Các Vị Chân Sư Đại Thủ Ấn

Sách-Tài liệu: Các Vị Chân Sư Đại Thủ Ấn PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Keith Dowman Người dịch: Nguyễn Thạnh Lê Trung Hưng Nhà xuất bản: Nxb Tôn Giáo Nhà phát hành: Quang MinhTừ khóa chính sách: Các Vị Chân Sư Đại Thủ Ấn, cac vi chan su dai thu an, Keith Dowman, Nguyễn Thạnh Lê Trung Hưng

sach cac vi chan su dai thu an

CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN

Các Vị Chân Sư Đại Thủ Ấn Thông tin tác giả Keith Dowman Keith Dowman Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Các Vị Chân Sư Đại Thủ Ấn: Mahamudra là một thuật ngữ để chỉ pháp tu tối thượng của Mật tôn nhằm đạt tới đạo quả vô thượng, tức Phật tính; tự thân pháp môn này là cứu cánh rốt ráo.

Theo nghĩa của từ nguyên, Maha là to lớn, Mudra là dấu ấn.

Như vậy, Mahamudra tức Đại Thủ Ấn.

Đại Thủ Ấn vừa là phương tiện thiện xảo, vừa là cứu cánh rốt ráo.

Tám mươi tư vị đại sư trong tác phẩm này là những vị tổ sư của phái Đại thủ ấn truyền thống, sống trong thời kỳ từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 12.

Những thiền sư này đã hình thành và sáng tạo những phương cách thiền định đặc thù để tự tu tập và giác ngộ.

Về sau, các môn đồ của họ cũng đã thành công khi áp dụng những phương cách thiền định này.

Các bậc thiền sư Đại thủ ấn khi ngộ được chân tính thì được gọi là Đại thành tựu giả Tác phẩm này được rút tỉa từ kinh văn Tây Tạng, gọi là Truyền thuyết về tám mươi tư vị thánh tăng được đánh giá rất cao vì tính sử liệu và cụ thể của phương pháp tu tập mà những đạt thiền sư này đã áp dụng và thành tựu.

Trước hết, về mặt lịch sử có một số mẫu chuyện kể về các thiền sư kiệt xuất và có thật trong lịch sử Phật giáo như các ngài Nagarjuna, Sahara, Luipa, Virupa…

với pháp lực, thần thông và trí tuệ xuất chúng của các ngài.

Những mẫu chuyện thú vị có tính cách giải trí này là mtộ kiểu sách giáo khoa của các dòng tu mật tông Ấn Độ, được bậc thầy truyền lại cho các môn đồ từ thế kỷ này sang thế kỷ khác.

Thứ hai, thông qua những truyền thuyết về các đạo sư này, chúng ta có thể lãnh hội các mẫu chuyễn đó như những phúng dụ mà trong đó các giai thoại có những nét tương đồng và tính ẩn dụ dùng làm phương tiện khai tâm cho môn đồ thuộc các dòng tu mật.

Một số truyền thuyết được thu gọn lại chỉ bao gồm các chi tiết về tiểu sử và các pháp thiền định.

Thứ ba, bởi vì các truyền thuyết này được viết lại sau cái chết của vị đạo sư cuối cùng trong số 84 vị nên có những sai sót về lỗi chính tả trong các bản sao lục và ở các di bản khắc gỗ.

Dù vậy, chúng ta vẫn có một lịch sử tương đối trọn vẹn về tám mươi tư vị thánh tăng kiệt xuất này.

Thật vậy, chúng ta có tám mươi tư truyền thuyết đáng tin cậy, tám mươi tư khuôn mẫu phương cách thiền định, tám mươi tư nhân cách mà một số mang tính lịch sử và một số mang tính tiêu bản, sống ở Ấn Độ trong giai đoạn từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 12.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Keith Dowman Người dịch: Nguyễn Thạnh Lê Trung Hưng Nhà xuất bản: Nxb Tôn Giáo Nhà phát hành: Quang Minh Mã Sản phẩm: 8936016010530 Khối lượng: 320.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 06/2007 Số trang: 320

sach so tay hang hai - tap 2

SỔ TAY HÀNG HẢI – TẬP 2

So Tay Hang Hai – Tap 2 Thong tin tac gia Tieu Van Kinh Tieu Van Kinh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia So Tay Hang Hai – Tap 2: Nganh Hang Hai da co nhung buoc phat trien vuot bac, hang loat nhung kien thuc moi, nhung yeu cau moi ve an toan, an ninh Hang Hai va bao ve moi truong bien da cao hon rat nhieu. Nhung phat hien moi ve quy luat hoat dong cua dai duong va nhung ket cau con tau, nhung phuong thuc van tai bien moi da ra doi; Nhung dieu luat moi, cong uoc moi duoc cac to chuc Hang Hai Quoc te va Viet Nam ban hanh. Dac biet la su phat trien cua nganh cong nghe thong tin da lam thay doi phuong thuc thong tin va trang thiet bi Hang Hai truyen thong tren tau. La mot trong nhung nguoi mang het suc luc huong tron doi minh cho hoat dong cua nganh Hang Hai nuoc nha, tac gia luon ban khoan, luon tran tro va mong uoc co mot tap sach day du nhat, hoan thien nhat de phuc vu cho nghe di bien. Cuon “So tay Hang Hai” duoc bo sung hang loat nhung kien thuc moi, nhung cap nhat moi nhat cua nganh Hang Hai Quoc te va Viet Nam. Day that su la mot cong trinh khoa hoc lon. Cuon sach la mot tap tai lieu thiet thuc cho cac cap quan ly va cap van hanh nganh boong, cac ki su, cac thuyen vien va sinh vien nganh Hang Hai. Muc luc: Loi noi dau Phan V: Dieu dong tau Chuong 25: Cac yeu to anh huong dieu dong tau Chuong 26: Neo va Lai dat Chuong 27: Dieu dong quay dau, cap va roi cau cang hoac phao Chuong 28: Dieu dong cac loai tau dac biet Chuong 29: Dieu dong tau trong cac tinh huong dac biet Phan VI: Ly thuyet tau bien Chuong 30: Tau bien va cac thong so chu yeu Chuong 31: On tinh cua tau va phuong phap tinh toan Chuong 32: Tinh toan mon nuoc cua tau Chuong 33: Suc ben than tau va suc ben cuc bo Chuong 34: Tinh noi tai nan va on tinh tai nan Phan VII: Van chuyen cac loai hang hoa Chuong 35: Dam bao chat luong van chuyen hang hoa Chuong 36: Van chuyen hang nguy hiem va hang hoa dac biet Chuong 37: Van chuyen hang hat roi va hang roi the ran Chuong 38: Van chuyen Contenno Chuong 39: Van chuyen xo hang long Phan VIII: Van tai bien ngoai thuong Chuong 40: Luat thuong mai quoc te va nghiep vu van tai bien ngoai thuong Chuong 41: Cac quy dinh cua luat phap quoc te ve van tai tau cho Chuong 42: Hop dong thue tau Chuong 43: Cuu ho tren bien Chuong 44: Ton that chung Chuong 45: Cong uoc quoc te ve gioi han trach nhiem cua chu tau Chuong 46: Cong uoc quoc te ve trach nhiem dan su do o nhiem bien Chuong 47: Bao hien hang hai Chuong 48: Tai nan, su co tau va khieu nai hang hoa Phan IX: Phan cap, duy tri cap tau, quan ly giay chung nhan, ho so, tai lieu, an pham…. Chuong 49: Quan ly giay chung nhan, tai lieu, an pham, ho so tren cac loai tau bien chay quoc te Chuong 50: Phan cap tau bien va noi dung kiem tra duy tri cap tau Phu luc 1: Cong uoc quoc te ve bat giu tau (1999) Phu luc 2: Mau thu thuong mai, khang cao, khieu nai… Phu luc 3: Y nghia cac thuat ngu viet tat trong van tai bien (Shipping Abbreviations) Sach tham khao Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Tieu Van Kinh Nha xuat ban: Nxb Giao thong van tai Nha phat hanh: Chua co Khoi luong: 2200.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 11/2006 So trang: 1102