442 Cẩm Nang Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản – Hợp Đồng – Mẫu Soạn Thảo Văn Bản – Hợp Đồng Thường Dùng Phục Vụ Chuyên Môn Phòng Kế Toán, Kế Hoạch, Văn Phòng, Đảng Ủy, Công Đoàn Trong Doanh Nghiệp Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Cơ Quan Đảng Và Chính Quyền 20

Sách-Tài liệu: 442 Cẩm Nang Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản – Hợp Đồng – Mẫu Soạn Thảo Văn Bản – Hợp Đồng Thường Dùng Phục Vụ Chuyên Môn Phòng Kế Toán, Kế Hoạch, Văn Phòng, Đảng Ủy, Công Đoàn Trong Doanh Nghiệp Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Cơ Quan Đảng Và Chính Quyền 20 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Văn Thung Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh Đô 2Từ khóa chính sách: 442 Cẩm Nang Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản – Hợp Đồng – Mẫu Soạn Thảo Văn Bản – Hợp Đồng Thường Dùng Phục Vụ Chuyên Môn Phòng Kế Toán, Kế Hoạch, Văn Phòng, Đảng Ủy, Công Đoàn Trong Doanh Nghiệp Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Cơ Quan Đảng Và Chính Quyền 20, 442 cam nang ky thuat trinh bay van ban – hop dong – mau soan thao van ban – hop dong thuong dung phuc vu chuyen mon phong ke toan ke hoach van phong dang uy cong doan trong doanh nghiep don vi hanh chinh su nghiep co quan dang va chinh quyen 20, Nguyễn Văn Thung

sach 442 cam nang ky thuat trinh bay van ban - hop dong - mau soan thao van ban - hop dong thuong dung phuc vu chuyen mon phong ke toan, ke hoach, van phong, dang uy, cong doan trong doanh nghiep don vi hanh chinh su nghiep, co quan dang va chinh quyen 20

442 CẨM NANG KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN – HỢP ĐỒNG – MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN – HỢP ĐỒNG THƯỜNG DÙNG PHỤC VỤ CHUYÊN MÔN PHÒNG KẾ TOÁN, KẾ HOẠCH, VĂN PHÒNG, ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN TRONG DOANH NGHIỆP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, CƠ QUAN ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN 20

442 Cẩm Nang Kỹ Thuật Trình Bày Văn Bản – Hợp Đồng – Mẫu Soạn Thảo Văn Bản – Hợp Đồng Thường Dùng Phục Vụ Chuyên Môn Phòng Kế Toán, Kế Hoạch, Văn Phòng, Đảng Ủy, Công Đoàn Trong Doanh Nghiệp Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Cơ Quan Đảng Và Chính Quyền 20 Thông tin tác giả Nguyễn Văn Thung Nguyễn Văn Thung Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Soạn thảo văn bản là công việc quan trọng, thường xuyên ở các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, các doanh nghiệp và cả đối với các cá nhân khi cần thiết .

Để giúp bạn đọc là công chức, viên chức, nhân viên, Cán bộ quản lý, nghiệp vụ kế toán….trong doanh nghiệp đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan đảng và chính quyền địa phương và các cá nhân nắm được thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, nhanh chóng soạn thảo được các loại văn bản : hành chính, tổ chức, công đoàn, kinh doanh, hộ tịch, lao động thương binh – xã hội, khiếu nại, tố cáo, đất đai,xây dựng, tòa án…

Nhà xuất bản lao động xin giới thiệu cuốn sách ” Cẩm nang kỹ thuật trình bày văn bản – hợp đồng – 442 mẫu soạn thảo văn bản – hợp đồng thường dùng phục vụ chuyên môn phòng kế toán – kế hoạch, văn phòng, đảng ủy, công đoàn…

trong doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan đảng và chính quyền địa phương 2011 – 2012 ” Nội dung cuốn sách gồm 2 phần : Phần thứ nhất: Quy định mới nhất về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Phần thứ hai: Các mẫu văn bản thường dùng Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Văn Thung Nhà xuất bản: Nxb Lao động Nhà phát hành: Kinh Đô 2 Mã Sản phẩm: 8935206505764 Khối lượng: 1320.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 19 x 27 cm Ngày phát hành: 2011 Số trang: 808

sach tuyen tap truyen ngan hay viet nam danh cho thieu nhi - tap 2

TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN HAY VIỆT NAM DÀNH CHO THIẾU NHI – TẬP 2

Tuyen Tap Truyen Ngan Hay Viet Nam Danh Cho Thieu Nhi – Tap 2 Thong tin tac gia Nhieu tac gia Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Tuyen tap truyen ngan hay Viet Nam danh cho thieu nhi la mot tuyen tap gom 5 tap gioi thieu cung cac em truyen ngan cua cac tac gia viet thuoc nhieu the he viet cho thieu nhi tren ca nuoc. Ben canh nhung truyen ngan la tu gioi thieu cua chinh cac tac gia nham giup cac em hieu ro hon ve than the, su nghiep va co cai nhin tong quan hon ve nhung tac gia minh yeu thich. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Nhieu tac gia Nha xuat ban: Nxb Tre Nha phat hanh: NXB Tre Ma San pham: 1130000079266 Khoi luong: 264.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 13 x 20.5 cm Ngay phat hanh: 03/2014 So trang: 262