Borland Pascal Version 7.0 – Quyển 1

Sách-Tài liệu: Borland Pascal Version 7.0 – Quyển 1 (Dùng Kèm CD) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Đình Tê Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Minh khaiTừ khóa chính sách: Borland Pascal Version 7.0 – Quyển 1 (Dùng Kèm CD), borland pascal version 7.0 – quyen 1 dung kem cd, Nguyễn Đình Tê

sach borland pascal version 7.0 - quyen 1 (dung kem cd)

BORLAND PASCAL VERSION 7.0 – QUYỂN 1 (DÙNG KÈM CD)

Borland Pascal Version 7.0 – Quyển 1 (Dùng Kèm CD) Thông tin tác giả Nguyễn Đình Tê Nguyễn Đình Tê Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Với Borland Pascal Version 7.0 – Quyển 1 bạn có thể sử dụng Pascal để giải các bài toán về đại số, hình học, lượng giác, vật lý, viết chương trình giải các bài thi trắc nghiệm,…

Các nhà chuyên môn có thể sử dụng Pascal để giải các bài toán về ma trận, đại số tuyến tính, thống kê, cơ lý, kết cấu nền móng,…

và truyền số liệu sang AutoCad để tạo các bản vẽ thiết kế kỹ thuật.

Mỗi vấn đề đều được minh họa bằng các chương trình ví dụ và bài tập ứng dụng, giúp cho độc giả nắm thật vững từng nội dung của ngôn ngữ lập trình.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Đình Tê Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Minh khai Mã Sản phẩm: 893508750057 Khối lượng: 300.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 09/2007 Số trang: 224

sach chung toi hoc lam ngoai giao voi bac ho

CHÚNG TÔI HỌC LÀM NGOẠI GIAO VỚI BÁC HỒ

Chung Toi Hoc Lam Ngoai Giao Voi Bac Ho Thong tin tac gia Mai Van Bo Mai Van Bo Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tac gia la the he can bo ngoai giao dau tien cua nuoc Viet Nam. Thong qua cac dip duoc tiep xuc voi Bac Ho, tac gia da viet ra 14 cau chuyen nho ke lai nhung bai hoc tam dac cua minh trong qua trinh hoc lam ngoai giao voi Bac Ho. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Mai Van Bo Nha xuat ban: Nxb Tre Nha phat hanh: NXB Tre Ma San pham: 8934974133506 Khoi luong: 132.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14 x 20 cm Ngay phat hanh: 06/05/2015 So trang: 108