Bóng Đè

Sách-Tài liệu: Bóng Đè PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Đỗ Hoàng Diệu Nhà xuất bản: Nxb Đà Nẵng Nhà phát hành: NS Kiến ThứcTừ khóa chính sách: Bóng Đè, bong de, Đỗ Hoàng Diệu

sach bong de

BÓNG ĐÈ

Bóng Đè Thông tin tác giả Đỗ Hoàng Diệu Đỗ Hoàng Diệu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 8 truyện ngắn nhân vật chính toàn là những nhân vật nữ, tất cả đều còn trẻ, khát khao sống, mãnh liệt sống, tràn đầy dục tính; những phụ nữ phải gánh chịu cả một quá khứ phi phàm, những phụ nữ quá thông minh nhưng quá cả tin… Những trang văn mạnh mẽ và táo bạo với vòng quay linh cảm được tạo lập nhờ bản năng của nhà văn.

Thông tin chi tiết Tác giả: Đỗ Hoàng Diệu Nhà xuất bản: Nxb Đà Nẵng Nhà phát hành: NS Kiến Thức Khối lượng: 220.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 09/2005 Số trang: 184

sach nen kinh te chia se

NỀN KINH TẾ CHIA SẺ

Nen Kinh Te Chia Se Thong tin tac gia Arun Sundararajan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Arun Sundarajan giai thich su chuyen bien den trang thai ma ong mo ta la “chu nghia tu ban dua tren dam dong” – mot phuong cach to chuc hoat dong kinh te moi me co the the cho cho mo hinh truyen thong lay cong ti lam trong tam. Dua vao nhung nghien cuu co chieu sau va nhieu vi du tu the gioi thuc – bao gom Airbnb, Lyft, Uber, Etsy, TaskRabbit, BlaBlaCar cua Phap, Didi Kuaidi cua Trung Quoc, Ola cua An Do, Sundararajan giai thich duoc nhung can ban cua chu nghia tu ban dua tren dam dong. Ong mo ta su pha tron ly thu giua “qua tang” va “thi truong” trong qua trinh chuyen hoa cua chung, lam sang to nhung cong nghe chuoi khoi dang xuat hien, va phan loai nhung nen tang theo-yeu-cau dang gia tang chong mat. Ong ban luan ve viec hinh thai moi nay se lam thay doi su tang truong kinh te va tuong lai cua viec lam ra sao. Lieu chung ta se song trong mot the gioi ma chung ta la nhung doanh nhan duoc trao quyen va duoc thu huong su linh hoat va doc lap trong chuyen mon? Hay chung ta se tro nen nhung nguoi lao dong bi tuoc quyen, chay nhon nhao giua cac nen tang tim cong viec ke tiep de chen vao? Sundararajan nhan manh tam quan trong cua cac lua chon chinh sach. Ong goi y nhung huong di moi dan den hinh thanh nhung to chuc tu dieu tiet, den luat le lao dong, va viec cap von cho mang luoi an sinh.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Arun Sundararajan Nguoi dich: Nguyen Tuan Viet Nha xuat ban: Nxb Tre Nha phat hanh: NXB Tre Ma San pham: 8934974156109 Khoi luong: 418.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 15.5 x 23 cm Ngay phat hanh: 06/2018 So trang: 352