55 Câu Chuyện Giáo Dục

Sách-Tài liệu: 55 Câu Chuyện Giáo Dục – Tái bản 06/06/2006 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Yến Nhi Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: 55 Câu Chuyện Giáo Dục – Tái bản 06/06/2006, 55 cau chuyen giao duc – tai ban 06/06/2006, Yến Nhi

sach 55 cau chuyen giao duc - tai ban 06/06/2006

55 CÂU CHUYỆN GIÁO DỤC – TÁI BẢN 06/06/2006

55 Câu Chuyện Giáo Dục – Tái bản 06/06/2006 Thông tin tác giả Yến Nhi Yến Nhi Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 55 câu chuyện giáo dục không chỉ dành riêng cho các em học sinh mà còn có thể áp dụng cho tất cả mọi người.

Những câu chuyện sinh động này sẽ giúp các em biết cách tiếp xúc, biết cách cư xử với người khác, chuẩn bị cho các em sự tự tin khi rơi vào bất cứ tình huống nào, để các em ngày càng lớn hơn, chững chạc hơn, có thể vượt qua mọi hoàn cảnh, tìm thấy niềm tin yêu cuộc sống.

Thông tin chi tiết Tác giả: Yến Nhi Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974056515 Khối lượng: 160.00 gam Kích thước: 14×18 cm Ngày phát hành: 06/2006 Số trang: 172

sach em hoc gioi tieng anh lop 7 - tap 1

EM HỌC GIỎI TIẾNG ANH LỚP 7 – TẬP 1

Em Hoc Gioi Tieng Anh Lop 7 – Tap 1 Thong tin tac gia The Windy Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Cuon sach nay duoc xay dung dua tren noi dung cua sach giao khoa Tieng Anh 7, Tap 1 bao gom 6 don vi bai hoc theo Chuong trinh sach giao khoa, moi bai duoc chia thanh hai phan chinh: A. REMEMBER 1. Pronunciation – Phan nay nhac lai cho hoc sinh cac kien thuc lien quan toi phat am, vi du nhu trong am va cach phat am tung am don le. Ngoai ra, nhung luu y, ngoai le cung duoc cung cap cung voi nhung vi du tuong duong de giup qua trinh tu hoc cua hoc sinh de dang va hieu qua hon. 2. Vocabulary – Phan tu vung cung cap cho hoc sinh nhung tu vung moi lien quan toi tung chu de ngoai nhung tu vung da duoc cung cap cho hoc sinh o cuoi sach giao khoa. Tu, cum tu cung nhu tu dong nghia, trai nghia se duoc cung cap cho hoc sinh cung voi hinh anh va vi du ro rang de giup hoc sinh hieu bai ro hon va mo rong duoc von tu vung cua minh. 3. Grammar – Nhung phan kien thuc ngu phap trong tam duoc nhac lai va cac vi du tuong ung duoc cung cap bang tieng Anh va tieng Viet. Voi mong muon rang, hoc sinh se hieu duoc mot cach ro nhat va de dang tu do van dung de lam bai tap cung nhu trong qua trinh hoc tieng Anh. B. PRACTISE 1. Pronunciation – Phan nay duoc thiet ke voi it nhat ba dang bai tap khac nhau de hoc sinh khong co cam giac nham chan khi lam bai tap. Voi viec lam nhung bai tap nay, hoc sinh co the hieu ro hon kien thuc ve phat am da duoc cung cap o phan ghi nho, cung nhu van dung vao thuc te de cai thien kha nang phat am cua minh. Ngoai ra, nhung ban thu am cua nguoi nuoc ngoai cung duoc cung cap de giup hoc sinh kiem tra va thuc hanh phat am tieng Anh. 2. Vocabulary and Grammar – Cac dang bai tap khac nhau ve tu vung va ngu phap xuat hien trong phan nay. Hoc sinh co co hoi lam rat nhieu dang bai tap thu vi nhu noi, dien dang cua tu, dien tu vao cho trong. Cac dang bai tap khac nhau duoc thiet ke de khuyen khich hoc sinh trong qua trinh tu hoc va luyen tap. Cac bai tap duoc thiet ke voi do dai vua phai de hoc – Voi phan nay, nhom tac gia hi vong hoc sinh co the su dung duoc tu vung va ngu phap mot cach thanh thao khong chi trong lam bai tap ma con trong tieng Anh giao tiep thuong ngay. 3. Reading – Phan nay co it nhat ba hoat dong khac nhau. Cac hoat dong duoc thiet ke de phat trien kha nang doc hieu cua hoc sinh. Bai doc luon lien quan den tu vung cung nhu chu de ma hoc sinh da duoc hoc trong tung bai. Hoat dong dau tien giup hoc sinh doan va len duoc y nhung dieu minh se duoc doc. De kiem tra kha nang doc hieu tu vung cung nhu hieu y cua tung bai, nhung bai tap da duoc thiet ke nham giup hoc sinh tu danh gia kha nang hieu cua minh. 4. Listening – Phan nay tao co hoi cho hoc sinh luyen tap va nang cao kha nang nghe hieu tieng Anh cua minh. Moi mot bai nghe voi nhung chu de lien quan se giup cho hoc sinh hieu ro ve tung bai. Hon nua, chu de trong cac bai nghe deu lien quan toi nhung van de dang xay ra va quen thuoc voi cuoc song hang ngay cua hoc sinh. Dieu nay giup hoc sinh hung thu hon voi bai nghe va mo rong kien thuc cho hoc sinh. Hoc sinh khong chi phat trien kha nang nghe ma von hieu biet con duoc nang cao hon. 5. Writing – Ky nang viet cua hoc sinh se duoc cung co va phat trien trong phan nay. Rat nhieu dang bai tap duoc dua ra de giup hoc sinh thuc hanh viet cung nhu cung cap y tuong cho hoc sinh co the viet duoc de dang va hieu qua hon. 6. Fun time – Nhung tro choi thu vi nhu tro choi o chu duoc thiet ke de giup hoc sinh ghi nho va hoc hieu qua hon.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: The Windy Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia Ha Noi Nha phat hanh: Mcbooks Ma San pham: 8935246909058 Khoi luong: 308.00 gam Ngon ngu: Tieng Anh Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17 x 24 cm Ngay phat hanh: 2017 So trang: 176