Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 12

Sách-Tài liệu: Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 12 – Tái bản 03/08/2008 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Vũ Đức Lưu Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 12 – Tái bản 03/08/2008, cau hoi va bai tap trac nghiem sinh hoc 12 – tai ban 03/08/2008, Vũ Đức Lưu

sach cau hoi va bai tap trac nghiem sinh hoc 12 - tai ban 03/08/2008

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 – TÁI BẢN 03/08/2008

Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 12 – Tái bản 03/08/2008 Thông tin tác giả Vũ Đức Lưu Vũ Đức Lưu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 12: Bắt đầu từ năm học 2008 – 2009, SGK Sinh học 12 mới được đưa vào dạy học đại trà.

Để giúp các thầy, cô giáo dạy tốt và các bạn học sinh học có kết quả cao môn Sinh học 12, tác giả biên soạn cuốn “Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Sinh học 12” Cuốn sách này được biên soạn dựa vào chương trình chuẩn cũng như SGK Sinh học 12 mới.

Sách gồm hai phần: – Phần một – Bài tập theo chủ đề – Phần hai – Bài tập tích hợp Phần một là phần cơ bản của sách, gồm những bài tập được tổng hợp bám sát chương trình và nội dung SGK theo chương, theo chủ đề, do đó rất thuận lợi cho việc dạy và học bài mới, hệ thống hoá kiến thức trong khâu ôn tập và kiểm tra đánh giá kết quả dạy và học.

Giáo viên giảng dạy có thể dùng các câu hỏi trong phần này để hình thành nên các bài kiểm tra 15 phút và kiểm tra kiến thức trong từng chương.

Phần hai đề cập tới sự tích hợp các kiến thức và kĩ năng của các phần Di truyền học, Tiến hoá và Sinh thái học, cho nên có tác dụng ôn tập và kiểm tra đánh giá nội dung của từng phần và các phần thông qua các kì kiểm tra 1 tiết và học kì Các câu hỏi trắc nghiệm trong sách được biên soạn theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng, đồng thời đảm bảo kĩ thuật và chất lượng cao.

Các câu hỏi được biên soạn theo loại câu nhiều lựa chọn.

Đây là loại câu có chất lượng cao nhất trong các loại câu trắc nghiệm, vì vậy nó được dùng cho các kì kiểm tra học kì, thi quốc gia.

Hi vọng cuốn sách này góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Sinh học 12 của thầy, cô giáo và học sinh ở các trường THPT và các trường có liên quan với môn Sinh học.

Mục lục: Lời nói đầu Phần một.

Bài tập theo chủ đề A.

Di truyền học Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền Chương 3: Di truyền học quần thể Chương 4: Ứng dụng của di truyền học Chương 5: Di truyền học ở người B.

Tiến hoá Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá Chương 2: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất C.

Sinh thái học Chương 1: Cá thể và quần thể Chương 2: Quần xã sinh vật Chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường Đáp án phần một Giải đáp những câu hỏi và bài tập khó Phần hai.

Bài tập tích hợp A.

Di truyền học B.

Tiến hoá và sinh thái học Đáp án phần hai Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Vũ Đức Lưu Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Khối lượng: 320.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 17×24 cm Ngày phát hành: 03/2008 Số trang: 280

sach dinh gia cac loi ich tai chinh qua cac ham tai chinh excel (dung kem dia cd)

ĐỊNH GIÁ CÁC LỢI ÍCH TÀI CHÍNH QUA CÁC HÀM TÀI CHÍNH EXCEL (DÙNG KÈM ĐĨA CD)

Dinh Gia Cac Loi Ich Tai Chinh Qua Cac Ham Tai Chinh Excel (Dung Kem Dia CD) Thong tin tac gia Do Thien Anh Tuan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tro lai voi hien thuc, la nha dau tu tai chinh nen ban thuong phai ban rong voi cac quyet dinh lien quan den qua trinh dau tu cua minh. Du rang ban luon mong muon nhung phan tich, danh gia va quyet dinh cua minh la chinh xac nhung thuc te thi khong phai luc nao cung duoc nhu y muon. Rui ro la mot dieu hoan toan co the xay ra di kem voi nhung quyet dinh dau tu. Thong thuong rui ro cang lon thi loi nhuan cang cao. The nhung, van de la ban co du can dam chap nhan rui ro cao de ky vong thu duoc loi nhuan lon hay khong. Nhung ke dau co (speculator) thi co thua long can dam, nhung ho cung khong phai la khong phan tich mot cach ti mi truoc moi quyet dinh dau tu. Voi Warre Buffett, ong chi dau tu vao nganh nao khi da biet thau dao ve no. Nguoc lai, George Soros la nha dau co ngan han, quyet dinh dau tu cua ong mang tinh rui ro cao. The nhung, ca Warre Buffett va George Soros hay bat ky nha dau tu nao khac de co duoc quyet dinh dung, ho deu phai thu thap thong tin va phan tich, xu ly mot cach co he thong va khoa hoc. Ro rang, van de chinh cua nhung quyet dinh dau tu la lam sao de xac suat cua nhung sai lam la thap nhat va kha nang kiem soat duoc cac rui ro lien quan sao cho co the toi thieu hoa nhung thiet hai co the gap phai. Su thanh cong hay that bai cua mot quyet dinh dau tu phu thuoc rat lon vao nhung thong tin ma nha dau tu co duoc. Song voi mot nguon thong tin giong nhau thi chua han cac quyet dinh dau tu deu nhu nhau. Dieu nay con tuy thuoc vao nhieu yeu to trong do dac biet nhan manh den nang luc phan tich va xu ly thong tin, cach tiep can va danh gia van de, kha nang phan doan, du bao moi truong… Quyen sach nay dong vai tro nhu mot quyen cam nang huu ich nham huong dan nguoi dung hieu va su dung tot nhung cu phap ham tai chinh trong viec phan tich va xu ly cac phep toan tai chinh mot cach nhanh chong va tien loi nhat. Diem dac biet trong quyen sach nay do la trong cac ham tai chinh, tac gia trinh bay theo nhung cong thuc tai chinh lien quan de nguoi dung co the van dung tinh toan nham kiem tra doi chieu ket qua, qua do hieu ro noi dung va y nghia cua ham hon. Muc luc: Loi tua Phan 1: Nhung van de luu y khi su dung cac ham tai chinh Ngay thang va he thong ngay thang Ngay thang va he thong ngay thang He thong ngay 1900 va 1904 Nhan dang gia tri cua nam gom hai chu so Ham tai chinh trong Excel Nhung van de chung ve ham Cau truc ham Chon va lap ham Nhung luu y khi lap ham Cach nhap doi so Cach dat ten cho cac doi so Cach tao mot ham tai chinh moi qua cong cu VBA Cach thay doi cac dang hien thi Cac doi so thuong xuat hien trong ham tai chinh Cac loi thuong xuat hien trong ham tai chinh Phan 2: Cac ham tai chinh Nhom A Nhom C Nhom D Nhom E Nhom F Nhom I Nhom M Nhom N Nhom O Nhom P Nhom R Nhom S Nhom T Nhom V Nhom X Nhom Y Phan 3: Phu luc Phu luc 1: Ung dung ly thuyet ra quyet dinh trong dau tu tai chinh Phu luc 2: Tra cuu nhanh cac cong thuc tai chinh cong ty Phu luc 3: Ham DAYS360 Phu luc 4: Modules danh cho VBAProject Phu luc 5: Phuong phap noi suy Phu luc 6: Huong dan lap bang toan tai chinh Phu luc 7: Cac bang toan tai chinh Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Do Thien Anh Tuan Nha xuat ban: Nxb Thong ke Nha phat hanh: KT Tuan Minh Khoi luong: 770.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 06/2008 So trang: 402