500 Câu Chuyện Đạo Đức – Gia Đình

Sách-Tài liệu: 500 Câu Chuyện Đạo Đức – Gia Đình (Tái Bản 2019) PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Trần Thị Thanh Nguyên, Nguyễn Hạnh Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB TrẻTừ khóa chính sách: 500 Câu Chuyện Đạo Đức – Gia Đình (Tái Bản 2019), 500 cau chuyen dao duc – gia dinh tai ban 2019, Trần Thị Thanh Nguyên, Nguyễn Hạnh

sach 500 cau chuyen dao duc - gia dinh (tai ban 2019)

500 CÂU CHUYỆN ĐẠO ĐỨC – GIA ĐÌNH (TÁI BẢN 2019)

500 Câu Chuyện Đạo Đức – Gia Đình (Tái Bản 2019) Thông tin tác giả Trần Thị Thanh Nguyên Trần Thị Thanh Nguyên Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Nguyễn Hạnh Nguyễn Hạnh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Những câu chuyện đạo đức được cha mẹ, ông bà kể cho các em sẽ luôn sống mãi và sẽ giúp các em “sống đẹp” hơn.

Và phần nhiều những câu chuyện đó dạy chúng ta phải biết yêu thương giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những người xung quanh một cách vô điều kiện.

Nhà xuất bản Trẻ xin tiếp tục được giới thiệu tập 3 của bộ sách 500 câu chuyện đạo đức – Gia đình gồm 10 câu chuyện kể về quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Trần Thị Thanh Nguyên , Nguyễn Hạnh Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành: NXB Trẻ Mã Sản phẩm: 8934974155669 Khối lượng: 110.00 gam Ngôn ngữ: Tiếng Việt Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14 x 18.5 cm Ngày phát hành: 08/2019 Số trang: 96

sach che do ke toan ngan sach va tai chinh xa 2012

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ 2012

Che Do Ke Toan Ngan Sach Va Tai Chinh Xa 2012 Thong tin tac gia Bo Tai Chinh Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Nham giup cac nha quan ly ngan sach Nha nuoc, ke toan tai cac xa, phuong, thi tran,… nhung doi tuong quan tam den ke toan ngan sach xa nam duoc cac quy dinh ke toan ngan sach xa mot cach kip thoi, day du, Nha xuat ban Lao dong – Xa hoi xuat ban cuon sach “Che do ke toan ngan sach va tai chinh xa”. Noi dung cuon sach gom 5 phan: Phan thu nhat: Quy dinh chung Phan thu hai: He thong chung tu ke toan Phan thu ba: He thong tai khoan ke toan Phan thu tu: He thong so ke toan Phan thu nam: He thong bao cao tai chinh va bao cao quyet toan Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Bo Tai Chinh Nha xuat ban: Nxb Lao dong – Xa hoi Nha phat hanh: Kinh Do 2 Ma San pham: 8935206506495 Khoi luong: 484.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17 x 25 cm Ngay phat hanh: 2012 So trang: 376