Anna Karenina – Tập 2

Sách-Tài liệu: Anna Karenina – Tập 2 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Lev Tolstoy Người dịch: Dương Tường Người dịch: Nhị Ca Nhà xuất bản: Nxb Hội Nhà Văn Nhà phát hành: Nhã NamTừ khóa chính sách: Anna Karenina – Tập 2, anna karenina – tap 2, Lev Tolstoy, Dương Tường, Nhị Ca

sach anna karenina - tap 2

ANNA KARENINA – TẬP 2

Anna Karenina – Tập 2 Thông tin tác giả Lev Tolstoy Lev Tolstoy Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả “Tất nhiên, bao giờ lão ta chả có lý, lão ta là người ngoan đạo, cao thượng mà! Thật là một con người đê tiện và bỉ ổi! Và điều đó, ngoài mình ra, không ai hiểu và sau này cũng sẽ không ai hiểu mà chính mình lại không thể nói ra được.

Họ bảo lão ấy là người thông minh, mộ đạo, đức hạnh, hiền lương; nhưng họ không nhìn thấy điều mình đã thấy.

Họ không biết là ròng rã tám năm nay, lão ấy đã áp bức, bóp nghẹt tất cả những gì sống thực trong mình, không bao giờ lão ấy nghĩ mình là một người đàn bà đang sống, mình cần có tình yêu.

Họ không biết trong mỗi bước đi, lão đều làm mình khổ nhục và lão mãn nguyện về việc đó.

Mình đã chẳng hết sức cố bào chữa cho thái độ cư xử của lão đó sao? Mình đã chẳng cố yêu lão, yêu con mình trong khi mình không thể yêu chồng được nữa đó sao? Nhưng đã đến lúc mình hiểu rằng không thể tự lừa mình được nữa, rằng sống không phải là tội ác, rằng Chúa đã tạo ra mình là người như vậy, mình cần sống và yêu…”Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Lev Tolstoy Người dịch: Dương Tường , Nhị Ca Nhà xuất bản: Nxb Hội Nhà Văn Nhà phát hành: Nhã Nam Mã Sản phẩm: 8935235215276 Khối lượng: 770.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 15 x 24 cm Ngày phát hành: 03/2018 Số trang: 524

sach tuyen tap cau hoi va bai tap trac nghiem vat li 10

TUYỂN TẬP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 10

Tuyen Tap Cau Hoi Va Bai Tap Trac Nghiem Vat Li 10 Thong tin tac gia Nguyen Trong Suu Nguyen Trong Suu Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tuyen Tap Cau Hoi Va Bai Tap Trac Nghiem Vat Li 10: Tu nam hoc 2006 – 2007, hoc sinh hoc mon Vat li chuong trinh trung hoc pho thong duoc lam quen va luyen tap cac dang bai tap, cau hoi trac nghiem tu luan va trac nghiem khach quan, goi ten chung la bai tap va cau hoi trac nghiem. Cuon sach “Tuyen tap cau hoi va bai tap trac nghiem Vat li 10 (Chuong trinh nang cao)” co the xem la tai lieu tham khao theo huong doi moi kiem tra danh gia ket qua hoc tap cua hoc sinh va ra cac de thi va kiem tra voi su tham gia cua cac dang bai va cau hoi trac nghiem khach quan. Trong cuon sach, cac cau hoi kiem tra va huong dan tra loi duoc soan theo noi dung sach giao khoa Vat li 10 – chuong trinh nang cao va chu yeu thuoc dang cau hoi trac nghiem khach quan. Day khong chi la tai lieu giup cac em hoc sinh cung co duoc nhung kien thuc co ban cua bai hoc ma con la nhung kien thuc bo ich giup cho viec soan giao an cua cac thay co giao, phuc vu tot cho cac hoat dong kiem tra bai cu va hoat dong van dung cung co bai giang duoc hoan thien hon. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nguyen Trong Suu Nha xuat ban: Nxb Ha Noi Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 2080103020721 Khoi luong: 280.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 14,5×20,5 cm Ngay phat hanh: 2007 So trang: 184