Bài Tập Bổ Trợ Và Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Anh Lớp 6 – Tập 1

Sách-Tài liệu: Bài Tập Bổ Trợ Và Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Anh Lớp 6 – Tập 1 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nhiều tác giả Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Công Nghệ Giáo Dục VNTừ khóa chính sách: Bài Tập Bổ Trợ Và Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Anh Lớp 6 – Tập 1, bai tap bo tro va phat trien nang luc mon tieng anh lop 6 – tap 1, Nhiều tác giả

sach bai tap bo tro va phat trien nang luc mon tieng anh lop 6 - tap 1

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 – TẬP 1

Bài Tập Bổ Trợ Và Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Anh Lớp 6 – Tập 1 Thông tin tác giả Nhiều tác giả Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nội dung cuốn sách được biên soạn bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình cấp Trung học cơ sở và có sự phân hóa phù hợp theo từng cấp độ đánh giá năng lực.

Cấu trúc cuốn sách gồm 2 phần chính Phần 1: Hệ thống kiến thức Phần 2: Bài tập và đáp án Đối tượng sử dụng cuốn sách chủ yếu là học sinh THCS.

Giáo viên, cán bộ quản lí, phụ huynh cũng có thể sử dụng cuốn sách để hướng dẫn học sinh, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nhiều tác giả Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà phát hành: Công Nghệ Giáo Dục VN Mã Sản phẩm: 9786049860003 Khối lượng: 198.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 17 x 24 cm Ngày phát hành: 09/2019 Số trang: 128

sach thoi co va thach thuc khi viet nam gia nhap to chuc thuong mai the gioi wto

THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC KHI VIỆT NAM GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO

Thoi Co Va Thach Thuc Khi Viet Nam Gia Nhap To Chuc Thuong Mai The Gioi WTO Thong tin tac gia Bo Thuong Mai Bo Thuong Mai Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Thoi Co Va Thach Thuc Khi Viet Nam Gia Nhap To Chuc Thuong Mai The Gioi WTO: De chao mung Hoi nghi APEC se dien ra vao thang 11/2006, va kha nang thanh cong cua viec VN gia nhap WTO, chao mung thanh cong 20 nam dat nuoc thuc hien duong loi doi moi. Cuon sach se gioi thieu nhung van de khai quat ve to chuc thuong mai the gioi. Toan bo qua trinh dam phan, loi ich – nghia vu, kho khan – vuong mac va nhung tac dong toi cac nganh, linh vuc chu yeu cua nuoc ta, duong loi chu truong, chinh sach cua Dang va Nha Nuoc ve hoi nhap kinh te quoc te, va gia nhap WTO. Nhung bai viet, tham luan cua cac d/c lanh dao Dang va Nha nuoc ve gia nhap to chuc thuong mai the gioi WTO cua Viet Nam. Mot so thong tin kinh te – xa hoi – lao dong cua Viet Nam truoc them gia nhap WTO. Day la cuon sach se duoc bien soan cong phu, voi cac tu lieu, hinh anh phong phu, noi dung cuon sach la nguon tu lieu qui, thiet thuc cho cong tac cua cac co quan, doanh nghiep, doan the, can bo, cong chuc va cac dang vien. Muc Luc: Phan 1: Mot so van de khai quat ve to chuc thuong mai the gioi. Phan 2: Gia nhap to chuc thuong mai the gioi: qua trinh dam phan – loi ich, nghia vu, kho khan, thuan loi va nhung tac dong toi cac nganh, linh vuc chu yeu cua nuoc ta. Phan 3: Duong loi, chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc ta ve hoi nhap kinh te quoc te, gia nhap WTO. Phan 4: Nhung bai viet, bai phat bieu cua cac nha lanh dao Dang, Nha Nuoc va cac nha nghien cuu ve gia nhap to chuc thuong mai the gioi cua Viet Nam. Phu Luc:Mot so thong tin kinh te – xa hoi – lao dong Viet Nam truoc them gia nhap WTO. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Bo Thuong Mai Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Phap Luat Khoi luong: 1220.00 gam Kich thuoc: 19×27 cm Ngay phat hanh: 12/2006 So trang: 662