Các Dạng Bài Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tiếng Anh Thpt

Sách-Tài liệu: Các Dạng Bài Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tiếng Anh THPT PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: Các Dạng Bài Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tiếng Anh THPT, cac dang bai kiem tra trac nghiem tieng anh thpt

sach cac dang bai kiem tra trac nghiem tieng anh thpt

CÁC DẠNG BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH THPT

Các Dạng Bài Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tiếng Anh THPT Cuốn sách “Các Dạng Bài Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tiếng Anh THPT” được biên soạn nhằm giúp các em học sinh đang học lớp 12 theo chương trình và sách giáo khoa tiếng Anh hệ 3 và 7 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị và ôn luyện tốt cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kì thi tuyển sinh vào các trường đại học khối D theo hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan.

Nội dung kiến thức và kỹ năng tiếng Anh của chương trình lớp 12 hệ 3 năm và 7 năm được tổng hợp và giới thiệu dưới các dạng bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan (TNKQ) khác nhau.

Cấu trúc và nội dung của các bài tập được thiết kế bám sát hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sách gồm mười hai bài kiểm tra, trong đó mười bài có năm mươi câu hỏi đa lựa chọn (multiple choice questions) và hai bài có chín mươi câu hỏi cùng thể loại.

Các bài kiểm tra bao quát toàn bộ nội dung kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ của chương trình đã học nhằm giúp các em củng cố, nắm chắc và nâng cao các nội dung của chương trình để đạt kết quả cao trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kì thi tuyển sinh vào các trường đại học khối D theo hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Khối lượng: 200.00 gam Kích thước: 17×24 cm Ngày phát hành: 06/2006 Số trang: 128

sach gene atlantis

GENE ATLANTIS

Gene Atlantis Thong tin tac gia A. G. Riddle Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Khát khao thoát khỏi bóng ma quá khú vãn tù lau ám ảnh, bác sĩ Kate Warner quyét tam ròi California dẻ dén Jakarta, dòn hét tam huyét nghien cúu gene Atlantis – mọt mã gene bí ản nám giũ chìa khóa lý giải sụ tién hóa của loài nguòi, hy vọng tìm ra liẹu pháp mói chũa trị cho trẻ em mác chúng tụ kỷ. Nhung liẹu pháp dó, hóa ra, lại nguy hiẻm và quyèn nang hon gáp bọi so vói nhũng gì co có thẻ tuỏng tuọng. Mọt cánh của dãn dén buóc tién hóa tiép theo của loài nguòi và viét lại lịch sủ của gióng loài co the mo ra, nhung dòng thòi, néu lọt vào tay Họi Immari – tỏ chúc cỏ xua dã 2000 nam lịch sủ – do cũng chính là sụ két thúc cho nhan loại… Cùng David Vale, dạc vụ của tỏ chúc tình báo Tháp Dòng Hò, Kate phải chạy dua vói thòi gian, giải dáp vo só bí ản vè nguòn góc loài nguòi, xam nhạp vào nhũng ngóc ngách khuát nẻo nhát của thé giói, dào bói dén tạn cùng nhũng quá khú da tu lau bị chon vui… 70000 nam truóc, loài nguòi dã sóng sót qua nguy co tuyẹt chủng. Nhung giò day, nhan loại liẹu có còn co họi?Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: A. G. Riddle Nguoi dich: Le Minh Duc Nha xuat ban: Nxb Hoi Nha Van Nha phat hanh: Nha Nam Ma San pham: 8935235217355 Khoi luong: 880.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 15 x 24 cm Ngay phat hanh: 08/2018 So trang: 596