Bác Hồ Với Quốc Hội Việt Nam

Sách-Tài liệu: Bác Hồ Với Quốc Hội Việt Nam PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: Bác Hồ Với Quốc Hội Việt Nam, bac ho voi quoc hoi viet nam

sach bac ho voi quoc hoi viet nam

BÁC HỒ VỚI QUỐC HỘI VIỆT NAM

Bác Hồ Với Quốc Hội Việt Nam 70 năm trước – năm 1946 có những ngày thật đáng nhớ: ngày 6 tháng 1 diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam; ngày 2 tháng 3 diễn ra kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa I, mở đầu nền lập hiến Việt Nam; ngày 9 tháng 11 tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa I, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được thông qua với số phiếu 240/242 đại biểu Quốc hội…

Đó là năm đầu tiên của nền dân chủ cộng hòa Việt Nam, năm đầu tiên của lịch sử hiện đại khi Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới, năm đầu tiên của nền lập hiến Việt Nam…

Và tất cả những điều đầu tiên ấy lại được bắt đầu từ Bác Hồ kính yêu – Người đã chỉ dẫn và quyết định, đã thực hiện ứng cử và bầu cử, đã tổ chức Chính phủ và xây dựng nhà nước, đã tham gia dự thảo Hiến pháp và cùng Quốc hội bỏ phiếu thông qua Hiến pháp…

Năm tháng trôi qua, mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào cõi vĩnh hằng, nhưng những gì Người đặt nền móng cho nền dân chủ và Quốc hội Việt Nam hơn hai thập niên đầu (1946-1969) vẫn trường tồn cùng lịch sử lập hiến Việt Nam, soi đường chỉ lối cho nền cộng hòa và Quốc hội Việt Nam đi đến tương lai tươi sáng.

Những câu chuyện ngắn trong sách được biên soạn từ những tài liệu và thông tin chính thống của Việt Nam hiện nay.

Các tác giả đã tập hợp và cung cấp cho bạn đọc một phần tư liệu phong phú về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua hoạt động của Người trong Quốc hội Việt Nam, từ ngày đầu Quốc hội đến khi Người qua đời.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974142676 Khối lượng: 154.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 23 x 15.5 cm Ngày phát hành: 08/2016 Số trang: 100

sach ielts 5 practice tests - academic set 3

IELTS 5 PRACTICE TESTS – ACADEMIC SET 3

IELTS 5 Practice Tests – Academic Set 3 Thong tin tac gia Robert Nicholson Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Simone Braverman Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia IELTS test takers achieve higher scores with the help of these practice exams-and YOU will, too, beacause: – These practice tests are in the same format as the IELTS test, so nothing will surprise you in the real exam. Being already familiar with its struture will enable you stay calm and simply work through your test. – The level of difficulty here is very similar to the real IELTS exams, which means you will be well-trained to face “the real thing”. – Listening recordings will help you get used to the type and pace of the conversations you will hear in IELTS, making you feel more comfortable and in control during your exam. – Listening Test transcripts will help you follow the recordings closely while understanding every word. No need to guess, anh the locations of answers in sentences are underlined. – Reading Answer Help section will show you the reasoning and location of all the answers in the passages. – All Writing tasks come with Band 9 model answers. You will learn what to aim for. – While listening to simulated Speaking tests you will hear IELTS test takers with various English abilities talking to the examiner. Examiner’s comments in the book will reveal how each student is evauated, and you will learn what can affect the band score. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Robert Nicholson , Simone Braverman Nha xuat ban: Nxb Da Nang Nha phat hanh: Zenbook Ma San pham: 9786048424732 Khoi luong: 506.00 gam Ngon ngu: Tieng Anh Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 21.6 x 28 cm Ngay phat hanh: 08/2017 So trang: 198