Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – 120 Lời Kêu Gọi Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Sách-Tài liệu: Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – 120 Lời Kêu Gọi Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Hồ Chí Minh Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Thăng LongTừ khóa chính sách: Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – 120 Lời Kêu Gọi Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, bo sach ky niem 120 nam ngay sinh chu tich ho chi minh – 120 loi keu goi cua chu tich ho chi minh, Hồ Chí Minh

sach bo sach ky niem 120 nam ngay sinh chu tich ho chi minh - 120 loi keu goi cua chu tich ho chi minh

BỘ SÁCH KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – 120 LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Bộ Sách Kỷ Niệm 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh – 120 Lời Kêu Gọi Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Thông tin tác giả Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến tất cả những vấn đề thuộc về con người, thuộc về nhân dân, thuộc về Cách mạng và đất nước.

Ngày nay, đọc lại những bức thư, bức điện, những bài báo, bài trả lời phỏng vấn báo chí, bài viết, lời dạy, những sắc lệnh, bài diễn văn…

quan trọng của Người, chúng ta càng thấy rõ điều đó.

Những tác phẩm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bây giờ vẫn vẹn nguyên giá trị.

Có thể nói, những di sản tinh thần đó là giá trị trường tồn của một thời và mãi mãi, luôn soi sáng cho mỗi chúng ta trong việc làm, hành động, chủ trương, đường lối, chính sách trong các phong trào trên con đường cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Bộ sách: Kỷ niệm 20 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bao gồm 12 cuốn: 120 Sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 120 Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 120 Bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh 120 Câu nói, bài nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 120 Bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh 120 Bài trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh 120 Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh 120 Bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh 120 Bài thơ hay về Bác 120 Bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh 120 Câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh 120 Địa danh Hồ Chí Minh Mời bạn đón đọc Thông tin chi tiết Tác giả: Hồ Chí Minh Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Thăng Long Mã Sản phẩm: 8935075920330 Khối lượng: 330.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 04/2010 Số trang: 340

sach 101+ ý tuỏng khen thuỏng

101+ Ý TƯỞNG KHEN THƯỞNG

101+ Ý Tuỏng Khen Thuỏng Thong tin tac gia Alpha Books bien soan Cong ty co phan Sach Alpha (Alpha Books Joint-Stock Company – goi tat la Alpha Books) do mot nhom tri thuc tre thanh lap o Ha Noi nam 2005 voi niem tin: Tri thuc la Suc manh. Thong qua viec gioi thieu cac tac pham co gia tri cua the gioi, Alpha Books mong muon tro thanh nhip … Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia 101+ Y Tuong Khen Thuong Cuon sach 101+ Y Tuong Khen Thuong duoc bien soan dua tren nhieu tai lieu gia tri, duoc rut ra tu nhung thu nghiem va minh chung thuc te trong moi truong cong so, se mang den cho cac nha quan ly va dieu hanh nhung y tuong moi me, doc dao va thu vi de bieu duong doi ngu nhan vien cua minh. 101+ Y Tuong Khen Thuong cung cap cho ban nhung chien thuat day hieu qua nham bieu duong nang luc nhan vien, theo do, hay lua chon nhung cach thuc phu hop nhat voi moi truong va van hoa cong ty, to chuc cua minh: – Trao cho nhan vien nhieu trach nhiem quan ly va ra quyet dinh hon. – Tao cho nhan vien co hoi tham gia cac buoi hoi thao, cac lop hoc nang cao chuyen mon va nghiep vu, tham chi la hoc lay mot tam bang ho tro cho cong viec. – Tang cho nhan vien them nhieu phan thuong mien phi, doc dao, moi la. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Alpha Books bien soan Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Alpha books Ma San pham: 8936037746203 Khoi luong: 176.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2012 So trang: 196