Bí Quyết Viết Blog

Sách-Tài liệu: Bí Quyết Viết Blog PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: VN-Guide Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: Văn LangTừ khóa chính sách: Bí Quyết Viết Blog, bi quyet viet blog, VN-Guide

sach bi quyet viet blog

BÍ QUYẾT VIẾT BLOG

Bí Quyết Viết Blog Thông tin tác giả VN-Guide VN-Guide Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Blog, hay weblog, là dạng website đặc biệt.

Trang chủ của weblog bao gồm các bài viết (post) được sắp xếp theo trình tự thời gian ngược – nghĩa là bài viết mới nhất được đặt lên đầu.

Mỗi bài viết thường là một đoạn văn bản ngắn với các liên kết đến website khác, ngoài ra nó còn chứa cả hình chụp, video, hoặc audio.

Blog thường có tính năng cho phép người đọc để lại lời bình luận.

Vì vậy, nó có tính tương tác cao nhiều so với web site truyền thống.

Danh sách blog yêu thích của tác giả được gọi là danh mục blog (Blogroll).

Đối với nhiều người, blog chủ yếu là quyển nhật ký trực tuyến – là nơi để họ đăng những suy nghĩ hay cảm nhận của mình về chuyện diễn ra hằng ngày, có lẽ là để giúp bạn bè và người thân họ cập nhật thông tin.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người viết blog (blogger) chú trọng vào thông tin trực tuyến hơn là thông tin cá nhân.

Thông thường, phần lớn blog tập trung vào chủ đề cụ thể – game, chính trị, cắm hoa, hay bất cứ đề tài nào khác – còn số còn lại chủ yếu dành hiển thị hình ảnh, âm nhạc, hoặc video.

Nhiều blog là sản phẩm cá nhân, nhưng cũng nhiều blog – trong đó có những blog rất nổi tiếng – là do nhiều người xây dựng nên.

Thông qua việc trình bày các đề xuất và đưa ra lời khuyên thiết thực về cách viết blog, “Bí quyết viết blog” sẽ giúp bạn: – Chiêm ngưỡng những trang blog haynhất trên web – Tiếp cận những vấn đề vốn thường bị phương tiện truyền thông đại chúng bỏ qua – Tìm hiểu trình đọc tin (newsreader) và RSS – Nâng cấp công cụ tìm kiếm – Khám phá videoblog và podcast Mục lục: Không gian Blog Chương 1: Blog: Đôi nét căn bản Chương 2: Sự phổ biến của Blog Chương 3: Tìm kiếm Blog! Chương 4: Đăng ký Blog với RSS Kỹ thuật tạo Blog Chương 5: Chủ Blog Chương 6: Tạo Blog bên máy phục vụ Chương 7: Audio, Video và Podcasts Chương 8: Thiết kế và chương trình bổ sung Chương 9: Thủ thuật viết Blog Chương 10: Tăng lưu lượng Chương 11: Tiền, tiền và tiền Các thể loại Blog Chương 12: Nhật ký và những mối quan tâm khác Chương 13: Blog và báo chí Chương 14: Blog và chính trị Chương 15: Blog giáo dục Chương 16: Blog và thương mại Danh mục Blog Chương 17: Danh mục Blog Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: VN-Guide Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: Văn Lang Mã Sản phẩm: 8935073051128 Khối lượng: 260.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 13.5×21 cm Ngày phát hành: 09/2008 Số trang: 284

sach luat giao thong duong bo va cac quy dinh moi nhat trong linh vuc giao thong van tai quy dinh moi ve dao tao, sat hach cap giay phep lai xe

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

Luat Giao Thong Duong Bo Va Cac Quy Dinh Moi Nhat Trong Linh Vuc Giao Thong Van Tai Quy Dinh Moi Ve Dao Tao, Sat Hach Cap Giay Phep Lai Xe Trong boi canh nen kinh te hoi nhap toan cau, nganh giao thong van tai dong vai tro het suc quan trong trong nen kinh te. Giao thong van tai thuan loi giup thuc day thuong mai, tang cuong dau tu, phat trien du lich… Tuy nhien, de thuc hien tot cac quy dinh trong linh vuc Giao thong van tai nham giam bot ti nan giao thong la van de buc xuc nhat doi voi nganh giao thong van tai nuoc ta trong do dac biet la tai nan giao thong duong bo gay thiet hai lon ve con nguoi va tai san doi voi nen kinh te va xa hoi. Nham tao hanh lang phap ly trong linh vuc nay, ngay 13 thang 11 nam 2008 Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam khoa XII, ky hop thu 4 da thong qua Luat giao thong duong bo co hieu luc thi hanh tu ngay 01/7/2009, thay the Luat giao thong duong bo ngay 29 thang 6 nam 2001. Truoc do, Quoc hoi cung da thong qua cac luat duong sat, Luat giao thong duong thuy noi dia, Luat hang khong dan dung Viet Nam. Dong thoi, Chinh phu, cac Bo, nganh cung ban hanh hang lot cac van ban huong dan thuc hien cac Luat noi tren ve cac linh vuc nhu: an toan giao thong; van tai va cac dich vu; dao tao, sat hach, cap bien so, cap giay phe lai xe; cuu nan, cuu ho va quy trinh xu ly tai nan giao thong van tai cung nhu cac quy dinh ve thanh tra, kiem tra, xu phat vi pham hanh chinh. Cuon sach gom cac phan sau: Phan thu nhat: Luat giao thong duong bo va Quy dinh moi ve an toan giao thong duong bo va duong sat Phan thu 2: Quy dinh moi ve an toan giao hang hai va duong thuy noi dia Phan thu 3: Quy dinh moi ve hang khong Phan thu 4: Quy dinh moi ve van tai va cac dich vu khac Phan thu 5: Quy dinh moi ve dao tao, sat hach, cap bien so, cap giay phep lai xe Phan thu 6: Quy dinh moi ve cuu nan, cuu ho va quy trinh xu ly tai nan giao thong Phan thu 7: Quy dinh moi ve quan ly tai chinh, gia ve, gia cuoc Phan thu 8: Quy dinh moi ve can bo, cong chuc nganh giao thong van tai Phan thu 9: Quy dinh moi ve thanh tra, kiem tra, xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong van tai. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 8935206502039 Khoi luong: 1400.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 27 cm Ngay phat hanh: 11/2009 So trang: 856