Cắt Dán Phụ Kiện Váy Áo Các Nàng Công Chúa Xinh Đẹp – Hoa Mộc Lan Và Nàng Tiên Thứ Bảy

Sách-Tài liệu: Cắt Dán Phụ Kiện Váy Áo Các Nàng Công Chúa Xinh Đẹp – Hoa Mộc Lan Và Nàng Tiên Thứ Bảy PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Người dịch: Ngọc Linh Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Đinh TịTừ khóa chính sách: Cắt Dán Phụ Kiện Váy Áo Các Nàng Công Chúa Xinh Đẹp – Hoa Mộc Lan Và Nàng Tiên Thứ Bảy, cat dan phu kien vay ao cac nang cong chua xinh dep – hoa moc lan va nang tien thu bay, Ngọc Linh

sach cat dan phu kien vay ao cac nang cong chua xinh dep - hoa moc lan va nang tien thu bay

CẮT DÁN PHỤ KIỆN VÁY ÁO CÁC NÀNG CÔNG CHÚA XINH ĐẸP – HOA MỘC LAN VÀ NÀNG TIÊN THỨ BẢY

Cắt Dán Phụ Kiện Váy Áo Các Nàng Công Chúa Xinh Đẹp – Hoa Mộc Lan Và Nàng Tiên Thứ Bảy Bộ sách Khéo tay hay làm- Cắt dán phụ kiện váy áo các nàng công chúa xinh đẹp gồm 4 quyển: Công Chúa Bạch Tuyết Và Công Chúa Ngủ Trong Rừng Nàng Tiên Cá Và Công Chúa Lọ Lem Công Chúa Belle Và Công Chúa Jasmine Hoa Mộc Lan Và Nàng Tiên Thứ Bảy Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Người dịch: Ngọc Linh Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Đinh Tị Mã Sản phẩm: 8935212327473 Khối lượng: 242.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 21 x 28.5 cm Ngày phát hành: 07/2016 Số trang: 12

sach suy nghi nhu mot nha quan ly

SUY NGHĨ NHƯ MỘT NHÀ QUẢN LÝ

Suy Nghi Nhu Mot Nha Quan Ly Thong tin tac gia Roger Fritz Roger Fritz Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Ph.D. Ph.D. Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Suy Nghi Nhu Mot Nha Quan Ly: Cuon sach chua dung hang nghin loi khuyen co ich trong viec chuan bi va buoc vao cong viec quan ly, bao gom nhung ky nang chinh yeu can thiet de quan ly hieu qua, thu hut su quan tam cua nhieu nguoi vi no tap trung vao nhung y tuong va quan diem co gia tri bat bien. Cach day vai nam, nhung ky nang va phuong phap moi cua the ky 21 da mang den nhung co hoi lon bat ngo cho cac nha quan ly. Suy nghi nhu mot nha quan ly bao gom nhung van de can thiet dang quan tam va nhung lua chon moi trong thoi dai thong tin dien tu ngay nay. Suy nghi nhu mot nha quan ly giup cac nha quan ly va lanh dao co the tu minh giai quyet cac van de. Noi dung sach duoc sap xep theo trinh tu de doc gia co the tu hoc. Sach cung rat huu ich cho cac giam sat, truong nhom cung nhu cac thanh vien, co ich cho hoat dong hoi nghi qua dien thoai, video hay dao tao tu xa. No cung cap cho doc gia nhung nguon thong tin huu ich trong cong viec tu cac ca nhan den nha quan ly hay cac lop boi duong nghiep vu. Moi phan bao gom nhung bai tap huu ich nham cung co kien thuc nguoi hoc. Du cong viec hien tai cua ban la gi di chang nua thi cuon sach nay deu co ich cho ban. Phat trien quan ly la trach nhiem cua ban. Cuon sach nay se giup ban co duoc nhung y tuong quan ly hieu qua va thuc hien tot cong viec cua minh, co co hoi nhan biet duoc ban than minh mot cach sau sac. Qua moi trang sach, ban se trai qua thu thach de tao ra tuong lai cua rieng minh. Muc luc: Gioi thieu Chuong 1: Nha quan ly chuyen nghiep Chuong 2: Quan ly thoi gian Chuong 3: Lap ke hoach Chuong 4: Quan ly dua vao qua trinh thuc hien cong viec-PBM Chuong 5: Lam the nao tuyen dung va giu duoc nhan tai Chuong 6: Su chuyen giao cong viec Chuong 7: Cai thien kha nang thuc hien cong viec Chuong 8: Dong co thuc day va nhom lam viec Chuong 9: Trao doi thong tin Chuong 10: Giai quyet van de Chuong 11: Phat huy y tuong moi Chuong 12: Quan ly cong viec cua ban Loi ket cho cac nha quan ly. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Roger Fritz , Ph.D. Nguoi dich: The Anh , Tuong Khoi Nha xuat ban: NXB Dong Nai Nha phat hanh: Van Lang Ma San pham: 8935073042058 Khoi luong: 330.00 gam Kich thuoc: 13.5×21 cm Ngay phat hanh: 05/2008 So trang: 284