Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Sách-Tài liệu: Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Song Ngữ Việt – Anh) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Quốc Cường (Hệ thống hóa) Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: 45 Đinh Tiên HoàngTừ khóa chính sách: Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Song Ngữ Việt – Anh), bo luat lao dong cua nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam song ngu viet – anh, Quốc Cường (Hệ thống hóa)

sach bo luat lao dong cua nuoc cong hoa xa hoi chu nghia viet nam (song ngu viet - anh)

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (SONG NGỮ VIỆT – ANH)

Bộ Luật Lao Động Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Song Ngữ Việt – Anh) Thông tin tác giả Quốc Cường (Hệ thống hóa) Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục lục: 1.

Lệnh số 08/2012/L-CTN ngày 2-7-2012 của Chủ Tịch Nước về việc công bố Luật 2.

Bộ Luật lao dộng số 10/2012/QH13 ngày 18-6-2012 của Quốc hội Chương I: Những quy định chung Chương II: Việc làm Chương III: Hợp đồng lao động Chương IV: Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề Chương V: Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể Chương VI: Tiền lương Chương VII: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi Chương VIII: Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất Chương IX: An toàn lao động, vệ sinh lao động Chương X: Những quy định riêng đối với lao động nữ Chương XI: Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác Chương XII: Bảo hiểm xã hội Chương XIII: Công đoàn Chương XIV: Giải quyết tranh chấp lao động Chương XV: Quản lý nhà nước về lao động Chương XVI: Thanh tra lao động, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động Chương XVII: Điều khoản thi hành 3.Labor code No.

10/2012/QH13 of national assembly …

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Quốc Cường (Hệ thống hóa) Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: 45 Đinh Tiên Hoàng Mã Sản phẩm: 113000051615 Khối lượng: 264.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 09/2012 Số trang: 252

sach 9 bai hoc ve tai an noi trong ban hang

9 BÀI HỌC VỀ TÀI ĂN NÓI TRONG BÁN HÀNG

9 Bai Hoc Ve Tai An Noi Trong Ban Hang Thong tin tac gia Vuong Hoanh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tuc ngu co cau “Co bot moi got nen ho”. Cong viec ban hang cung nhu vay. Neu muon tro thanh nguoi ban hang so mot, phai luyen tap kha nang an noi, vi tai an noi cua nguoi ban hang co vai tro quyet dinh den su thanh bai cua don hang. Co duoc thanh tich ban hang la nho vao “tai an noi”. Vay trong qua trinh ban hang, nguoi ban hang phai giao tiep voi khach hang nhu the nao de gianh duoc don hang? Trong cong viec thuong ngay, nguoi ban hang phai tu ren luyen bang cach nao de moi cau noi cua minh deu tro nen co gia tri, cham den trai tim khach hang? Giao tiep voi khach hang la nhiem vu bat buoc trong moi buoc cua cong viec ban hang. Vi the, cuon sach nay da duc ket 47 ki nang ap dung khi noi chuyen voi khach hang duoi hinh thuc “9 bai hoc ve tai an noi”, trinh bay cac phuong phap giup ban nang cao kha nang giao tiep, tro thanh nguoi ban hang so mot voi tai an noi tuyet voi va gianh duoc nhieu don hang lon. 9 bai hoc ve tai an noi trong ban hang la cuon sach huong dan cai thien kha nang an noi, trong do bao gom cac ki nang giao tiep trong cac tinh huong nhu: hen gap khach hang, ra mat khach hang, trao doi truc tiep, gioi thieu san pham, xu li nghi ngo, ung pho voi su tu choi, hoan thanh don hang, doi pho khi bi chi trich va cach ung xu voi nhung doi tuong khach hang khac nhau. Cuon sach da gioi thieu mot cach toan dien nhung ki nang ma nguoi ban hang can co trong moi buoc giao tiep voi khach hang. Cuon sach duoc trinh bay duoi hinh thuc 4 trong 1, tuc la moi ki nang bao gom cac muc: gioi thieu chung ve ki nang, tinh huong ban hang thuc te, phan tich tinh huong thuc te va ki nang giao tiep dinh cao, giup ung pho voi moi van de ve giao tiep co the nay sinh trong qua trinh ban hang. Nhung nguoi ban hang xuat sac deu co tai an noi. Ban can hoc cach giao tiep voi khach hang va tu ren luyen kha nang an noi cua ban than, cung nhu biet cach tan dung hieu qua tung co hoi duoc gap go khach hang. Ban phai dat den trinh do “lam chu moi tinh huong ban hang, hieu ro tung doi tuong khach hang”, tu do den gan hon voi don hang lon qua moi lan tuong tac voi khach hang. Cuon sach nay dac biet phu hop voi nhung nguoi moi gia nhap linh vuc ban hang – co the coi day la mot giao trinh huan luyen ban hang, va la nguon tham khao tot danh cho cap quan li trong viec dan dat nhan vien ban hang duoi quyen. Ngoai ra, nguoi doc can xac dinh ro mot dieu: ban phai that su linh hoi sau sac va nam ro cac ki nang trong cuon sach nay, tu do van dung linh hoat trong cong viec thuc tien, chu khong nen ap dung mot cach may moc, cung nhac. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Vuong Hoanh Nguoi dich: Do Thuy Hanh , Pham Hong Yen Nha xuat ban: NXB Thanh Nien Nha phat hanh: Minh Long Ma San pham: 8936067598261 Khoi luong: 440.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 12/2017 So trang: 356