Bộ Sách Kỷ Niệm Ngàn Năm Thăng Long – Hà Nội – Phố Phường Hà Nội Xưa

Sách-Tài liệu: Bộ Sách Kỷ Niệm Ngàn Năm Thăng Long – Hà Nội – Phố Phường Hà Nội Xưa PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hoàng Đạo Thúy Nhà xuất bản: Nxb Quân đội nhân dân Nhà phát hành: Thăng LongTừ khóa chính sách: Bộ Sách Kỷ Niệm Ngàn Năm Thăng Long – Hà Nội – Phố Phường Hà Nội Xưa, bo sach ky niem ngan nam thang long – ha noi – pho phuong ha noi xua, Hoàng Đạo Thúy

sach bo sach ky niem ngan nam thang long - ha noi - pho phuong ha noi xua

BỘ SÁCH KỶ NIỆM NGÀN NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI – PHỐ PHƯỜNG HÀ NỘI XƯA

Bộ Sách Kỷ Niệm Ngàn Năm Thăng Long – Hà Nội – Phố Phường Hà Nội Xưa Thông tin tác giả Hoàng Đạo Thúy Hoàng Đạo Thúy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách “Phố phường Hà Nội xưa” đưa chúng ta về với cảnh sắc, con người và hoạt động của phố phường Hà Nội qua các thời kỳ và quá trình hình thành mảnh đất Thăng Long từ khi vua Lý Thái Tổ khởi Chiếu dời đô đến nay.

Bằng những câu chuyện lịch sử với lối dẫn giải thực tiễn sinh động, lời văn mộc mạc, đã phản ánh khá rõ nét, chân thực trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của Thủ đô nghìn năm văn hiến để giúp bạn đọc có cách nhìn sâu sắc, đầy đủ hơn về lịch sử hình thành, phát triển của Thủ đô từ thuở xa xưa, nhất là những nét văn hóa đặc trưng, truyền thống được giữ gìn, lưu truyền tới ngày nay, làm nên bản sắc văn hóa của con người và phố phường Hà Nội.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Hoàng Đạo Thúy Nhà xuất bản: Nxb Quân đội nhân dân Nhà phát hành: Thăng Long Mã Sản phẩm: 8935075919778 Khối lượng: 190.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 03/2010 Số trang: 180

sach luat kinh doanh viet nam

LUẬT KINH DOANH VIỆT NAM

Luat Kinh Doanh Viet Nam Thong tin tac gia Nguyen Quoc Sy Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nguyen Van Nong Nguyen Van Nong Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cuon sach “Luat Kinh Doanh Viet Nam” duoc bien soan nham tao dieu kien thuan loi cho cac ban sinh vien trong viec nghien cuu mon hoc “Luat kinh doanh” tai cac truong Dai hoc, cao dang va mot so thuong nhan co nhu cau tim hieu luat kinh doanh Viet Nam de phuc vu cong viec kinh doanh cua minh dat hieu qua hon. Cuon sach nay duoc co cau thanh 4 phan gom 15 chuong, sau moi phan deu co mot so cau hoi va tinh huong giup doc gia co dip on lai sau moi lan doc. Trong phan noi dung chinh co mot so chi tiet chua duoc dien giai, thay vao do la nhung chu thich o phia duoi moi trang hoac nhung binh pham trong cac phu luc phia sau phan noi dung chinh. Dong thoi, de ban doc thuan tien tra cuu nhanh mot so thuat ngu duoc dung nhu nhung khai niem trong phan noi dung, tac gia da su dung phan Danh muc thuat ngu tra cuu dac biet phia sau phan phu luc cua sach. Noi dung sach bao gom: Phan 1: Quy che doi voi cac to chuc kinh doanh Chuong 1: Ho kinh doanh Chuong 2: Hop tac xa Chuong 3: Doanh nghiep tu nhan Chuong 4: Cong ty hop danh Chuong 5: Cong ty trach nhiem huu han Chuong 6: Cong ty co phan Chuong 7: Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai Chuong 8: Doanh nghiep nha nuoc Chuong 9: Nhom cong ty Phan 2: Phap luat ve tai cau, giai the, pha san doanh nghiep, hop tac xa Chuong 10: Tai cau truc doanh nghiep, hop tac xa Chuong 11: Giai the, pha san doanh nghiep, hop tac xa Phan 3: Phap luat ve hop dong kinh doanh – thuong mai Chuong 12: Quy dinh chung ve hop dong kinh doanh – thuong mai Chuong 13: Co cau hop dong kinh doanh – thuong mai Phan 4: Phap luat ve giai quyet tranh chap kinh doanh – thuong mai Chuong 14: Giai quyet tranh chap kinh doanh – thuong mai theo to tung trong tai Chuong 15: Giai quyet tranh chap kinh doanh – thuong mai theo to tung toa an Phu luc Tai lieu tham khao Mot so dieu luat lien quan den cac chu thich Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Quoc Sy , Nguyen Van Nong Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia TPHCM Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2010270003234 Khoi luong: 462.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 10/2009 So trang: 352