Chiến Thuật Cờ Tướng

Sách-Tài liệu: Chiến Thuật Cờ Tướng PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Phó Bảo Thắng Người dịch: Đàm Hưng Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Nhà phát hành: Huy HoàngTừ khóa chính sách: Chiến Thuật Cờ Tướng, chien thuat co tuong, Phó Bảo Thắng, Đàm Hưng

sach chien thuat co tuong

CHIẾN THUẬT CỜ TƯỚNG

Chiến Thuật Cờ Tướng Thông tin tác giả Phó Bảo Thắng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cờ tướng là một môn thể thao đối kháng trí tuệ, có tác dụng rèn luyện trí óc, “dưỡng tâm ích trí”, nâng cao năng lực tư duy.

Chiến thuật cờ tướng giới thiệu những thế cờ độc đáo, đặc sắc nhất từ những cuộc thi đấu cờ tướng chuyên nghiệp, kèm theo phân tích chi tiết về những bước cờ tuyệt diệu của các kỳ thủ tầm cỡ.

Qua đó, người học có thể rút ra cho mình những kinh nghiệm hữu ích, nhanh chóng nâng cao trình độ và phát triển nhiều kĩ thuật tác chiến trong thi đấu.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Phó Bảo Thắng Người dịch: Đàm Hưng Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Nhà phát hành: Huy Hoàng Mã Sản phẩm: 8935095627103 Khối lượng: 396.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 12/2018 Số trang: 332

sach luạt quản lý thué 2013 (dã sủa dỏi, bỏ sung áp dụng tù 1-7-2013)

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2013 (ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG TỪ 1-7-2013)

Luạt Quản Lý Thué 2013 (Dã Sủa Dỏi, Bỏ Sung Áp Dụng Tù 1-7-2013) Thong tin tac gia Hoang Anh Hoang Anh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Luạt Quản Lý Thué 2013 (Dã Sủa Dỏi, Bỏ Sung Áp Dụng Tù 1-7-2013) Ngay 20/11/2012, Luat so 21/2012/QH13 Ve viec sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Quan ly thue da duoc ban hanh. Chung toi xin tom luoc mot so noi dung thay doi quan trong nhu sau: Ve nghia vu cua nguoi nop thue Can cu vao khoan 4, Dieu 1, luat so 21/2012/QH 13 ban hanh ngay 20 thang 11 nam 2012 sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat quan ly thue thi nghia vu cua nguoi nop thue co bo sung nhu sau: Neu nguoi nop thue la to chuc kinh doanh tai dia ban co co so ha tang ve cong nghe thong tin phai thuc hien ke khai, nop thue, giao dich voi co quan quan ly thue thong qua phuong tien dien tu theo quy dinh cua phap luat ve giao dich dien tu. Ve phuong phap xac dinh gia tinh thue Cung theo luat nay thi viec ap dung co che thoa thuan truoc ve phuong phap xac dinh gia tinh thue duoc thuc hien tren co so de nghi cua nguoi nop thue va su thong nhat giua co quan thue va nguoi nop thue theo thoa thuan don phuong, song phuong va da phuong giua co quan thue, nguoi nop thue va co quan thue cac nuoc, vung lanh tho co lien quan. Hieu luc thi hanh tu ngay 01 thang 7 nam 2013 Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Hoang Anh Nha xuat ban: NXB Hong Duc Nha phat hanh: 45 Dinh Tien Hoang Ma San pham: 113000052725 Khoi luong: 132.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 01/2013 So trang: 120