Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính

Sách-Tài liệu: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính – Tái bản 06/09/2009 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: KT Tuấn MinhTừ khóa chính sách: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính – Tái bản 06/09/2009, bai tap va bai giai ke toan tai chinh – tai ban 06/09/2009

sach bai tap va bai giai ke toan tai chinh - tai ban 06/09/2009

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH – TÁI BẢN 06/09/2009

Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính – Tái bản 06/09/2009 Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính Nội dung trình bày trong cuốn này được thực hiện trong 12 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung chính: – Phần nội dung cần nhớ (Phần lý thuyết cơ bản chủ yếu là các nguyên tắc hạch toán, tài khoản sử dụng…) – Phần bài tập ứng dụng (Phần bài tập có lời giải với mục đích giúp cho độc giả hiểu rõ hơn những nội dung về kế toán tài chính).

– Phần bài tập tự giải (những bài tập tương tự như phần bài tập ứng dụng nhằm giúp cho độc giả tự rèn luyện kỹ năng bài tập); nội dung cuốn sách Bài Tập và Bài Giải kế Toán Tài Chính được biên soạn theo đề cương môn học Kế Toán Tài Chính của bộ môn Kế Toán Kiểm Toán khoa kinh tế ĐHQG TP.HCM và một số trường ĐH có chuyên ngành Kế Toán Kiểm Toán.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: KT Tuấn Minh Khối lượng: 792.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16 x 24 cm Ngày phát hành: 06/2009 Số trang: 640

sach ngoi nha than yeu - home sweet home

NGÔI NHÀ THÂN YÊU – HOME SWEET HOME

Ngoi Nha Than Yeu – Home Sweet Home Ngoi Nha Than Yeu – Home Sweet Home Ngoi Nha Than Yeu – Home Sweet Home duoc bien soan nham giup cac em nho lam quen voi Tieng Anh thong qua nhung hinh anh sinh dong, dang yeu. De hoc duoc sach nay, cac em can trang bi mot but cham doc. Tap sach co cac nut chuc nang: Bai giang, Thu am tu danh gia, Kiem tra, Doc ca bai, Dung, Luyen nghe, Vui hoc, Tieng Anh, Tieng Viet giong Bac, Tieng Viet giong Nam. Phan Nghe Mp3 gom cac nut: Tang / giam am luong, Bai truoc, Bai sau, Choi nhac, Doc truyen, Tam dung, Ngung. Tap sach da dang ve noi dung: 1. Outside 2. Living room 3. Bedroom 4. Kitchen 5. Bathroom 6. In The Garden 7. Toys 8. My family … Thong tin chi tiet Nha phat hanh: NXB Hong Duc Ma San pham: 1491898992 Khoi luong: 150.00 gam Ngay phat hanh: