500 Món Chay Thanh Tịnh – Tập 13

Sách-Tài liệu: 500 Món Chay Thanh Tịnh – Tập 13 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Việt ThưTừ khóa chính sách: 500 Món Chay Thanh Tịnh – Tập 13, 500 mon chay thanh tinh – tap 13, Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân

sach 500 mon chay thanh tinh - tap 13

500 MÓN CHAY THANH TỊNH – TẬP 13

500 Món Chay Thanh Tịnh – Tập 13 Thông tin tác giả Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Ngày nay, các món ăn chay đã trở nên phổ biến trong các bữa ăn gia đình, khi các món ăn từ thịt cá đã trở nên quá nhàm chán và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về sức khỏe.

Các món ăn từ rau củ quả, các loài thực vật là một lựa chọn tối ưu mà các bà nội trợ đang hướng tới không chỉ về vấn đề sức khỏe mà còn là một sự đổi mới, đem lại sự kích thích vị giác cho các thành viên trong gia đình.

Bộ sách 500 MÓN CHAY THANH TỊNH giới thiệu 500 công thức nấu các món chay của chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, giúp các bà nội trợ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong các bữa ăn hàng ngày cũng như trong các bữa tiệc họp mặt gia đình, bạn bè.Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Nhà phát hành: Việt Thư Mã Sản phẩm: 9786048999469 Khối lượng: 132.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 12/2019 Số trang: 64

sach tu dien ngan hang anh - viet

TỪ ĐIỂN NGÂN HÀNG ANH – VIỆT

Tu Dien Ngan Hang Anh – Viet Thong tin tac gia MBA. Nguyen Van Dung Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nganh Ngan hang thuoc mot linh vuc trong yeu cua nen kinh te, dac biet giu vai tro dieu tiet cac lin vuc lien quan den giao dich tien, nguon von va cac cong cu tai chinh tien te, la dinh che nham muc tieu thuc hien cac chinh sach vi mo va vi mo cua Chinh phu, de dua nen kinh te vao quy dao phat trien on dinh, la dinh che tro giup moi thanh phan doanh nghiep, cac nha dau tu, cac tang lop dan cu tiep can nguon von su dung de dau tu cho san xuat tieu dung, cho giao duc, nham dat hieu qua cao,nang cao muc song, tao loi the canh tranh cho doanh nghiep, hoac nang cao trinh do, ky nang ban than de lua chon nghe nghiep thang tien. Ngan hang cung la dinh che dieu tiet luan chuyen cac nguon von vao cac linh vuc dau tu co hieu qua va nang suat cao, qua viec tham dinh cac du an trong nuoc va quoc te, de quyet dinh dau tu cac du an sinh loi cho doanh nghiep noi rieng, va cho tong nen kinh te. Quyen “Tu Dien Ngan Hang Anh – Viet” gioi thieu cac thuat ngu ngan hang hien dai, cap nhat, co ban va nang cao, giup sinh vien, giang vien, cac cong ty su dung duoc cac thuat ngu chuyen nganh Ngan hang thong dung trong giao dich quoc te, mang tinh chuan muc, phu hop cac thong le, tao thuan loi de nang cao va hien dai hoa cac giao dich. Trong “Tu Dien Ngan Hang Anh – Viet” cung co danh muc cac chu cai viet tat dai dien cho cac Dinh che, Tieu chuan, Bo luat, Nghiep vu chuyen nghiep, ky vong giup do doc gia thuan loi trong giao dich va nghien cuu tai lieu lien quan linh vuc Ngan hang. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: MBA. Nguyen Van Dung Nha xuat ban: Nxb Lao dong Nha phat hanh: Kinh Te Ma San pham: 2050070000040 Khoi luong: 990.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 12/2010 So trang: 664