Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Nghiệp Vụ Kho Bạc Nhà Nước

Sách-Tài liệu: Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Nghiệp vụ Kho Bạc Nhà Nước PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Huỳnh Quốc Phi Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: KT Tuấn MinhTừ khóa chính sách: Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Nghiệp vụ Kho Bạc Nhà Nước, che do ke toan ngan sach va nghiep vu kho bac nha nuoc, Huỳnh Quốc Phi

sach che do ke toan ngan sach va nghiep vu kho bac nha nuoc

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Nghiệp vụ Kho Bạc Nhà Nước Thông tin tác giả Huỳnh Quốc Phi Huỳnh Quốc Phi Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Và Nghiệp vụ Kho Bạc Nhà Nước Mục lục: – Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 6/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về ban hành Chế độ Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.

– Công văn số 1122/KBNN-KT ngày 2/6/2006 của kho bạc nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước Phần I : Quy định chung Chương 1: Quy định chung về kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước.

Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước Chương 3: Chứng từ kế toán Chương 4: Tài khoản kế toán Chương 5: Sổ kế toán Chương 6: Báo cáo tài chính Chương 7: Điện báo và báo cáo kế toán quản trị Chương 8: Quyết toán hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước Phần II: Chứng từ kế toán – Hệ thống chứng từ kế toán – Nội dung, phương pháp ghi chép và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán Phần III: Tài khoản kế toán – Hệ thống tài khoản kế toán – Nôi dung và phương pháp ghi chép trên tài khoản kế toán Phần IV: Sổ kế toán – Hệ thống sổ kế toán – Mẫu sổ kế toán – Nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán Phần V: Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền Chương 2: Kế toán ngân sách nhà nước Chương 3: Kế toán trái phiếu chính phủ Chương 4: Kế toán cho vay theo mục tiêu chỉ định Chương 5: Kế toán tiền gửi tại kho bạc nhà nước Chương 6: Kế toán thanh toán bù trừ Chương 7: Kế toán thanh toán liên kho bạc Chương 8: Kế toán điều chuyển vốn và quyết toán vốn kho bạc Chương 9: Kế toán ngoại tệ Chương 10: Kế toán chia tách, sáp nhập đơn vị kho bạc nhà nước Chương 11: Kế toán ngoại bảng Chương 12: Kế toán đơn vị phụ thuộc Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Huỳnh Quốc Phi Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: KT Tuấn Minh Khối lượng: 620.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 12/2006 Số trang: 528

sach giao trinh vat lieu dien va tu

GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ TỪ

Giao Trinh Vat Lieu Dien Va Tu Thong tin tac gia PGS.TS. Hoang Trong Ba PGS.TS. Hoang Trong Ba Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Dung Cho Cac Truong Dai Hoc Va Cao Dang Khoi Cong Nghe Sach dua ra mot so khai niem moi ve phan loai vat lieu, di sau ve cau tao cua vat lieu de nguoi doc hieu sau sac hon ve tinh chat cua no, tu do su dung vat lieu dung cho hon. Ben canh do cuon sach nay, cung dua ra cac ky hieu vat lieu theo tieu chuan cua cac quoc gia khac, nhung chu yeu la theo TCVN (Tieu chuan Viet Nam), de cac can bo ky thuat nha may co the doi chieu trong cac ban ve che tao cac khi cu va thiet bi dien. Ngoai ra sach cung chu trong gioi thieu ve cac cong nghe che tao vat lieu, de tu do cac nha may co the ket hop nhung cong nghe che tao nay va gia cong cac linh kien, khi cu dien cho phu hop voi yeu cau su dung vi cong nghe gia cong khac nhau va vat lieu co thanh phan khac it thoi cung du lam cho cac tinh chat ve dien va tu cua khi cu dien thay doi nhieu. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: PGS.TS. Hoang Trong Ba Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia TPHCM Nha phat hanh: STK Khoi luong: 330.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 12/2010 So trang: 252