Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng

Sách-Tài liệu: Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Tim Hindle Người dịch: Nguyễn Đô Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: Trí ViệtTừ khóa chính sách: Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng, cam nang quan ly hieu qua – ky nang thuong luong, Tim Hindle, Nguyễn Đô

sach cam nang quan ly hieu qua - ky nang thuong luong

CẨM NANG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ – KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG

Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả – Kỹ Năng Thương Lượng Thông tin tác giả Tim Hindle Tim Hindle Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kỹ Năng Thương Lượng – Một tựa sách trong bộ Cẩm Nang Quản Lý Hiệu Quả Thương lượng – quá trình thỏa thuận và trao đổi của các bên liên quan nhằm đi đến một sự thống nhất sao cho đôi bên đều có lợi – là một trong những kỹ năng quản lý rất quan trọng.

Quyển Kỹ Năng Thương Lượng này sẽ trang bị cho bạn tất cả những kỹ năng, kỹ thuật cần thiết, đồng thời giải thích rõ những nguyên tắc trong thương lượng, giúp bạn có đủ khả năng và tự tin khi tiến hành thương lượng.

Ngoài ra, quyển sách còn trình bày toàn bộ quá trình thương lượng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, bao gồm những thông tin chủ yếu về cách thức xây dựng một chiến lược, tiến hành những nhượng bộ và những giải pháp cần thiết khi cuộc thương lượng bị đổ vỡ, cách thức sử dụng bên thứ ba để giải quyết mâu thuẫn và bế tắc.

Với 101 lời khuyên thiết thực và một bản câu hỏi tự đánh giá sẽ cho phép bạn tự kiểm tra các kỹ năng thương lượng của mình, quyển Kỹ Năng Thương Lượng là một cẩm nang vô cùng bổ ích và thiết thực cho công tác quản lý.

Nội Dung: Chuẩn bị thương lượng Định nghĩa thương lượng Nguyên tắc trao đổi Xác định mục tiêu Tự chuẩn bị Đánh giá đối phương Xây dựng chiến lược Chương trình thương lượng Xây dựng bầu không khí thích hợp Sắp xếp vị trí ngồi Tiến hành thương lượng Đánh giá trạng thái thương lượng Đưa ra đề nghị Phản hồi đề nghị Ứng phó với những thủ thuật Hiểu ngôn ngữ cơ thể Lập trường thương lượng …

Kết thúc thương lượng Vị thế thương mại Chọn cách kết thúc Tiến đến kết thúc Xử lý sự đổ vỡ Sử dụng người hoà giải Đưa ra trọng tài phán xét Thực thi những quyết định Đánh giá kỹ năng thương lượng Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Tim Hindle Người dịch: Nguyễn Đô Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: Trí Việt Mã Sản phẩm: 8935086804506 Khối lượng: 140.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 12/2006 Số trang: 70

sach doi moi ban linh va sang tao

ĐỔI MỚI BẢN LĨNH VÀ SÁNG TẠO

Doi Moi Ban Linh Va Sang Tao Thong tin tac gia Vo Van Kiet Vo Van Kiet Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Doi Moi Ban Linh Va Sang Tao: Hon sau muoi nam hoat dong cach mang, dong chi Vo Van Kiet da tung duoc trao giu nhieu trong lanh dao Dang va chinh quyen tu que huong Vinh Long noi rieng den manh dat Nam Bo noi chung va rong ra tren pham vi ca nuoc. Ten tuoi dong chi Vo Van Kiet gan lien voi cach mang Viet Nam, dac biet la voi su nghiep doi moi do Dang ta khoi xuong va lanh dao. Duoc trui ren trong lua do hai cuoc khang chien than thanh cua dan toc, trai nghiem qua thuc te lanh dao va dieu hanh chinh quyen cac cap, voi ban linh cach mang va sang tao, voi tam long bao dung va cau thi, dong chi Vo Van Kiet da duc rut duoc nhieu kinh nghiem hoat dong thuc tien phong phu, sau sac; tim ra nhieu giai phap hop y Dang, long dan; dac biet la trong giai doan “dem truoc cua doi moi”, dat nuoc ta dung truoc nhung kho khan, thu thach cuc ky nghiem trong. Ngay sau khi mien Nam hoan toan giai phong, dat nuoc thong nhat, tren cuong vi la Chu tich Uy ban nhan dan Thanh Pho Ho Chi Minh, Bi thu Thanh uy TPHCM, Pho chu tich Hoi dong Bo truong roi Thu tuong Chinh phu., Co van Ban Chap hanh Trung uong Dang, dong chi Vo Van Kiet deu co nhung dong gop to lon xuat sac, de lai nhung dau an khong phai mo trong long dong bao, dong chi va ban be quoc te. Co the noi, dong chi la mot trong nhung kien truc su hang dau cua cong cuoc doi moi dat nuoc. Cuon sach tap hop nhung bai viet, bai noi, bai tra loi phong van dac sac va giau tam huyet, the hien nhiet tinh lon, trach nhiem cao, mot long dau dau phan dau vi su nghiep dan giau nuoc manh cua dong chi Vo Van Kiet trong chang duong hon ba muoi nam qua. Cuon sach duoc ket cau 4 phan: Phan thu nhat: Tu Thanh pho mang ten Bac Phan thu hai: Khoi day hao khi va dong luc phat trien Phan thu ba: Tiep tuc su nghiep doi moi, vi su nghiep dan giau nuoc manh Phan thu tu: Voi cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, Quan doi. Moi ban don doc. Bao chi gioi thieu Doi Moi, Ban Linh Va Sang Tao (VTV1 Ngay 16/12/2006) (VTV1 Ngay 16/12/2006) Xem them Thu gon Inside Intel – Cau Chuyen Ve Tap Doan San Xuat Chip Hang Dau The Gioi (VTV1 Ngay 05/10/2007) (VTV1 Ngay 05/10/2007) Xem them Thu gon