Bát Nhã Tâm Kinh – Thiền Giải

Sách-Tài liệu: Bát Nhã Tâm Kinh – Thiền Giải PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Đương Đạo Nhà xuất bản: Nxb Văn Hóa Sài Gòn Nhà phát hành: Cửu ĐứcTừ khóa chính sách: Bát Nhã Tâm Kinh – Thiền Giải, bat nha tam kinh – thien giai, Đương Đạo

sach bat nha tam kinh - thien giai

BÁT NHÃ TÂM KINH – THIỀN GIẢI

Bát Nhã Tâm Kinh – Thiền Giải Thông tin tác giả Đương Đạo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Bộ kinh Đại Bát-nhã gồm sáu trăm quyển, có 125000 bài tụng do ngài Huyền Trang dịch.

Bộ này được cô đọng thành Bát-nhã Tâm Kinh gồm 260 chữ, nguyên văn bằng chữ Sanskrit, được lưu hành rộng rãi ở Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam… Như thế, đủ rõ Bát-nhã Tâm Kinh là cốt tuỷ của hệ thống Bát-nhã không tuệ học, mà chúng ta ai cũng thuộc lòng.

Và ai đến với đạo Phật, như một con đường rộng lớn nhất để giải thoát, chứng thực được thực tại vi diệu nhất là Niết-bàn Tự Tâm, đều phải, không hoàn toàn thì cũng một phần, đi trên con đường Bát-nhã vì Bát-nhã được kinh gọi là Mẹ của chư Phật.

Vậy thì Trí Huệ Bát-nhã là gì? Tâm kinh được truyền để hành giả đạt đến cái gì? Trí Huệ Bát-nhã là trí huệ thấu biết Tánh Không và đưa hành giả đạt đến Tánh Không.

Tánh Không là gì mà đạt đến nó tức là thành tựu được Phật quả, đạt đến mục đích cuối cùng của Đạo Phật? Có được một ý niệm về Không, một hiểu biết ở trên bình diện ý thức, dù ý thức được đạo Phật xem là vọng thức, chúng ta mới có thể đi vào Bát Nhã Tâm Kinh.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Đương Đạo Nhà xuất bản: Nxb Văn Hóa Sài Gòn Nhà phát hành: Cửu Đức Khối lượng: 110.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 12 x 20 cm Ngày phát hành: 05/2009 Số trang: 108

sach be lam quen voi mon toan - be to so & nhan biet mau sac (quyen 1)

BÉ LÀM QUEN VỚI MÔN TOÁN – BÉ TÔ SỐ & NHẬN BIẾT MÀU SẮC (QUYỂN 1)

Be Lam Quen Voi Mon Toan – Be To So & Nhan Biet Mau Sac (Quyen 1) Thong tin tac gia Nhat Linh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Moi cac be suu tap tron bo 9 quyen nhe! Be Lam Quen Voi Mon Toan – Be To So & Tap Dem Be Lam Quen Voi Mon Toan – Be To So & Nhan Biet Mau Sac (Tap 1) Be Lam Quen Voi Mon Toan – Be To So & Nhan Biet Mau Sac (Tap 2) Be Lam Quen Voi Mon Toan – Be To So & So Sanh So Luong Be Lam Quen Voi Mon Toan – Be To So & Lam Toan Be Lam Quen Voi Mon Toan – Tap Dem & Lam Toan Be Lam Quen Voi Mon Toan – Xac Dinh Vi Tri Be Lam Quen Voi Mon Toan – Nhan Biet Hinh Dang Be Lam Quen Voi Mon Toan – So Sanh Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nhat Linh Nha xuat ban: Nxb My thuat Nha phat hanh: Tan Viet Ma San pham: 8935210214294 Khoi luong: 66.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17 x 24 cm Ngay phat hanh: 03/2017 So trang: 32