BàI TậP GiảI SẵN GiảI TíCh Ii Và Iii

Sách-Tài liệu: Bài Tập Giải Sẵn Giải Tích II Và III PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Trần Bình Nhà xuất bản: NXB Khoa học và kỹ thuật Nhà phát hành: NXB KHKTTừ khóa chính sách: Bài Tập Giải Sẵn Giải Tích II Và III, bai tap giai san giai tich ii va iii, Trần Bình

sach bài tạp giải sãn giải tích ii và iii

BÀI TẬP GIẢI SẴN GIẢI TÍCH II VÀ III

Bài Tập Giải Sẵn Giải Tích II Và III Thông tin tác giả Trần Bình Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách “Bài Tập Giải Sẵn Giải Tích II Và III” được tác giả biên soạn có phần tóm tắt lý thuyết như một sổ tay toán học giải tích cho sinh viên kỹ thuật và kỹ sư, dựa trên bộ giáo trình Giải tích.

Phần bài tập, tác giả đã chọn lọc các bài từ dễ, trung bình đến khó, đại diện cho các loại tương ứng với các phần lý thuyết theo chương trình toán giải tích hiện tại.

Những bài khó đánh dấu * nhằm bồi dưỡng thêm cho sinh viên (nhất là các sinh viên khá, giỏi).

Cuối sách có phần phụ chương: Các đề thi Giải tích học kỳ II các năm 2004 – 2008 của Đại học Bách khoa để sinh viên tham khảo.

Mục lục: Lời nói đầu Bài tập giải tích II Chương 1: Áp dụng giải tích vi phân vào hình học Chương 2: Tích phân bội Chương 3: Tích phân phụ thuộc tham số Chương 4: Tích phân đường và mặt Phụ chương Bài tập giải tích III Chương 1: Phương trình vi phân Chương 2: Lý thuyết về chuỗi Phụ chương Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Trần Bình Nhà xuất bản: NXB Khoa học và kỹ thuật Nhà phát hành: NXB KHKT Khối lượng: 630.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 02/2009 Số trang: 620

sach lich su triet hoc phuong dong

LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

Lich Su Triet Hoc Phuong Dong Thong tin tac gia Doan Chinh Doan Chinh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cuon sach gom ba phan: Phan thu nhat trinh bay lich su triet hoc An Do; Phan thu hai trinh bay lich su triet hoc Trung Quoc; Phan thu ba trinh bay lich su tu tuong triet hoc Viet Nam. Trong moi phan, cuon sach da trinh bay khai quat dieu kien hinh thanh, cac giai doan phat trien cua cac nen triet hoc. Trong moi giai doan phat trien cua cac trung tam triet hoc, cuon sach trinh bay, phan tich kha sau sac va he thong noi dung tu tuong cua cac nha triet hoc va cac trao luu triet hoc tren cac mat ban the luan, nhan thuc luan va dao duc nhan sinh cung nhu nhung van de ve chinh tri – xa hoi. Qua do, giup nguoi doc hieu biet mot cach toan dien, sau sac va he thong hon ve triet hoc phuong Dong, trong do co tu tuong triet hoc Viet Nam. Muc luc: – Phan thu nhat: Lich su triet hoc An Do Chuong 1: Tu tuong triet hoc An Do thoi ky Veda – Su thi Chuong 2: Triet hoc An Do thoi ky co dien hay thoi ky Phat giao – Balamon giao Chuong 3: Triet hoc An Do thoi ky hau co dien hay thoi ky trung can dai – Phan thu hai: Lich su triet hoc Trung Quoc Chuong 1: Triet hoc Trung quoc thoi ky An Thuong – Tay Chu va thoi ky Xuan Thu – Chien Quoc Chuong 2: Triet hoc Trung Quoc thoi ky xa hoi phong kien xac lap va phat trien Chuong 3: Triet hoc Trung Quoc thoi ky xa hoi phong kien phon thinh va suy tan Chuong 4: triet hoc Trung Quoc thoi ky can dai – Phan thu ba: Lich su triet hoc Viet Nam Chuong 1: Khai quat dieu kien lich su, kinh te, chinh tri – xa hoi va tu tuong triet ly cua nguoi Viet thoi ky dung nuoc Chuong 2: Tu tuong triet hoc Viet Nam thoi ky Bac thuoc Chuong 3: Tu tuong triet hoc Viet Nam tu the ky X den dau the ky XV Chuong 4: Tu tuong triet hoc Viet Nam tu the ky XV den the ky XIX Chuong 5: Buoc chuyen tu tuong triet hoc Viet Nam cuoi the ky XIX dau the ky XXMoi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Doan Chinh Nha xuat ban: NXB Chinh Tri Quoc Gia Nha phat hanh: NXB Chinh Tri Quoc Gia Ma San pham: 9786045708347 Khoi luong: 1958.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia cung Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 04/2015 So trang: 1368