Các Quan Hệ Chính Trị Ở Phương Đông – Lịch Sử Và Hiện Tại

Sách-Tài liệu: Các Quan Hệ Chính Trị Ở Phương Đông – Lịch Sử Và Hiện Tại PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hoàng Văn Kiệt Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia TPHCM Nhà phát hành: Võ Xuân TrườngTừ khóa chính sách: Các Quan Hệ Chính Trị Ở Phương Đông – Lịch Sử Và Hiện Tại, cac quan he chinh tri o phuong dong – lich su va hien tai, Hoàng Văn Kiệt

sach cac quan he chinh tri o phuong dong - lich su va hien tai

CÁC QUAN HỆ CHÍNH TRỊ Ở PHƯƠNG ĐÔNG – LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI

Các Quan Hệ Chính Trị Ở Phương Đông – Lịch Sử Và Hiện Tại Thông tin tác giả Hoàng Văn Kiệt Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Các Quan Hệ Chính Trị Ở Phương Đông – Lịch Sử Và Hiện Tại: Khoa học chính trị ra đời vào nửa sau thế kỷ XIX.

Là một khoa học non trẻ, nhưng nó đã nhanh chóng giành được chỗ đứng quan trọng trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Ở nhiều quốc gia Châu Âu và Bắc Mỹ, việc đào tạo và nghiên cứu về Chính trị học đã được tổ chức và triển khai thực hiện trong các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, theo khuyến cáo của UNESCO, chính trị học được mở rộng hoạt động trong các nước Á – Phi mới giải phóng.

Liên xô (Cũ) và các nước Đông Âu chính thức đưa Chính trị học như một môn học và các trường cao đẳng và đại học từ cuối thập niên 80 – đầu 90 thế kỷ trước.

Ở Việt Nam, Chính trị học mới bắt đầu được đưa vào chương trình giảng dạy và nghiên cúu trong một số ít trường đại học và các trường chính trị – hành chính quốc gia.

Tuy vậy, Chính trị học còn đang là một khoa học mới mẻ ở Việt Nam.

Sự thiếu thốn và yếu kém về thông tin tư liệu, đội ngũ giảng viên – chuyên gia và cơ sở kỹ thuật cần thiết đã chưa đủ để xây dựng Chính trị học thành một khoa học mạnh giữa các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn nước nhà.

Trong bối cảnh mới của đất nước, sự tác động qua lại của các mối quan hệ đa phương, đa chiều nảy sinh bên trong và bên ngoài quốc gia ngày càng trở nên phức tạp, đồng thời sự phân hoá mạnh mẽ trong các ngành khoa học diễn ra mạnh mẽ và sâu sắc thì việc cũng cố, mở rộng việc đào tạo và nghiên cứu Chính trị học trong các trường đại học là rất cần thiết.

Mọi cố gắng, nỗ lực nhằm thúc đẩy sự phát triển của Chính trị học là đáng hoan nghênh.

Với lý do như vậy, tác giả đã bước đầu tập hợp những bài viết liên quan đến các vấn đề chính trị đã và đang diễn ra ở một số nước phương Đông.

Hợp tuyển gồm 17 bài viết, trong đó có 4 bài viết mới, sồ còn lại (13 bài) đã được công bố trong các kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế và tham gia trong các hội thảo khoa học các cấp độ trong thời gian qua.

Nội dung chủ yếu của các bài viết đề cập đến khía cạnh văn hóa chính trị và các biểu hiện của nó ở Ấn Độ và các nước Đông Á.

Mục lục: Lời nói đầu Vài nét về Văn hoá – Chính trị Hàn Quốc Vai trò của chính quyền nhà nước trong hiện đại hoá xã hội ở Hàn Quốc Hàn Quốc: Từ chế độ độc tài đến dân chủ Minh trị Duy Tân – Cải cách hay Cách mạng? Bàn về tính dân chủ của hệ thống chính trị Nhật Bản hiện đại Về tính tự trị của chính quyền địa phương Nhật Bản Về văn hoá chính trị truyền thống Ấn Độ Quá trình chính trị của các nước Asean hiện đại – kết quả và triển vọng Quá trình chính trị Thái Lan trong bộ máy quan liêu Thái Lan hiện đại Philippines: Các biến cố tháng Hai năm 1986 – Đảo chính hay Cách Mạng? Về vai trò của quần chúng nhân dân trong “Cách mạng tháng Hai năm 1986” ở Philippines Về vai trò quyết định thắng lợi trong “Cách mạng tháng Hai năm 1986” ở Philippines …..

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hoàng Văn Kiệt Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia TPHCM Nhà phát hành: Võ Xuân Trường Khối lượng: 240.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 09/2007 Số trang: 204

sach autodesk 3dsmax 8 (dung kem cd bai tap)

AUTODESK 3DSMAX 8 (DÙNG KÈM CD BÀI TẬP)

Autodesk 3DSMax 8 (Dung Kem CD Bai Tap) Thong tin tac gia Hoang Duc Hai Hoang Duc Hai Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Autodesk 3DSMax 8 (Dung Kem CD Bai Tap) Cuon sach se huong dan cho ban cac ky thuat xay dung mo hinh de dat duoc hieu suat cao va linh hoat… Noi Dung: Chuong 1: Tien trinh lam viec. Chuong 2: Cac khai niem co ban. Chuong 3: Tang hieu suat lam viec. Chuong 4: Dung hinh co ban. Chuong 5: Xay dung mo hinh cac vat the 3D. Chuong 6: Camera. Chuong 7: Cac khai niem co ban ve nguon sang. Chuong 8: Cac phuong phap chieu sang. Chuong 9: Rendering. Chuong 10: Tao cac vat lieu thuyet phuc. Chuong 11: Cac vat lieu 3D. Chuong 12: Chieu sang toan cuc. Chuong 13: Hoat canh co ban. Chuong 14: Hoat canh 3D. Chuong 15: Cac hieu qua dac biet. Chuong 16: Don gian hoa hoat canh bang chuyen dong dao IK. Chuong 17: Dong luc hoc va ngon ngu MaxScript. Chuong 18: Phoi hop san xuat. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Hoang Duc Hai Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Minh khai Khoi luong: 600.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 01/2007 So trang: 424