CáC Văn BảN PháP LuậT HướNg DẫN DàNh Cho HiệU TrưởNg Về QuảN Lý TàI ChíNh Công Khai TàI ChíNh Trong Nhà TrườNg

Sách-Tài liệu: Các Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Dành Cho Hiệu Trưởng Về Quản Lý Tài Chính Công Khai Tài Chính Trong Nhà Trường PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Tài Chính Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Các Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Dành Cho Hiệu Trưởng Về Quản Lý Tài Chính Công Khai Tài Chính Trong Nhà Trường, cac van ban phap luat huong dan danh cho hieu truong ve quan ly tai chinh cong khai tai chinh trong nha truong

sach các van bản pháp luạt huóng dãn dành cho hiẹu truỏng vè quản lý tài chính cong khai tài chính trong nhà truòng

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH TRONG NHÀ TRƯỜNG

Các Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Dành Cho Hiệu Trưởng Về Quản Lý Tài Chính Công Khai Tài Chính Trong Nhà Trường Các Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Dành Cho Hiệu Trưởng Về Quản Lý Tài Chính Công Khai Tài Chính Trong Nhà Trường Bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, chất lượng giáo dục và đào tạo của nước ta vẫn chưa đạt được yêu cầu phát triển, quản lý nhà về giáo dục còn bất cập, đặc biệt là quản lý tài chính, minh bạch, công khai tài chính trong nhà trường v.v…

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán kinh phí ngân sách nhà nước trong nhà trường có tầm quan trọng đặc biệt.

Nhằm góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách về giáo dục và đào tạo nói chung về quản lý tài chính, công khai tài chính trong nhà trường nói riêng, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách “Các Văn Bản Pháp Luật Hướng Dẫn Dành Cho Hiệu Trưởng Về Quản Lý Tài Chính, Công Khai Tài Chính Trong Nhà Trường” Nội dung cuốn sách gồm các phần: Phần thứ nhất: Các văn bản hướng dẫn công tác kế toán, kiểm toán trong trường học Phần thứ hai: Quy định mới về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 quản lý, lập dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước Phần thứ ba: Các văn bản hướng dẫn công tác quản lý tài chính trong giáo dục và thu, chi qua kho bạc Phần thứ tư: Các văn bản hướng ẫn công tác thu, chi tài chính, quản lý và sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh Phần thứ năm: Các văn bản quy định về học bổng, trợ cấp xã hội, chế độ ưu đãi, cho vay dối với học sinh, sinh viên Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Tài Chính Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Mã Sản phẩm: 8935206511277 Khối lượng: 682.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 27 cm Ngày phát hành: 09/2013 Số trang: 400

sach tro thanh nha kinh doanh tren mang thanh cong

TRỞ THÀNH NHÀ KINH DOANH TRÊN MẠNG THÀNH CÔNG

Tro Thanh Nha Kinh Doanh Tren Mang Thanh Cong Thong tin tac gia Le Xuan Thanh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Muc luc: Chuong 1: Hoat dong mua va ban tren thuong mai dien tu Ban hang qua mang Ban le trong thuong mai dien tu Thu hut khach hang tren mang Cham soc khach hang trong thuong mai dien tu Chuong 2: Thanh toan trong thuong mai dien tu Thanh toan trong thuong mai dien tu Thanh toan the Phuong thuc thanh toan Chuong 3: Van de an ninh trong thuong mai dien tu Gian lan trong thuong mai dien tu Phan mem chong gian lan Chuong 4: Marketing trong thuong mai dien tu Marketing trong thuong mai dien tu Tiep thi va quang ba thong tin tren Internet. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Le Xuan Thanh Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Thien Vuong Khoi luong: 440.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14×20 cm Ngay phat hanh: 06/2005 So trang: 436