Chiều Nay Có Một Cuộc Hẹn

Sách-Tài liệu: Chiều Nay Có Một Cuộc Hẹn PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Vũ Thị Huyền Trang Nhà xuất bản: NXB Văn hóa – Văn nghệ Nhà phát hành: NXB Văn Hóa Văn NghệTừ khóa chính sách: Chiều Nay Có Một Cuộc Hẹn, chieu nay co mot cuoc hen, Vũ Thị Huyền Trang

sach chieu nay co mot cuoc hen

CHIỀU NAY CÓ MỘT CUỘC HẸN

Chiều Nay Có Một Cuộc Hẹn Thông tin tác giả Vũ Thị Huyền Trang Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tôi không muốn nỗi đau của mình biến thành những viên ngọc trai để người đời mang ra ngắm nghía, làm vật trang trí cho mình.

Tôi chỉ mong sao, nỗi đau sẽ giống như ngọn ngải đắng mọc ngạo nghễ giữa mảnh đất cằn cỗi để rồi sau sự đắng đót nơi đầu lưỡi là những dịu êm, những ngọt ngào thương yêu lan tỏa ra từ vô số cánh hoa trắng muốt như được gột rửa, được tảy trần dưới đêm trăng.

Đêm nay tôi một mình lặng lẽ ra đi.

Dưới ánh trăng.

Tôi và một sinh linh bé nhỏ.

(Trích Ngải đắng) Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Vũ Thị Huyền Trang Nhà xuất bản: NXB Văn hóa – Văn nghệ Nhà phát hành: NXB Văn Hóa Văn Nghệ Mã Sản phẩm: 9786046835790 Khối lượng: 264.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 06/2017 Số trang: 220

sach luat thue thu nhap ca nhan - cac van ban huong dan thi hanh

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Luat Thue Thu Nhap Ca Nhan – Cac Van Ban Huong Dan Thi Hanh Ngay 21 thang 11 nam 2007, tai ky hop thu 2, Quoc hoi khoa XII da thong qua luat thue TNCN so 04/QH12 co hieu luc thi hanh ke tu ngay. Luat nay quy dinh ve doi tuong nop thue, thu nhap chiu thue, thu nhap duoc mien thue, giam thue va can cu tinh thue thu nhap ca nhan De trien khai Luat thue thu nhap ca nhan. Chinh phu da ban hanh Nghi dinh quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Thue thu nhap ca nhan. Dong thoi, Bo Tai chinh cung ban hanh thong tu huong dan thi hanh Luat thue thu nhap ca nhan va Luat quan ly thue ap dung doi voi thue thu nhap ca nhan. Viec ban hanh dong bo Nghi dinh va Thong tu ve thue thu nhap ca nhan gop phan tich cuc vao viec thuc hien nghiem tuc dung thoi han Luat noi tren Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 8935206500318 Khoi luong: 240.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5×20.5 cm Ngay phat hanh: 12/2008 So trang: 224