Bếp Việt – Các Món Tráng Miệng

Sách-Tài liệu: Bếp Việt – Các Món Tráng Miệng PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Việt ThưTừ khóa chính sách: Bếp Việt – Các Món Tráng Miệng , bep viet – cac mon trang mieng

sach bep viet - cac mon trang mieng

BẾP VIỆT – CÁC MÓN TRÁNG MIỆNG

Bếp Việt – Các Món Tráng Miệng Mục lục: Thạch chè Sương sa hạt lựu Thạch bánh flan Thạch trái dừa Thạch trái cây Thạch khoai tía Sương sâm Sương xáo chanh muối Sữa đậu nành Tàu hủ nước đường Bánh lọt đậu xanh Đậu đỏ bánh lọt Chè hạt sen nhãn nhục Chè đậu xanh nah đam Chè cốm đậu xanh Chè đậu xanh phổ tai Chè sâm bổ lượng Chè đậu xanh bột báng …

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin Nhà phát hành: Việt Thư Mã Sản phẩm: 8935073079184 Khối lượng: 110.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 04/2012 Số trang: 64

sach expert on cambridge ielts practice tests 7 (kem 1 cd)

EXPERT ON CAMBRIDGE IELTS PRACTICE TESTS 7 (KÈM 1 CD)

Expert On Cambridge IELTS Practice Tests 7 (Kem 1 CD) Thong tin tac gia Hai Jim Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia IELTS (The International English Language Testing System) la ky thi quoc te de danh gia kha nang su dung tieng Anh cua cac thi sinh voi muc dich du hoc, dinh cu hay lam viec tai nhung nuoc su dung tieng Anh la ngon ngu chinh. Day cung la ki thi giup thi sinh, nhung nguoi co nhu cau su dung tieng Anh nhu ngon ngu giao tiep chinh trong cong viec va hoc tap, xac dinh trinh do tieng Anh cua minh. IELTS danh gia toan dien 4 ky nang nghe, noi, doc, viet voi 2 loai hinh thi Hoc thuat (Academic) va Tong quat (General Training). Bai thi bao gom 4 phan thi: nghe, noi, doc va viet. Doi voi loai hinh hoc thuat (Academic) va Tong quat (General Training), bai thi se giong nhau o phan thi nghe, noi va se khac nhau o phan thi doc, viet. Chung toi phat hanh bo sach luyen thi IELTS “Expert on Cambridge IELTS Practice Tests” voi muc dich giup cac ban ren luyen ky nang tieng Anh va on thi mot cach hieu qua. Bo sach hoc tieng Anh nay duoc bien soan boi tac gia Hai Jim, nguoi da tham gia giang day nhieu nam va co nhieu uy tin trong viec luyen thi IELTS tai Viet Nam. Du bo sach gom 10 cuon, moi cuon gom 6 bai test luyen thi voi cau truc va noi dung tuong tu bai thi IELTS quoc te. Dac biet, phan dau moi cuon sach co cung cap cach thuc lam bai voi tung ky nang cu the, giup nguoi hoc de nam bat va nhanh chong dat hieu qua cao trong qua trinh luyen tap. Dap an duoc dua ra cuoi cac bai test, cung voi thang cham diem va trinh do tuong ung voi tung muc diem giup nguoi hoc tu danh gia duoc trinh do cua minh va co can cu de cai thien kha nang o tung ky nang cu the.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Hai Jim Nha xuat ban: Nxb The gioi Nha phat hanh: Tan Viet Ma San pham: 8935210211378 Khoi luong: 550.00 gam Ngon ngu: Tieng Anh Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 19 x 26 cm Ngay phat hanh: 03/2018 So trang: 262