Chinh Phục Đề Thi Vào 10 Chuyên – Khối Chuyên Toán

Sách-Tài liệu: Chinh Phục Đề Thi Vào 10 Chuyên – Khối Chuyên Toán PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Xuân Nam Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: MegabookTừ khóa chính sách: Chinh Phục Đề Thi Vào 10 Chuyên – Khối Chuyên Toán, chinh phuc de thi vao 10 chuyen – khoi chuyen toan, Nguyễn Xuân Nam

sach chinh phuc de thi vao 10 chuyen - khoi chuyen toan

CHINH PHỤC ĐỀ THI VÀO 10 CHUYÊN – KHỐI CHUYÊN TOÁN

Chinh Phục Đề Thi Vào 10 Chuyên – Khối Chuyên Toán Thông tin tác giả Nguyễn Xuân Nam Nguyễn Xuân Nam Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thi vào các khối chuyên ở các trường cấp 3 chuyên là một trong những kỳ thi vất vả, gian lan với các bạn học sinh.

Các bạn đi luyện thi ở những thầy giáo dạy chuyên rât nhiều.

Nhưng một điều quan trọng đó là khả năng tư duy tự học.

Cuốn sách chinh phục đề thi vào 10 chuyên khối chuyên Toán là một trong những cuốn sách Chinh phục đề thi vào lớp 10 chuyên khối chuyên toán giúp các bạn học sinh tự học, rèn luyện tư duy và tổng hợp kiến thức phương pháp nhanh nhất thông qua hệ thống lời giải, hướng dẫn giải khoa học.

Đề thi được biên soạn và tổng hợp từ các trường chuyên hàng đầu trên cả nước như trường chuyên tổng hợp, trường sư phạm hà nội, trường ams và một số trường ở miền trung và miền nam.

Mỗi trường thi đề riêng nhau, nhưng bản chất của việc học là sự cọ sát với tất cả dạng bài, để hội tụ đủ sự tự duy chinh phục nhưng bài thi ở bất đề thi nào.

Thật sự đây là là cuốn sách số 1 về đề thi vào chuyên.

Bộ sách kết hợp với trung tâm luyện thi vào chuyên Khoa Bảng, là trung tâm luyện thi số 1 ở Hà Nội hiện nay.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Xuân Nam Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Megabook Mã Sản phẩm: 9786046262787 Khối lượng: 704.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 17 x 24 cm Ngày phát hành: 2016 Số trang: 420

sach bo luat dan su - nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam

BỘ LUẬT DÂN SỰ – NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bo Luat Dan Su – Nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam Thong tin tac gia Ngoc Diep Ngoc Diep Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Phan A: Nhung Van De Can Biet Ve Bo Luat Dan Su Nam 2005 I – Thoi gian bo luat dan su duoc thong qua, cong bo va thoi diem co hieu luc thi hanh II- Pham vi dieu chinh cua bo luat dan su III – Bo cuc cua bo luat dan su Gom co 777 dieu duoc bo cuc thanh 7 phan, 36 chuong Phan I: Nhung quy dinh chung Chuong I: Nhiem vu va hieu luc cua bo luat dan su Chuong II: Nhung nguyen tac co ban Chuong III: Ca nhan Chuong IV: Phap nhan Chuong V: Ho gia dinh, to hop tac Chuong VI: Giao dich dan su Chuong VII: Dai dien Chuong VIII: Thoi han Chuong IX: Thoi hieu Phan II: Tai san va quyen so huu Chuong X: Nhung quy dinh chung Chuong XI: Cac loai tai san Chuong XII: Noi dung quyen so huu Chuong XIII: Cac hinh thuc so huu Chuong XIV: Xac lap, cham dut quyen so huu Chuong XV: Bao ve quyen so huu Chuong XVI: Nhung quy dinh khac ve quyen so huu Phan III: Nghia vu dan su va hop dong dan su Chuong XVII: Nhung quy dinh chung Chuong XVIII: Hop dong dan su thong dung Chuong XIX: Thuc hien cong viec khong co uy quyen Chuong XX: Nghia vu hoan tra tu do chiem huu, su dung tai san, duoc loi ve tai san khong co can cu phap luat Chuong XXI: Trach nhiem boi thuong thiet hai ngoai hop dong Phan IV: Thua ke Chuong XXII: Nhung quy dinh chung Chuong XXIII: Thua ke theo di chuc Chuong XXIV: Thua ke theo phap luat Chuong XXV: Thanh toan va phan chia di san Phan V: Quy dinh ve chuyen quyen su dung dat Chuong XXVI: Nhung quy dinh chung Chuong XXVII: Hop dong chuyen doi quyen su dung dat Chuong XVIII: Hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat Chuong XXIX: Hop dong thue, thue lai quyen su dung dat Chuong XXX: Hop dong the chap quyen su dung dat Chuong XXXI: Hop dong tang cho quyen su dung dat Chuong XXXII: Hop dong gop von bang gia tri quyen su dung dat Chuong XXXIII: Thua ke quyen su dung dat Phan VI: Quyen so huu tri tue va chuyen giao cong nghe Chuong XXXIV: Quyen tac gia va quyen lien quan Chuong XXXV: Quyen so huu cong nghe va quyen doi voi giong cay trong Chuong XXXVI: Chuyen giao cong nghe Phan VII: Quan he dan su co yeu to nuoc ngoai Phan B: Bo luat dan su nam 2005 Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Ngoc Diep Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2010270003432 Khoi luong: 330.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 19 cm Ngay phat hanh: 02/2011 So trang: 352