Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 8

Sách-Tài liệu: Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 8 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Sách Hoa HồngTừ khóa chính sách: Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 8, bai tap trac nghiem tieng anh 8

sach bai tap trac nghiem tieng anh 8

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 8

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 8 Quyển sách Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8 này đựơc trình bày như sau: + Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh 8 + Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo từng bài bám sát chương trình hiện hành và có nâng cao.

Cuối sách là đáp án.

Mục Lục: Unit 1..Unit 16: My Friends Making Arrangements At home Our Past Study habits The young pioneers club Neighborhood Country life and citylife Airst – And couse Recycling Travelling Atound VietNam A vacation Abroad Festivals Wonders of the world Computers Invention.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên Nhà phát hành: Sách Hoa Hồng Mã Sản phẩm: 8936037164120 Khối lượng: 150.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 06/2008 Số trang: 96

sach nhung su kien lich su viet nam (tu 1945 - 2010) - thang 8

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ 1945 – 2010) – THÁNG 8

Nhung Su Kien Lich Su Viet Nam (Tu 1945 – 2010) – Thang 8 Thong tin tac gia Minh An – Binh An (Bien Soan) Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Bo sach “Nhung su kien lich su Viet Nam tu 1945 – 2010” voi 12 tap sach, duoc chia theo 12 thang. Noi dung cuon sach la nhung moc su kien lich su quan trong cua dat nuoc tren cac linh vuc chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi, quoc phong, doi ngoai, giao duc, du lich, the thao…Nhung moc su kien lich su duoc trinh bay ro rang se giup ban doc thuan loi hon trong viec tiep thu duoc mot cach he thong nhung dien bien cua lich su Viet Nam suot giai doan cach mang day hao hung va giai doan xay dung, kien thiet, doi moi dat nuoc. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Minh An – Binh An (Bien Soan) Nha xuat ban: NXB Thanh Nien Nha phat hanh: Thang Long Ma San pham: 8935075921634 Khoi luong: 240.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14.5 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 09/2010 So trang: 232