Cẩm Nang Trực Chẩn Đoán Hình Ảnh

Sách-Tài liệu: Cẩm Nang Trực Chẩn Đoán Hình Ảnh PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nhiều tác giả Người dịch: Bác sĩ Hồ Hoàng Phương Người dịch: Bác sĩ Đoàn Thị Hiếu Đức Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Nhà phát hành: Alpha booksTừ khóa chính sách: Cẩm Nang Trực Chẩn Đoán Hình Ảnh, cam nang truc chan doan hinh anh, Nhiều tác giả, Bác sĩ Hồ Hoàng Phương, Bác sĩ Đoàn Thị Hiếu Đức

sach cam nang truc chan doan hinh anh

CẨM NANG TRỰC CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Cẩm Nang Trực Chẩn Đoán Hình Ảnh Thông tin tác giả Nhiều tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cẩm Nang Trực Chẩn Đoán Hình Ảnh trình bày thông tin về những ca cấp cứu lâm sàng thường gặp trong quá trình trực và các kết quả hình ảnh tưởng ứng.

Các trường hợp được phân loại thành hình ảnh lồng ngực, hệ tiêu hóa và niệu dục, thần kinh và tổn thương cột sống không do tai nạn, nhi khoa, chấn thương, hình ảnh học can thiệp mạch máu.

Ngoài ra các biến chứng do điều trị cũng được nhắc đến.

Mỗi trường hợp đều được trình bày dưới hình thức ca lâm sàng thực tế bao gồm cả bệnh sử và chỉ định chẩn đoán hình ảnh, các ví dụ hình ảnh học và bàn luận về chẩn đoán và xử lý cơ bản, nhấn mạnh vào các kết quả hình ảnh học quan trọng.

Cuốn sách này kết hợp giữa hình thức bàn luận về ca bệnh và các lời khuyên thực tế về lựa chọn loại hình ảnh cho trường hợp cấp tính.

Ngoài ra, cuốn sách cũng đưa ra hướng dẫn viết báo cáo hình ảnh học và các kỹ năng cần thiết, tập trung vào các kết quả dương tính và âm tính để chuyển lại cho bác sĩ điều trị.

Cẩm Nang Trực Chẩn Đoán Hình Ảnh sẽ là hành trang quan trọng mang đến những kiến thức và kỹ năng thực tế cho tất cả các bác sĩ.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nhiều tác giả Người dịch: Bác sĩ Hồ Hoàng Phương , Bác sĩ Đoàn Thị Hiếu Đức Nhà xuất bản: NXB Dân Trí Nhà phát hành: Alpha books Mã Sản phẩm: 8935251411324 Khối lượng: 286.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 26 cm Ngày phát hành: 15/09/2020 Số trang: 258

sach ngoai giao cua chinh quyen sai gon (1955 - 1963)

NGOẠI GIAO CỦA CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN (1955 – 1963)

Ngoai Giao Cua Chinh Quyen Sai Gon (1955 – 1963) Thong tin tac gia Tran Nam Tien Tran Nam Tien Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Sau khi Hiep dinh Geneve duọc ky ket (21-7-1954), Hoa Ky quyet dinh gat bo Pháp de truc tiep can thiep vao mien Nam Viet Nam, am muu tien hanh mot cuoc chien tranh chong su thong nhat va toan ven lanh tho cua nhan dan Viet Nam. De tao co so thuan lọi cho cuoc can thiep nay, Hoa Ky da hau thuan cho viec thanh lap mot chinh phu than My o mien Nam Viet Nam – che do Viet Nam Cong hoa voi Ngo Dinh Diem lam Tong thong dau tien. Ngo Dinh Diem da kheo leo tan dung su ho trọ cua Hoa Ky de cung co quyen luc, truat phe Quoc truong Bao Dai va nam toan bo quyen luc o mien Nam Viet Nam. Ngay sau khi thanh lap, che do Viet Nam Cong hoa da tien hanh chong phá phong trao cách mang o mien Nam Viet Nam, bien mien Nam Viet Nam thanh phong tuyen chong phá cuoc cách mang xa hoi chu nghia o mien Bac, ngan chan phong trao Cong san lan tran o khu vuc chau A noi chung va Dong Nam A noi rieng. Che do Viet Nam Cong hoa ve co ban tuy “le thuoc” nang ne vao Hoa Ky nhung van duọc no luc tao dung hinh anh mot chu the “doc lap” tren truong quoc te. Dac biet, tren linh vuc ngoai giao, che do Viet Nam Cong hoa ben canh nhung chi dao tu Hoa Ky, cung da co nhung chu truong, duong loi ngoai giao rieng. Voi muc tieu tao dung vi the “doc lap” cho che do Viet Nam Cong hoa, chinh quyen Ngo Dinh Diem da tich cuc mo rong quan he voi các quoc gia tu ban chu nghia, các quoc gia thuoc Phong trao Khong lien ket va The gioi thu ba, cung nhu tham gia nhieu to chuc quoc te. Vao dau thap nien 1960, chinh quyen Ngo Dinh Diem va Hoa Ky da boc lo nhung mau thuan gay gat, trong do phia Viet Nam Cong hoa mong muon the hien su doc lap nhieu hon trong quan he voi Hoa Ky. Trong noi bo chinh quyen Viet Nam Cong hoa cung xuat hien su mau thuan lon giua tap doan gia dinh tri Ngo Dinh Diem voi nhieu si quan quan doi va các chinh khách khác chinh kien. Sau cuoc “khung hoang Phat giáo” vao giua nam 1963, Hoa Ky da quyet dinh bat den xanh cho mot nhom tuong tá quan doi Viet Nam Cong hoa tien hanh cuoc dao chinh lat do che do Ngo Dinh Diem (11-1963). Co the noi, su sup do cua “con bai” Ngo Dinh Diem la mot that bai to lon cua Hoa Ky trong chinh sách thuc dan moi o mien Nam Viet Nam, mot bai hoc khong the nao quen cho Hoa Ky va cho tat ca nhung chinh quyen, nhung nhom phan dong da va dang di nguọc lai quyen lọi thong nhat cua dat nuoc, cua nhan dan Viet Nam tu do den nay. Tu goc nhin khoa hoc lich su, viec nghien cuu ve che do Viet Nam Cong hoa gop phan bo khuyet cho mot giai doan phát trien nhat dinh trong lich su Viet Nam hien dai. Trong do, nghien cuu chuyen sau ve hoat dong ngoai giao cua che do Viet Nam Cong hoa (1955-1963) nhin tu goc do ngoai giao cung dem lai nhieu nhan thuc moi ve che do Viet Nam Cong hoa. Cuon sách Ngoai giao cua chinh quyen Sai Gon (1955-1963) se tap trung nghien cuu hoat dong ngoai giao cua che do Viet Nam Cong hoa giai doan cam quyen cua Tong thong Ngo Dinh Diem, tap trung phuc dung lai toan bo hoat dong ngoai giao cua chinh quyen Viet Nam Cong hoa, trong do chu y den các quan he song phuong quan trong co anh huong truc tiep den su hinh thanh va phát trien cua che do nay o mien Nam Viet Nam. Noi dung cuon sách giup bo khuyet mot mang con trong cua lich su Viet Nam hien dai noi chung va lich su ngoai giao Viet Nam hien dai noi rieng. Tren co so do, cuon sách rut ra nhung bai hoc lich su de gop phan vao viec nhan thuc ve mot che do da tung tòn tai trong lich su Viet Nam, qua do khac hoa them chien thang cua quan va dan Viet Nam trong cuoc kháng chien chong My, cuu nuoc, giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc (1954-1975). Tu cách tiep can cua khoa hoc lich su, cuon sách gop phan chi ra ban chat chinh tri thuc su, dac biet la nhin tu các khia canh mang tinh khu vuc va quoc te cua cuoc chien tranh Viet Nam, tu do cung co co so khách quan de di den nhin nhan that cong bang, day du ve tinh chat cua che do Viet Nam Cong hoa tren co so tim hieu hoat dong ngoai giao cua che do nay.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Tran Nam Tien Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: Sach Dan Tri Ma San pham: 8935207001593 Khoi luong: 462.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 15.5 x 23 cm Ngay phat hanh: 06/2020 So trang: 316