Bộ Luật Lao Động Năm 2019

Bộ Luật Lao Động Năm 2019 PDF EBOOK download EPUB nhóm Sách Chính Trị – Pháp Lý thể loại Luật – Văn Bản Luật Công ty phát hành Minh Châu Books Ngày xuất bản 02-2020 Kích thước 19 x 27 cm Loại bìa Bìa mềm

bộ luật lao động năm 2019 PDF EPUB EBOOK

Anh sách Bộ Luật Lao Động Năm 2019

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất: Bộ luật lao động năm 2019 Phần thứ hai: Những quy định mới về lao động Phần thứ ba: Những quy định mới về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Phần thứ tư: Những quy định mới về bảo hiểm xã hội; Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

EBOOK EPUB PDF bộ luật lao động năm 2019

Ảnh trang sau sách Bộ Luật Lao Động Năm 2019

bộ luật tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) - tái bản năm 2020 PDF EPUB EBOOK

Anh sách Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) – Tái bản năm 2020

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) – Tái bản năm 2020 Nội dung cuốn sách gồm – Toàn văn Bộ luật tố tụng dân sự gồm mười phần, 42 chương với 509 điều, trong đó quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự và thủ tục để khởi kiện, yêu cầu để Tòa án giải quyết, thủ tục công nhận và cho thi hành án các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I: NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ CHƯƠNG II: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CHƯƠNG III: THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN CHƯƠNG IV: CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG CHƯƠNG V: THÀNH PHẦN GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ CHƯƠNG VI: NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG CHƯƠNG VII: CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ CHƯƠNG VIII: CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI CHƯƠNG IX.

ÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ TỐ TỤNG KHÁC CHƯƠNG X.

CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG CHƯƠNG XI.

THỜI HẠN TỐ TỤNG PHẦN THỨ HAI THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM CHƯƠNG XII.

KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN CHƯƠNG XIII.THỦ TỤC HOÀ GIẢI VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ CHƯƠNG XIV.

PHIÊN TÒA SƠ THẨM PHẦN THỨ BA THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM CHƯƠNG XV.TÍNH CHẤT CỦA XÉT XỬ PHÚC THẨM VÀ KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM CHƯƠNG XVI.

CHUẨN BỊ XÉT XỬ PHÚC THẨM CHƯƠNG XVII.

THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

EBOOK EPUB PDF bộ luật tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019) - tái bản năm 2020

Ảnh trang sau sách Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) – Tái bản năm 2020