Cẩm Nang Phòng Ngừa Và Đối Phó Với Các Vụ Kiện Chống Bán Phá Giá Đối Với Hàng Xuất Khẩu Việt Nam – Dành Cho Các Doanh Nghiệp Xuất Nhập Khẩu

Sách-Tài liệu: Cẩm Nang Phòng Ngừa Và Đối Phó Với Các Vụ Kiện Chống Bán Phá Giá Đối Với Hàng Xuất Khẩu Việt Nam – Dành Cho Các Doanh Nghiệp Xuất Nhập Khẩu PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Bookshop-LocTừ khóa chính sách: Cẩm Nang Phòng Ngừa Và Đối Phó Với Các Vụ Kiện Chống Bán Phá Giá Đối Với Hàng Xuất Khẩu Việt Nam – Dành Cho Các Doanh Nghiệp Xuất Nhập Khẩu, cam nang phong ngua va doi pho voi cac vu kien chong ban pha gia doi voi hang xuat khau viet nam – danh cho cac doanh nghiep xuat nhap khau

sach cam nang phong ngua va doi pho voi cac vu kien chong ban pha gia doi voi hang xuat khau viet nam - danh cho cac doanh nghiep xuat nhap khau

CẨM NANG PHÒNG NGỪA VÀ ĐỐI PHÓ VỚI CÁC VỤ KIỆN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM – DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

Cẩm Nang Phòng Ngừa Và Đối Phó Với Các Vụ Kiện Chống Bán Phá Giá Đối Với Hàng Xuất Khẩu Việt Nam – Dành Cho Các Doanh Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Cùng với tiến trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam ngày càng phát triển và củng cố vị thế của mình trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam cũng gặp nhiều rào cản phi thuế quan, trong đó có những biện pháp như Chống phá giá ở các nước nhập khẩu.

Nếu như ở trước thời điểm Việt Nam làm đơn xin gia nhập tổ chức thương mại thế giới – WTO – 1995, nền xuất khẩu Việt Nam chỉ gặp một vài vụ kiện chống bán phá giá nhằm vào một vài mặt hàng XK không trọng yếu như: tỏi, căm xe đạp, xe đạp, hộp quẹt ga (bật lửa)…; thì sau năm 2000, một loạt những mặt hàng xuất khẩu chủ lực (hàng dệt may, giày mũ da, tôm Sú, cá Basa…) trên những thị trường trọng yếu như: Hoa Kỳ, EU, Canada… cùng hàng chục, hàng trăm doanh nghiệp XK của ta bị khởi kiện chống bán phá giá.

Cho đến đầu năm 2009, các doanh nghiệp XK của Việt Nam đã đối đầu trên 30 vụ kiện chống bán phá giá.

Để giúp doanh nghiệp XK giảm thiểu bị kiện và chuẩn bị cho các doanh nghiệp đã bị kiện cách thức đối phó giảm bớt thiệt hại, nhóm nghiên cứu của Khoa Thương mại và Du lịch trường Đại Học Kinh Tế TP.

HCM quản lý cấp vốn nghiên cứu: “Đề xuất những giải pháp đối phó với rào cản “chống bán phá giá” ở nước nhập khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam – Trường hợp Tp.

HCM”.

Và từ công trình nghiên cứu khoa học của mình, nhóm đề tài đã viết thành cẩm nang dưới dạng hỏi đáp về những kiến thức cơ bản và thực tế nhất giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu tự trang bị kiến thức đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá trên thị trường thế giới.

(Lời Nói Đầu) Mục lục: Lời mở đầu Mục lục Danh mục các từ viết tắt Phần I: Những hiểu biết về bán phá giá và chống bán phá giá trong hoạt động thương mại quốc tế Phần II: Các biện pháp phòng ngừa bị kiện AD đối với hàng xuất khẩu Phần III: Các giải pháp khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu nên áp dụng để đối phó khi bị kiện AD Phần IV: Các giải pháp hạn chế thiệt hại khi bị thua kiện Phần V: Một số vụ kiện chống bán phá giá quốc tế trong nước và ngoài nước (Typical Anidumping cases in Vietnam an World) Phần phụ lục Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Bookshop-Loc Mã Sản phẩm: 113000034196 Khối lượng: 570.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 03/2009 Số trang: 468

sach pdca chuyen nghiep

PDCA CHUYÊN NGHIỆP

PDCA Chuyen Nghiep Thong tin tac gia Masato Inada Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia PDCA la cac chu cai dau tien cua mot chuoi hoat dong can thiet de van hanh doanh nghiep, do la “Plan ‒ Len ke hoach, Do – Thuc hien, Check – Kiem chung ket qua, Action – Sua chua, cai thien cach lam, loi tu duy de tien bo hon”. Viec tien hanh quy trinh nay mot cach lien tuc duoc goi la “lap lai Chu trinh PDCA”. Cau dau tien trong buoi toan dam voi cong chung nam 2002 cua Hiroshi Okuda ‒ nguyen Chu tich Tap doan Toyota la: “Toi co the lam o bat cu cong ty nao boi toi luon lap lai Chu trinh PDCA.” Mac du day la chu trinh quen thuoc, gan gui, co ve ai cung biet va la cach tu duy can ban nhat trong kinh doanh, nhung hau nhu khong thuc su duoc ap dung. Thuc te tu viec quan sat cac doanh nghiep tren toan the gioi cho thay, ngoai tru nhom cac doanh nghiep hang dau luon phat trien mot cach vung chac trong su bien doi khong ngung cua thi truong, cac doanh nghiep khac khong the tien hanh “lap lai Chu trinh PDCA” trong to chuc cua minh. Du co keu goi “lap lai Chu trinh PDCA”, nhung ho lai khong dua ra chi thi, chi dao chinh xac, ket qua la khong tao thanh nhung hanh dong can ban nhat. Chu trinh PDCA con duoc goi la chu trinh quan tri (Management Circle). Dung nhu cau noi cua nguyen Chu tich Hiroshi Okuda, hieu dung y nghia cua PDCA va co the lap lai chu trinh nay mot cach chinh xac va triet de trong doanh nghiep nghia la co the kinh doanh o bat cu cong ty nao. Day la nang luc bat buoc can thiet doi voi nhung nha kinh doanh chuyen nghiep cung nhu nhung nguoi dang huong den muc tieu kinh doanh chuyen nghiep. Lap lai Chu trinh PDCA la ky thuat ma moi ca nhan can nam duoc de nang cao nang luc ban than. Ky thuat lap lai chu trinh o cac muc do va pham vi (khoang thoi gian cho mot vong quay hay pham vi cua to chuc) cua lanh dao se tao nen su khac biet trong nang luc thuc hien cua doanh nghiep. Cuon sach PDCA chuyen nghiep nay nham vao diem cot loi trong NANG LUC THUC HIEN cua doanh nghiep cung nhu ca nhan voi nhung noi dung sau: “Ban chat PDCA la gi?” “PDCA can co quan he nhu the nao voi chien luoc doanh nghiep?” “Van dung nhuan nhuyen PDCA nhu the nao?” “Doanh nghiep se ra sao neu khong lap lai Chu trinh PDCA?” “Cac buoc de ca nhan, nguoi quan ly cung nhu to chuc co duoc kha nang lap lai Chu trinh PDCA? PDCA chuyen nghiep viet ve y nghia ban chat cua PDCA va tap hop phuong phap luan thuc tien duoc duc rut tu trai nghiem cua tac gia Masato Inada o Toyota, kinh nghiem khi xem xet thuc trang cua nhieu doanh nghiep khi lam o McKinsey, va thuc te thuc thi chi thi lap chien luoc va xuc tien cai cach doanh nghiep giup hoan thien hon Chu trinh PDCA.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Masato Inada Nguoi dich: Nguyen Thi Mai Nha xuat ban: Nxb Cong Thuong Nha phat hanh: Thai Ha Ma San pham: 8935280903562 Khoi luong: 396.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2019 So trang: 360 Nhan xet tu khach hang Boi tran bao yen 23/09/2019 10:29:35 Tra loi cua ban ve danh gia nay , da co 0 phan hoi. Ho ten Email Ma xac nhan Vui long nhap cac chu so o hinh ben canh. Gui tra loi cua ban Huy bo Danh gia trung binh (0 – nguoi danh gia) 0,0 5 ★ 0 4 ★ 0 3 ★ 0 2 ★ 0 1 ★ 0 Dang nhap de gui nhan xet cua Ban Dang nhap Ban chua co tai khoan? Hay Dang ky Binh luan tu facebook ()