5 Sự Thật Không Thể Thay Đổi

Sách-Tài liệu: 5 Sự Thật Không Thể Thay Đổi PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: David Richo Người dịch: Văn Nguyễn Nhà xuất bản: Nxb Phương Đông Nhà phát hành: Thái HàTừ khóa chính sách: 5 Sự Thật Không Thể Thay Đổi, 5 su that khong the thay doi, David Richo, Văn Nguyễn

sach 5 su that khong the thay doi

5 SỰ THẬT KHÔNG THỂ THAY ĐỔI

5 Sự Thật Không Thể Thay Đổi Thông tin tác giả David Richo Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 5 Sự Thật Không Thể Thay Đổi Năm điều chúng ta không thể thay đổi trong cuộc sống là: Mọi thứ đều thay đổi và chấm dứt Mọi điều luôn không diễn ra theo kế hoạch Cuộc sống không phải luôn công bằng Đau khổ là một phần tất yếu của đời sống Người ta không luôn luôn yêu thương và trung thành với ta.

Đây là những thách thức cơ bản mà tất cả chúng ta đều giáp mặt, nhưng thường thì chúng ta sống trong sự chối bỏ những thực tế này.

Chúng ta xử sự như thể bằng cách nào đó những thứ định sẵn này không luôn luôn có hiệu quả, hoặc không thể áp dụng cho tất cả chúng ta.

Nhưng khi chúng ta chống lại năm sự thực căn bản này là chúng ta kháng cự với thực tại, và khi đó đời sống trở thành một chuỗi bất tận của những sự thất vọng, bất mãn và buồn rầu.

Trong sách này, tôi đề ra các ý tưởng có phần triệt để rằng năm thứ định sẵn này là nguồn gốc thực sự cho những lo phiền.

Một khi chúng ta học cách chấp nhận và ôm choàng lấy những thực tế nền tảng này, chúng ta sẽ nhận thức được rằng chúng chính là những gì chúng ta cần để có được lòng can đảm, tình thương và trí tuệ, nhờ đó tìm được hạnh phúc.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: David Richo Người dịch: Văn Nguyễn Nhà xuất bản: Nxb Phương Đông Nhà phát hành: Thái Hà Mã Sản phẩm: 8936037793009 Khối lượng: 330.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 03/2011 Số trang: 264

sach tu dien bach khoa sinh hoc

TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA SINH HỌC

Tu Dien Bach Khoa Sinh Hoc Thong tin tac gia Ban tu dien NXB Khoa hoc va ky thuat Ban tu dien NXB Khoa hoc va ky thuat Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia “Tu dien Bach khoa sinh hoc” la cuon sach tra cuu chuyen nganh Sinh hoc nham doi tuong su dung va tra cuu la nhung nguoi dang va da hoc het khoi luong kien thuc Sinh hoc bac pho thong trung hoc va Trung hoc day nghe, da hieu so bo co so Thuc vat, Dong vat, Giai phau sinh ly va ve sinh nguoi, Sinh hoc dai cuong, Sinh hoc Cao dang, Chuyen nghiep hay dang hoat dong trong cac nganh kinh te nong lam ngu va cong nghiep. Cuon sach giup ban doc vua tra cuu thuat ngu vua cung co va nang cao, phat trien co he thong cac khai niem va cac moi quan he trong Sinh hoc, vua di sau cung co va nang cao them tri thuc co ban va ung dung Sinh hoc. Cuoi sach con co phu luc mot so anh mau. Muc luc: Loi noi dau Cach su dung Bang viet tat Chuong 1: Mo dau Chuong 2: Co so hoa hoc cua su song Chuong 3: Phan tu va te bao Chuong 4: Vong doi te bao Chuong 5: Hoat dong song cua te bao Chuong 6: Phuong thuc te bao thu hoa nang Chuong 7: Quang hop su dung anh sang de che tao thuc an Chuong 8: Co so te bao hoc cua sinh san va di truyen Chuong 9: Cac phuong thuc di truyen Chuong 10: Sinh hoc phan tu cua gen Chuong 11: Kiem soat su bieu hien cua gen Chuong 12: Ky thuat to hop lai ADN Chuong 13: Bo gen nguoi Chuong 14: Cac quan the phat trien tuan tu nhu the nao Chuong 15: Nguon goc cac loai Chuong 16: Bang chung lich su tien hoa Chuong 17: Nguon goc va tien hoa su song Vi sinh, Sinh vat nhan so va Nguyen sinh vat Chuong 18: Thuc vat, Nam va su dinh cu tren dat lien Chuong 19: Tien hoa cua Da dang dong vat Chuong 20: Nhung khai niem chung ve cau truc va chuc nang cua dong vat Chuong 21: Dinh duong va tieu hoa Chuong 22: Trao doi khi va ho hap Chuong 23: He tuan hoan Chuong 24: He mien dich Chuong 25: Su kiem soat cua noi moi Chuong 26: Su dieu tiet cua hoa hoc Chuong 27: Sinh san va phat trien cua phoi Chuong 28: Cac he than kinh Chuong 29: Cac giac quan Chuong 30: Dong vat di chuyen nhu the nao? Chuong 31: Cau tao, sinh san va phat trien cua thuc vat Chuong 32: Hap thu va van chuyen Dinh duong o thuc vat Chuong 33: Cac he dieu hanh sinh truong va phat trien o thuc vat Chuong 34: Sinh quyen: moi truong da dang tren trai dat Chuong 35: Cac dong thai cua quan the Chuong 36: Cac quan the xa va cac he sinh thai Chuong 37: Thich nghi tap tinh voi moi truong Chuong 38: Tien hoa va tac dong sinh thai cua loai nguoi Chuong 39: Da dang sinh hoc cua thien nhien hoang da Chuong 40: Nguon goc dong vat va thuc vat hoang da Chuong 41: Nguon loi cay trong vat nuoi toan cau Chuong 42: He thong phan loai 5 gioi sinh vat: gioi tien nhan, gioi Nguyen sinh vat, gioi nam Chuong 43: Phan loai gioi thuc vat Chuong 44: Phan loai gioi dong vat Bang tra cac muc tu Bang tra dac diem, vi tri phan loai, hinh minh hoa sinh vat theo ten tieng Viet Bang tra dac diem, vi tri phan loai, hinh minh hoa sinh vat theo ten tieng Latinh Goi y tu trac nghiem cau hoi va bai tap Phu luc anh mau Tai lieu tham khao Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Ban tu dien NXB Khoa hoc va ky thuat Nha xuat ban: NXB Khoa hoc va ky thuat Nha phat hanh: NXB KHKT Ma San pham: 8935048931356 Khoi luong: 3200.00 gam Kich thuoc: 16×24 cm Ngay phat hanh: 08/2003 So trang: 2439