Phần thứ nhất: Quy định chung phần thứ hai: Chính sách hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn Phần thứ ba: Quy định về lãi suất, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động và cho vay có bảo đảm Phần thứ tư: Chính sách quản lý ngoại hối Phần thứ năm: Chính sách mới về kế toán – tài chính Phấn thứ sáu: Chính sách mới về thanh tra, kiểm toán.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Tài Chính Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Khối lượng: 1200.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 27 cm Ngày phát hành: 06/2009 Số trang: 720

sach chu ca vang thu 14

CHÚ CÁ VÀNG THỨ 14

Chu Ca Vang Thu 14 Thong tin tac gia Jennifer L. Holm Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Khi khoa hoc doi dau quy luat tu nhien – chuyen gi se xay ra? Khi Goldie, chu ca vang yeu quy chet di, Ellie, co be 11 tuoi bat dau tu hoi: se ra sao neu Goldie hoi sinh, se ra sao neu nhung chu ca vang tren the gioi duoc song lau hon? Cau hoi ay van luon chay vong quanh tam tri Ellie cho den ngay co be bat ngo dung do mot cau-be-bac-hoc sieu cau kinh voi guong mat giong het… ong ngoai Ellie hoi nho. Dong hanh cung Melvin (ten cau be bi an), Ellie bat dau hanh trinh kham pha khoa hoc gan lien voi nhung cau chuyen phong phu trong cuoc song hang ngay: tu vo tao, vo chuoi bi tham den mieng pho mat len phan moc tan goc tu lanh; di nhien co be cung khong quen thac mac ve chu ca vang thuo nao. Va roi Ellie thong minh, tinh y da nhan ra bi mat kinh-thien-dong-dia-nhat: Melvin dich thi la… ong ngoai phien ban 12 tuoi!!! Te ra, nho mot thi nghiem “cai lao hoan dong”, ong nhanh chong tre lai tuy phai mang theo ca dong rac roi cua tuoi day thi, tieu bieu la mun trung ca. Thoat tien, Ellie vo cung hao huc khi nghi ve ke hoach lap nhom khoa hoc cung ong ngoai, tu do cong bo lieu thuoc than ki truoc toan the gioi va nhan giai Nobel (nho vay, biet dau co be con cuu song duoc Goldie). Nhung cang tim hieu ve the gioi khoa hoc, co be cang vo le ra: Khoa hoc giup ich cho cuoc song song cung mang suc manh huy diet – nhu Jonas Salk che ra vac xin phong benh bai liet con Robert Oppenheimer lai tao nen bom nguyen tu. Boi vay, neu cac nha khoa hoc chi mai me kiem tim danh tieng, nhung phat minh, sang che cua ho se dan mat di y nghia tot dep. Dung truoc lua chon tiep tuc theo duoi hay huy bo du an lam the gioi tre-lai, Ellie da hoi ong ngoai: “Khi nguoi gia tre lai, ai se chiu trach nhiem? Ai se quyet dinh co nen vut rac ra ngoai hay khong va co bat lo suoi hay khong? Ai se la nguoi lon day a?” Luc nay, duong nhu nhom khoa hoc bat dau nhan ra rang Tu nhien cung co nhung quy luat rieng, ton trong chung nghia la biet tran trong cuoc song. Chu ca vang thu 14 – nho su dan dat cua co be Ellie thong minh, nhay cam – se dua cac ban nho vao mot cuoc kham pha thu vi cuoc song hang ngay. Tu do, cac ban nho tro nen gan gui hon voi khoa hoc – khong phai dieu gi xa xoi, kho hieu ma thuc su phuc vu cho cuoc song quanh minh.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Jennifer L. Holm Nguoi dich: Hoang Phuong Thao Nha xuat ban: NXB Phu Nu Nha phat hanh: NXB Phu Nu Ma San pham: 9786045635506 Khoi luong: 220.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2016 So trang: 192