Bài Giảng Văn Hoá Kinh Doanh

Sách-Tài liệu: Bài Giảng Văn Hoá Kinh Doanh PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: PGS.TS Dương Thị Liễu Nhà xuất bản: NXB ĐH Kinh tế Quốc dân Nhà phát hành: Kinh TếTừ khóa chính sách: Bài Giảng Văn Hoá Kinh Doanh, bai giang van hoa kinh doanh, PGS.TS Dương Thị Liễu

sach bai giang van hoa kinh doanh

BÀI GIẢNG VĂN HOÁ KINH DOANH

Bài Giảng Văn Hoá Kinh Doanh Thông tin tác giả PGS.TS Dương Thị Liễu PGS.TS Dương Thị Liễu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Mục Lục Chương I: TỔNG QUAN VỀ VĂN HOÁ KINH DOANH 1) Khái quát chung về văn hoá.

2) Khái quát chung về văn hoá kinh doanh.

3) Văn hoá kinh doanh như một môn học.

Chương II: TRIẾT LÝ KINH DOANH 1) Khái luận về triết lý kinh doanh.

2) Cách thức xây dựng triết lý kinh doanh của doanh nghiệp.

3) Phát huy triết lý kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

Chương III: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 1) Khái luận về đạo đức kinh doanh.

2) Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh.

3) Phương pháp phân tích và xây dựng đạo đức trong kinh doanh.

4) Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu.

Chương IV: VĂN HÓA DOANH NHÂN 1) Khái luận chung về doanh nhân.

2) Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hoá doanh nhân.

Chương V: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1) Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp.

2) Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp.

3) Các giai đoạn hình thành và cơ cấu thay đổi văn hoá doanh nghiệp.

4) Các dạng văn hoá doanh nghiệp.

5) Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập.

Chương VI: VĂN HOÁ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1) Văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp.

2) Văn hoá trong xây dựng và phát triển thương hiệu.

3) Văn hoá trong hoạt động Marketing.

4) Văn hoá ứng xử trong đàm phán và thương lượng.

5) Văn hoá trong định hướng với khách hàng.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: PGS.TS Dương Thị Liễu Nhà xuất bản: NXB ĐH Kinh tế Quốc dân Nhà phát hành: Kinh Tế Khối lượng: 700.00 gam Kích thước: 16×24 cm Ngày phát hành: 2006 Số trang: 435

sach ets - hoc cach song hoa thuan - minh chia se, minh cung choi! (song ngu)

ETS – HỌC CÁCH SỐNG HÒA THUẬN – MINH CHIA SẺ, MÌNH CÙNG CHƠI! (SONG NGỮ)

ETS – Hoc Cach Song Hoa Thuan – Minh Chia Se, Minh Cung Choi! (Song Ngu) Thong tin tac gia Meredith Johnson Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cheri J. Meiners, M.Ed. Cheri J. Meiners, M.Ed la Thac si nganh Giao duc Tieu hoc. Co tung la giang vien tai truong Dai hoc Utah State va tham gia huong dan cho cac sinh vien nganh su pham. Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia “Hoc cach song hoa thuan” xuat ban lan dau tien nam 2003 va ngay lap tuc duoc cac chuyen gia tam ly, phu huynh, cac to chuc bao ve tre em, giao vien danh gia tich cuc. Bo sach cung cap nhung ky nang xa hoi va kien thuc can ban ve cam xuc, giup tre em nhan thuc ro rang, day du. Phan noi dung danh cho tre em co cau chu mach lac, sang nghia va dung tranh ta thuc, khong cach dieu. Phan danh cho phu huynh, giao vien… bao gom cac chi dan doc sach cu the, mot so hoat dong thuc hanh de ap dung… *** “Ca tre em va nguoi lon deu se yeu thuong nhung cuon sach diu dang day suc manh nay.” – Tien si Stephen R. Covey, tac gia cuon sach ky nang 7 thoi quen de thanh dat “Khuyen khich tre em khong gi bang de tre xem xet lai hanh vi cua chinh minh.” – Booklist, trang gioi thieu sach giao duc uy tin nhat cua Hiep hoi Thu vien Hoa Ky “Vo cung can thiet… Toi hoan toan ung ho quan diem giao duc trong cuon sach nay.” – Jay A.Monson, Ph.D., Giao su nganh Giao duc Tieu hoc, Dai hoc Utah State, MyMoi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Meredith Johnson , Cheri J. Meiners, M.Ed. Nguoi dich: Hien Nhip Nha xuat ban: NXB Dan Tri Nha phat hanh: Alpha books Ma San pham: 8935251401752 Khoi luong: 132.00 gam Ngon ngu: Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 21 x 23 cm Ngay phat hanh: 12/06/2017 So trang: 40