Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015

Bình luận bộ luật tố tụng hình sự 2015 PDF EBOOK download EPUB nhóm Sách Chính Trị – Pháp Lý thể loại Luật – Văn Bản Luật Công ty phát hành – Ngày xuất bản 08-2018 Loại bìa Bìa cứng Số trang 980

bình luận bộ luật tố tụng hình sự 2015 PDF EPUB EBOOK

Anh sách Bình luận bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bình luận Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Tác giả: Gs.Ts Nguyễn Ngọc Anh Luật sư Ts.

Phan Trung Hoài NXB: Chính trị quốc gia sự thật Số trang: 980 trang Khổ sách: 16*24cm Bìa cứng Giá bìa: 310.000 đ Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

EBOOK EPUB PDF bình luận bộ luật tố tụng hình sự 2015

Ảnh trang sau sách Bình luận bộ luật tố tụng hình sự 2015

bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 - phần các tội phạm PDF EPUB EBOOK

Anh sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 – Phần Các Tội Phạm

LỜI GIỚI THIỆU Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 (viết tắt là BLHS năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trên cơ sở kế thừa các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, BLHS năm 2015, được sừa đổi, bổ sung năm 2017 đã thể hiện các nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa các quan điểm về cải cách tư pháp, mở cửa hội nhập quốc tế ữong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Những quy định của BLHS năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích họp pháp của tổ chức, cá nhân trong tình hình mới của đất nước.

Đe góp phần nhận thức thống nhất, tạo điều kiện có thể áp dụng đúng các quy định của BLHS năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 trong thực tiễn giải quyết các vụ án hình sự, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đỗi, bỗ sung năm 2017 (Phần các tội phạm)” của Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng.

Trên cơ sở các quy định của BLHS năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, các án lệ hình sự đã được công bố, các văn bản pháp luật khác có liên quan, tác giả cuốn sách đã đi sâu phân tích, bình luận từng điều luật Phần các tội phạm của BLHS năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, làm rõ các dấu hiệu pháp lý là căn cứ để định tội, định khung hình phạt của từng tội phạm cụ thể Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành.

Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

EBOOK EPUB PDF bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 - phần các tội phạm

Ảnh trang sau sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 – Phần Các Tội Phạm