Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí Giá Thành

Sách-Tài liệu: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí Giá Thành PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: KT Tuấn MinhTừ khóa chính sách: Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí Giá Thành, bai tap va bai giai ke toan chi phi gia thanh

sach bai tap va bai giai ke toan chi phi gia thanh

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN CHI PHÍ GIÁ THÀNH

Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí Giá Thành Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí Giá Thành Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 11 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung chính: + Mục tiêu học tập – nhằm giúp cho độc giả xác định được mục tiêu của từng chương, nghĩa là sau khi học xong chương nào thì độc giả sẽ nắm bắt được những nội dung cơ bản gì? + Nội dung chính của chương – Nội dung này sẽ được bố cục theo kết cấu xử lý công việc trên cơ sở kiến thức đã học từ các môn học khác.

+ Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng – Nội dung tóm tắt nhằm tổng kết lại những nội dung chủ yếu cần nhớ của từng chương và phần ví dụ ứng dụng nhằm giúp cho độc giả củng cố lại kiến thức mà mình đã tích luỹ qua từng chương.

Mục Lục: Chương 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp.

Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí.

Chương 3: Kế toán các yếu tố quá trình sản xuất.

Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Chương 5: Đánh giá sản phẩm dở dang.

Chương 6: Đánh giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp.

Chương 7: Kế toán hoạt động sản xuất phụ.

Chương 8: Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.

Chương 9: Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất xây lắp.

Chương 10: Phân tích biến động chi phí.

Chương 11: Phân tích sự biến động doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

Phụ lục Tài liệu tham khảo.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Thống kê Nhà phát hành: KT Tuấn Minh Khối lượng: 550.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 01/2007 Số trang: 560

sach võ thuạt trung quóc

VÕ THUẬT TRUNG QUỐC

Võ Thuạt Trung Quóc Thong tin tac gia Vuong Quảng Tay Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Võ Thuạt Trung Quóc Võ Thuạt Trung Quóc là sụ két tinh trí tuẹ dan tọc tù hàng ngàn nam, là sụ thẻ hiẹn của van hóa truyèn thóng trong võ thuạt, cũng là mọt sụ phản ánh họp lý của cá tính và tam lý dan tọc Trung Quóc trong lĩnh vục rèn luyẹn sục khỏe và tụ vẹ. Nọi dung triét học trong võ thuạt Trung Quóc là thuyét trung hòa duõng khí của Nho gia, dòng thòi còn két họp cái tĩnh lại mèm mỏng của Dạo gia, nét thièn dịnh tham ngọ của Thích gia v.v…Qua dó thẻ hiẹn mọt diẹn mạo van hóa trong sụ họp nhát của tam giáo, ản chúa phong cách thien nhan họp nhát của van hóa phuong Dong, tù dó tạo nen mọt hẹ thóng võ thuạt sau rọng, trỏ thành “van hóa võ thuạt” dọc nhát vo nhị tren thé giói. Mòi bạn dón dọc. Thong tin chi tiet Tac gia: Vuong Quảng Tay Nguoi dich: ThS. Truong Gia Quyen Nha xuat ban: Nxb Tong hop TP.HCM Nha phat hanh: NXBTH TPHCM Ma San pham: 9786045804841 Khoi luong: 242.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 15.5 x 23 cm Ngay phat hanh: 11/2013 So trang: 136