Cẩm Nang Người Dịch Tiếng Anh Y Khoa

Sách-Tài liệu: Cẩm Nang Người Dịch Tiếng Anh Y Khoa PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: Thời ĐạiTừ khóa chính sách: Cẩm Nang Người Dịch Tiếng Anh Y Khoa, cam nang nguoi dich tieng anh y khoa

sach cam nang nguoi dich tieng anh y khoa

CẨM NANG NGƯỜI DỊCH TIẾNG ANH Y KHOA

Cẩm Nang Người Dịch Tiếng Anh Y Khoa “Cẩm Nang Y Khoa Dịch Tiếng Anh Y Khoa” là tựa sách trong loạt tủ sách Cẩm Nang Y Khoa Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về các thuật ngữ, cụm từ, mẫu câu và đoạn văn có liên quan đến y học, qua đó giúp người dịch tiếng anh có tư liệu phục vụ cho công tác học tập và dịch thuật của mình.

Bố cục của sách gồm các phần chính sau đây: Phần 1: Từ và mẫu câu về bệnh tật nói chung.

Phần 2: Từ và câu về cấu tạo, chứ năng và các chứng rối loạn của cơ thể con người.

Phần 3: Dạy và học tiếng Anh Y khoa.

Phần 4: 14 bài học căn bản trau dồi từ vựng tiếng Anh Y khoa.

Phần 5: (A-Z) các thuật ngữ Y khoa Mời bạn đón đọc Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: Thời Đại Mã Sản phẩm: 893508111105 Khối lượng: 600.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 01/2010 Số trang: 464

sach on luyen thi vao lop 10 thpt chuyen - mon hoa hoc.

ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN – MÔN HÓA HỌC.

On Luyen Thi Vao Lop 10 THPT Chuyen – Mon Hoa Hoc. Thong tin tac gia Nhieu tac gia Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Voi dac thu cua truong chuyen la noi phat trien nang khieu cua hoc sinh nen de thi vao truong chuyen rat kho va nang cao so voi chuong trinh sach giao khoa. De dap ung nhu cau do, cuon sach On luyen thi vao lop 10 THPT Chuyen mon Hoa hoc dem den cho cac em cach tiep can moi thong qua viec xu ly cac don vi kien thuc,nho do, cac kien thuc phuc tap duoc trinh bay mot cach he thong, ro rang va truc quan. Noi dung cuon sach bao gom: – 15 chuyen de vo co va 6 chuyen de huu co. – Cac chuyen de duoc sap xep theo trinh tu logic, cac chuyen de co so duoc dat truoc lam tien de tu duy cho cac chuyen de ke tiep. – Trong moi chuyen de co he thong li thuyet nen, phuong phap giai bai tap, cac thi du mau duoc dan dat de cac em phat trien tu duy va sang tao ma khong le thuoc theo mot khuon mau nao ca. – Cuoi moi chuyen de deu co bai tap tu luyen co huong dan giai va dap so de cac em ren luyen.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nhieu tac gia Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia Ha Noi Nha phat hanh: Cong Nghe Giao Duc VN Ma San pham: 9786049860355 Khoi luong: 550.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 2020 So trang: 312