Bút Thông Minh – Từ Điển Anh – Việt Dành Cho Trẻ Em Phân Loại Bằng Hình

Sách-Tài liệu: Bút Thông Minh – Từ Điển Anh – Việt Dành Cho Trẻ Em Phân Loại Bằng Hình (Tập 2) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Thành Yến Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: Nhân VănTừ khóa chính sách: Bút Thông Minh – Từ Điển Anh – Việt Dành Cho Trẻ Em Phân Loại Bằng Hình (Tập 2), but thong minh – tu dien anh – viet danh cho tre em phan loai bang hinh tap 2, Thành Yến

sach but thong minh - tu dien anh - viet danh cho tre em phan loai bang hinh (tap 2)

BÚT THÔNG MINH – TỪ ĐIỂN ANH – VIỆT DÀNH CHO TRẺ EM PHÂN LOẠI BẰNG HÌNH (TẬP 2)

Bút Thông Minh – Từ Điển Anh – Việt Dành Cho Trẻ Em Phân Loại Bằng Hình (Tập 2) Thông tin tác giả Thành Yến Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Dùng “Bút Thông Minh” học tiếng Anh sẽ có lợi ích gì? Có lợi cho sức khỏe: Những máy đọc sách có dây là do trên bề mặt máy có phát tín hiệu, sau khi tiếp nhận tín hiệu thì chuyển qua cho bộ phận xử lí ngữ âm, tiến sĩ âm thanh “Bút Thông Minh” thông qua nhận biết mã vạch của sách để phát ra âm thanh tương ứng, tránh được những tia bức xạ có hại của pin.

Cực chuẩn: Độ phân giải của máy quét là 3 triệu pixels, còn Bút Chấm đọc không dây là không giới hạn, có thể tùy ý chấm vào vị trí của đối tượng, bảo đảm chấm đọc chính xác, mà còn có thể đọc từng từ đơn.

Thuận tiện: khi thực hiện thao tác không bị hạn chế bởi dây điện, không có cảm giác nhàm chán, giúp các bé thao tác thuận tiện, nhanh chóng, khắc phục được khuyết điểm của máy đọc sách truyền thống.

Tiết Kiệm: sử dụng thiết kế Bút không dây mới nhất, đầu bút năng động theo lực chấm đọc, khi không chấm thì sẽ tự chuyển qua chế độ tạm ngưng, “Bút thông minh” sử dụng pin sạc Lithium có thể sử dụng liên tục 6,7 tiếng.

Thân Thiện: dùng bút chấm đọc không dây, tự do không có bất cứ hạn chế nào, thích hợp cho các bé khi sử dụng ở trường hoặc ở nhà, cũng thích hợp khi có cha mẹ bên cạnh dạy học, đồng thời nâng cao hiệu suất học của bé, dùng hỗ trợ cho mẹ và con.

Thiết Thực: chấm đọc cùng học với giáo trình ở trường, kiểm tra toàn diện nghe, nói, đọc, viết, xem, cùng lúc hoạt động cả mắt, tai, miệng, tay, chân và trí não, có thể nhanh chóng nâng cao thành tích học tập của bé.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Thành Yến Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: Nhân Văn Mã Sản phẩm: 8935072864316 Khối lượng: 190.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19×27 cm Ngày phát hành: 09/2009 Số trang: 28

sach huong dan cong tac quan ly tai chinh ke toan trong truong hoc - tap 1

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỌC – TẬP 1

Huong Dan Cong Tac Quan Ly Tai Chinh Ke Toan Trong Truong Hoc – Tap 1 Huong Dan Cong Tac Quan Ly Tai Chinh Ke Toan Trong Truong Hoc – Tap 1: Cac Van Ban Quy Dinh Va Huong Dan Cong Tac Quan Ly Tai Chinh Thu, Chi Trong Truong Hoc: Sau khi Viet Nam la thanh vien chinh thuc cua WTO thi tat ca cac nganh nghe, cac don vi trong nen kinh te cua chung ta da buoc chan vao nguong cua hoi nhap kinh te, quoc te, trong do co nganh Giao duc – Dao tao. De tien trinh hoi nhap quoc te trong linh vuc Giao duc – Dao tao duoc thuan loi, truoc het cac truong, don vi trong nganh Giao duc – Dao tao phai co su minh bach, ro rang trong cong tac quan ly tai chinh – ke toan. Lam the nao de doi moi cong tac quan ly tai chinh, su dung hieu qua cac nguon von, thuc hien tiet kiem va chi tieu co ke hoach… thi truoc tien cac nha quan ly can phai nam ro chinh sach, che do ve tai chinh, ke toan. Trong thoi gian qua, Chinh phu va cac co quan quan ly Nha nuoc da ban hanh va co sua doi, bo sung nhieu van ban quy pham phap luat ve chinh sach, che do ke toan va quan ly tai chinh; che do tu chu tai chinh, khoan bien che va kinh phi… ap dung cho cac don vi thuoc nganh Giao duc – Dao tao. De giup lanh dao va ke toan trong cac truong hop, cac don vi thuoc nganh Giao dac – Dao tao trong ca nuoc lam tot cong tac tai chinh – ke toan cua don vi minh. Muc Luc: Loi gioi thieu Phan 1: Huong dan chung ve cong tac quan ly tai chinh trong Giao duc – Dao tao. A. Cac van ban huong dan ve quan ly tai chinh trong giao duc cong lap tu mam non den dan hoc B. Cac van ban huong dan ve tai chinh doi voi cac don vi ngoai cong lap hoat dong trong linh vuc Giao duc – Dao tao C. Cac van ban huong dan ve tai chinh trong cong tac Dao tao, boi duong can bo, cong chuc Nha nuoc va Dao tao nghe D. Cac van ban huong dan ve quan ly tai chinh trong linh vuc Giao duc co yeu to nuoc ngoai. Phan 2: Cac quy dinh quan ly tai chinh, che do tu chu tai chinh, to chuc bo may bien che tai chinh doi voi don vi sun nghiep cong lap. A. Che do tu chu ve bien che va tai chinh B. Cac quy dinh ve thu, chi qua kho bac Nha nuoc C. Cac quy dinh ve: tru so, mua sam trang thiet bi, phuong tien di lai, thong tin lien lac… Phan 3: Cac quy dinh ve thu, chi quan ly va su dung hoc phi, le phi tuyen sinh. Phan 4: Cac quy dinh ve hoc bong, khen thuong, tro cap va quy tin dung dao tao va cho vay; quy khuyen hoc doi voi hoc sinh, sinh vien. A. Cac van ban quy dinh ve hoc bong va che do tro cap, uu dai, mien giam hoc phi doi voi hoc sinh, sinh vien B. Cac van ban quy dinh ve khen thuong D. Cac quy dinh ve quy khuyen hoc. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: NXB Tai Chinh Nha phat hanh: NXB Tai Chinh Khoi luong: 1680.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 04/2007 So trang: 744