Bộ Luật Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Sửa Đổi Năm 2017 ( Hiệu Lực 01-01-2018)

Bộ Luật Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Sửa Đổi năm 2017 ( Hiệu Lực 01-01-2018) PDF EBOOK download EPUB nhóm Sách Chính Trị – Pháp Lý thể loại Luật – Văn Bản Luật Công ty phát hành – Kích thước 14.5 x 20.5 cm Loại bìa Bìa mềm Số trang 544

bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sửa đổi năm 2017 ( hiệu lực 01-01-2018) PDF EPUB EBOOK

Anh sách Bộ Luật Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Sửa Đổi năm 2017 ( Hiệu Lực 01-01-2018)

Ngày 10/7/2017, Văn phòng Quốc hội đã ra Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH Hợp nhất Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Văn bản này hợp nhất các văn bản: Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2015.

Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 20/6/2017.

Văn bản hợp nhất này sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Cuốn sách: “BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – SỬA ĐỔI NĂM 2017 (Hiệu lực 01-01-2018)” gồm 2 phần: Phần I.

Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự (hiệu lực từ 01-01-2018) Phần II.

Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

EBOOK EPUB PDF bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sửa đổi năm 2017 ( hiệu lực 01-01-2018)

Ảnh trang sau sách Bộ Luật Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Sửa Đổi năm 2017 ( Hiệu Lực 01-01-2018)

bộ luật lao động & chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương năm 2020 PDF EPUB EBOOK

Anh sách BỘ LUẬT LAO ĐỘNG & CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG NĂM 2020

Ngày 20-11-2019, tại Kỳ thứ 8 khoá VIX Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động số 49/2019/QH14.

Theo đó, Bộ luật này quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Bộ luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2021.

Bên cạnh đó, Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan đã ban hành nhi ều văn bản quy định về chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương; hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với công chức, viên chức, người lao động; an toàn, vệ sinh lao động;… Cụ thể như: Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09-05-2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15-11-2019 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-VPQH ngày 10-12-2018 Hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội; Văn bản hợp nhất số 5237/VBHN-BLĐTBXH ngày 13-12-2018 Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07-11-2018 Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng; Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20-5-2019 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08-10-2019 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Văn bản hợp nhất số 631/VBHN-BLĐTBXH ngày 19-02-2019 Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;… Nhằm giúp cho các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị và bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG & CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG NĂM 2020.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất.

Bộ luật Lao động (được thông qua ngày 20-11-2019 tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV) Phần thứ hai.

Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương năm 2020 đối với công chức, viên chức, người lao động Phần thứ ba.

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, người lao động Phần thứ tư.

Quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động Trân trọng giới thiệu cùng ban đọc! Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …