Cd Sonat Ánh Trăng – Nghệ Sĩ Guitare Phạm Lợi

Sách-Tài liệu: CD Sonat Ánh Trăng – Nghệ Sĩ Guitare Phạm Lợi (Vol.2) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Chưa có Nhà phát hành: Phương Nam FilmTừ khóa chính sách: CD Sonat Ánh Trăng – Nghệ Sĩ Guitare Phạm Lợi (Vol.2), cd sonat anh trang – nghe si guitare pham loi vol.2

sach cd sonat anh trang - nghe si guitare pham loi (vol.2)

CD SONAT ÁNH TRĂNG – NGHỆ SĨ GUITARE PHẠM LỢI (VOL.2)

CD Sonat Ánh Trăng – Nghệ Sĩ Guitare Phạm Lợi (Vol.2) CD Sonat Ánh Trăng – Nghệ Sĩ Guitare Phạm Lợi (Vol.2) Gồm các ca khúc Toccata Marriage d’amour Bản nhạc Polonais Ave Maria Tombe La Neiga Bài không tên số 7 Moonlight Sonata Dva Berega (Đôi bờ) Besame Mucho Trân trọng giới thiệu.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Chưa có Nhà phát hành: Phương Nam Film Mã Sản phẩm: 8932000435976 Khối lượng: 88.00 gam Định dạng: CD

sach sóng dẹp - uóc nguyẹn của cha

SỐNG ĐẸP – ƯỚC NGUYỆN CỦA CHA

Sóng Dẹp – Uóc Nguyẹn Của Cha Khong có ngay mai nào lại khong có két thúc, khong có sụ dau khỏ nào lại khong có lói ra. Rsoutheell Nhu nhũng khoảng lạng càn thiét trong bién táu của cuọc sóng, nhũng cau chuyẹn trong cuón sách này sẽ mang dén cho bạn co họi dẻ suy ngãm và rung dọng vè nhũng chuyẹn có thục, vè nhũng dièu có thẻ nhỏ nhạt nhung ý nghĩa vói mõi chúng ta. Nhũng cau chuyẹn trong tủ sách sóng dẹp là tình cảm, nõi nièm tam sụ sẻ chia của dong dảo bạn bè tren thé giói, họ ỏ mọi tàng lóp trong xã họi nhung có chung mọt mong muón là dánh thúc trái tim nhan hạu và tình yeu thuong trong mõi con nguòi. Hãy sát cánh ben nhau trong nhũng giai doạn khó khan nhát của cuọc dòi, hạnh phúc sẽ nhan doi khi bạn chia sẻ, dó là uóc nguyẹn của nhũng nguòi thục hiẹn cuón sách này. Mõi cau chuyẹn khép lại, là nhũng cảm nhạn sau sác dành cho bạn dọc. Dó sẽ là mọt món quà, là tam sụ bạn muón dành tạng nhũng nguòi yeu thuong xung quanh mình. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Ha Noi Nha phat hanh: Tan Viet Ma San pham: 8935210208989 Khoi luong: 198.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 11/2017 So trang: 192