Chế Độ, Chính Sách Mới Về Tiền Lương – Tiền Công Bảo Hiểm Xã Hội, Y Tế, Thất Nghiệp – Luật Viên Chức, Xử Lý Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Chính Sách Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Người Lao Động – Chế Độ Công Tác Phí Phương Tiện Đi Lại 2011

Sách-Tài liệu: Chế Độ, Chính Sách Mới Về Tiền Lương – Tiền Công Bảo Hiểm Xã Hội, Y Tế, Thất Nghiệp – Luật Viên Chức, Xử Lý Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Chính Sách Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Người Lao Động – Chế Độ Công Tác Phí Phương Tiện Đi Lại 2011 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Chế Độ, Chính Sách Mới Về Tiền Lương – Tiền Công Bảo Hiểm Xã Hội, Y Tế, Thất Nghiệp – Luật Viên Chức, Xử Lý Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Chính Sách Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Người Lao Động – Chế Độ Công Tác Phí Phương Tiện Đi Lại 2011, che do chinh sach moi ve tien luong – tien cong bao hiem xa hoi y te that nghiep – luat vien chuc xu ly ky luat doi voi cong chuc chinh sach doi voi can bo cong chuc nguoi lao dong – che do cong tac phi phuong tien di lai 2011, Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội

sach che do, chinh sach moi ve tien luong - tien cong bao hiem xa hoi, y te, that nghiep - luat vien chuc, xu ly ky luat doi voi cong chuc, chinh sach doi voi can bo, cong chuc, nguoi lao dong - che do cong tac phi phuong tien di lai 2011

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, Y TẾ, THẤT NGHIỆP – LUẬT VIÊN CHỨC, XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG – CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI 2011

Chế Độ, Chính Sách Mới Về Tiền Lương – Tiền Công Bảo Hiểm Xã Hội, Y Tế, Thất Nghiệp – Luật Viên Chức, Xử Lý Kỷ Luật Đối Với Công Chức, Chính Sách Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Người Lao Động – Chế Độ Công Tác Phí Phương Tiện Đi Lại 2011 Thông tin tác giả Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục Lục Phần thứ nhất: Mức lương tối thiểu chung và hệ thống thang bảng lương Phần thứ hai: Chế độ, chính sách mới về tiền lương, phụ cấp trong khu vực hành chính sự nghiệp Phần thứ ba: Chế độ, chính sách mới về tiền lương trong doanh nghiệp Phần thứ tư: Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Phần thứ năm: Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm y tế Phần thứ sáu: Chế độ, chính sách mới đối với cán bộ, công chức, người lao động, chế độ công tác phí, phương tiện đi lại Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Mã Sản phẩm: 8935206505405 Khối lượng: 1320.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 27 cm Ngày phát hành: 06/2011 Số trang: 800

sach 101+ ý tuỏng ra quyét dịnh và ủy quyèn

101+ Ý TƯỞNG RA QUYẾT ĐỊNH VÀ ỦY QUYỀN

101+ Ý Tuỏng Ra Quyét Dịnh Và Ủy Quyèn Thong tin tac gia Alpha Books bien soan Cong ty co phan Sach Alpha (Alpha Books Joint-Stock Company – goi tat la Alpha Books) do mot nhom tri thuc tre thanh lap o Ha Noi nam 2005 voi niem tin: Tri thuc la Suc manh. Thong qua viec gioi thieu cac tac pham co gia tri cua the gioi, Alpha Books mong muon tro thanh nhip … Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia 101 y tuong ra quyet dinh va uy quyen 101+ Y tuong chua dung tat ca moi dieu ban can biet de xay dung va dieu hanh mot doanh nghiep thanh cong. Ra quyet dinh von la mot hoat dong gan lien voi moi nguoi nhat la nhung nha dieu hanh doanh nghiep. Cau hoi “Tai sao”, “Lam cach nao”,… da lam dau dau khong it cac nha lanh dao. Duoc chia thanh cac y tuong va trinh bay ngan gon, don gian, de hieu, voi moi “mach nuoc” thu vi cho mot y tuong, cuon sach mang tap trung xu ly moi khia canh cua viec ra quyet dinh va uy quyen ra quyet dinh de co the mang lai hieu qua toi da doi voi moi ky vong hay kho khan cua doanh nghiep. Voi bo y tuong nay, chac chan ban se tro thanh mot nha ra quyet dinh thong minh, xay dung moi quan he tot dep voi tat ca cac ben lien quan, va hon het, xay dung duoc mot doanh nghiep thanh cong ngoai mong doi. 101+ Y tuong ra quyet dinh va uy quyen chua dung tat ca moi dieu ban can biet de xay dung va dieu hanh mot doanh nghiep thanh cong. Nguon thong tin vo gia nay duoc bien soan nham mang den cho cac nha khoi nghiep nhung cong cu can thiet nhat, huu hieu nhat cung nhu cung cap cho cac doanh nhan hien thoi nhung loi khuyen tuyet voi nhat cho viec uy quyen va ra quyet dinh. Tat ca cac nha quan ly hoc hoi, hieu ro va biet ung dung nhung phuong phap trong cuon sach nay se gianh duoc nhieu “phan thuong” va chien thang moi doi thu canh tranh. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Alpha Books bien soan Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Alpha books Ma San pham: 1130000090172 Khoi luong: 198.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 11/2012 So trang: 192