Ca Dao Việt Nam Và Những Lời Bình

Sách-Tài liệu: Ca Dao Việt Nam Và Những Lời Bình PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Vũ Thị Thu Hương Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Đồng LợiTừ khóa chính sách: Ca Dao Việt Nam Và Những Lời Bình, ca dao viet nam va nhung loi binh, Vũ Thị Thu Hương

sach ca dao viet nam va nhung loi binh

CA DAO VIỆT NAM VÀ NHỮNG LỜI BÌNH

Ca Dao Việt Nam Và Những Lời Bình Thông tin tác giả Vũ Thị Thu Hương Vũ Thị Thu Hương Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Ca Dao Việt Nam Và Những Lời Bình: “Ca Dao Việt Nam Và Những Lời Bình” là những trang phân tích, bình giảng thật hấp dẫn, chính xác về giá trị phổ quát của ca dao và về những bài ca dao tiêu biểu.

Tập sách được chia làm 2 phần: Phần 1: Tục ngữ ca dao – những đặc điểm nổi bật Phần 2: Đến với những bài ca dao tiêu biểu.

Thật thú vị khi chúng ta cò được biết rằng, ca dao có ảnh hưởng trực tiếp đến dòng văn học bác học nước nhà.

Ngay cả với Đại thi hào Nguyễn Du, bằng thiên tài của mình đã kế thừa tất cả những tinh hoa đặc sắc của dân tộc – trong đó có ca dao cổ Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn với phong cách văn chương bậc thầy và in dấu ấn đặc biệt của chủ thể sáng tạo mà làm nên kiệt tác “Truyện Kiều”.

Còn “Thơ quê hương và những lời bình” lại là tuyển tập bình giảng văn chương theo chủ đề Thơ về quê hương, đất nước – một chủ đề thơ ca có vị trí thật đặc biệt trong nền văn học nước nhà cũng như trong đời sống tinh thần và tình cảm của nhân dân ta.

Mỗi khi nhắc đến hai tiếng “quê hương” hẳn từ trong sâu thẳm của mỗi chúng ta lại rộn lên biết bao tình cảm rất đỗi yêu mến, thân thương.

Mắt ta như đang ngắm, tai ta như đang nghe và môi ta, mũi ta như đang thơm, đang hôn lên mỗi cảnh vật yêu quý của quê hương: bông hoa, gié lúa, tiếng chim, luỹ tre, dòng sông, bến đò, cánh buồm, ngõ phố, tia nắng, hạt mưa..

Mục Lục: Đề dẫn Lời giới thiệu Phần 1: Những điểm nổi bật Phần 2: Đến với những bài ca dao tiêu biểu.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Vũ Thị Thu Hương Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Đồng Lợi Kích thước: 14,5×20,5 cm Ngày phát hành: 06/2007 Số trang: 344

sach he thong van ban phap luat ve hoa don, chung tu doi voi hang hoa luu thong tren thi truong

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

He Thong Van Ban Phap Luat Ve Hoa Don, Chung Tu Doi Voi Hang Hoa Luu Thong Tren Thi Truong Viec in, phat hanh, su dung, quan ly hoa don la mot phan quan trong trong viec quan ly thue va hang hoa luu thong tren thi truong. De quy dinh chi tiet van de nay, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 89/2002/ND-CP ngay 07 thang 11 nam 2002 quy dinh ve viec in, phat hanh, su dung, quan ly hoa don. Cac Bo, nganh cung da ban hanh hang loat van ban huong dan viec thuc hien nhu Thong tu so 120/2002/TT-BTC ngay 30/12/2002, Thong tu so 99/2003/TT-BTC ngay 23/10/2003 cua Bo Tai chinh va Thong tu lien tich so 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngay 28 thang 02 nam 2007 cua lien Bo Tai chinh – Bo Thuong mai – Bo Cong an. Dac biet, gan day, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 98/2007/ND-CP ngay 07 thang 6 nam 2007 quy dinh ve xu ly vi pham phap luat ve thue va cuong che thi hanh quyet dinh hanh chinh thue, bai bo Nghi dinh so 100/2004/ND-CP ngay 25 thang 02 nam 2004 cua Chinh phu ve xu phat vi pham phap luat ve thue. Dong thoi, Bo Tai chinh cung ban hanh Thong tu so 61/2007/TT-BTC ngay 14 thang 6 nam 2007 huong dan thuc hien xu ly vi pham phap luat ve thue. Ngay 08 thang 3 nam 2007, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da ban hanh Phap lenh sua doi mot so dieu cua Phap lenh xu ly vi pham hanh chinh. De giup cho cac co quan, don vi hanh chinh su nghiep, cac doanh nghiep thuoc cac nganh va cac dia phuong trong ca nuoc, cac co quan quan ly nha nuoc va dong dao nguoi hoc tap, nghien cuu, thuan tien trong viec tim hieu, su dung va thuc hien cac quy dinh ve viec in, phat hanh, su dung, quan ly hoa don va che do hoa don, chung tu doi voi hang hoa nhap khau luu thong tren thi truong; cac quy dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc thue, Nha xuat ban Lao dong – Xa hoi xuat ban cuon sach “He thong van ban phap luat ve hoa don, chung tu doi voi hang hoa luu thong tren thi truong va xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc thue”. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Do 2 Khoi luong: 550.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 08/2007 So trang: 272