4 Nghệ Thuật Làm Việc – Tập 2

Sách-Tài liệu: 4 Nghệ Thuật Làm Việc – Tập 2 PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Nguyễn Đức Lân Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Thăng LongTừ khóa chính sách: 4 Nghệ Thuật Làm Việc – Tập 2, 4 nghe thuat lam viec – tap 2, Nguyễn Đức Lân

sach 4 nghe thuat lam viec - tap 2

4 NGHỆ THUẬT LÀM VIỆC – TẬP 2

4 Nghệ Thuật Làm Việc – Tập 2 Thông tin tác giả Nguyễn Đức Lân Nguyễn Đức Lân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả 4 Nghệ Thuật Làm Việc – Tập 2 Ngoài năng lực ra, cách giao tiếp với đồng nghiệp bạn bè, hay đối với xã hội, cách quản lý, khả năng tích luỹ cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn thành công.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Nguyễn Đức Lân Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội Nhà phát hành: Thăng Long Khối lượng: 250.00 gam Kích thước: 14.5×20.5 cm Ngày phát hành: 06/2007 Số trang: 190

sach luyen thi toeic - preparation series for the new toeic test (introductory course - dung kem 5 dia cd)

LUYỆN THI TOEIC – PREPARATION SERIES FOR THE NEW TOEIC TEST (INTRODUCTORY COURSE – DÙNG KÈM 5 ĐĨA CD)

Luyen Thi Toeic – Preparation Series For The New Toeic Test (Introductory Course – Dung Kem 5 Dia CD) Thong tin tac gia Lin Lougheed Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Giao trinh nay cung cap cho nguoi hoc cac ky nang, chien luoc lam bai, su luyen tap, va su tu tin can thiet de nang cao diem so trong ky thi TOEIC moi. Rat thich hop dung lam giao trinh luyen thi TOEIC hoac lam tai lieu tu hoc, the Imtroductory Course danh cho cac hoc vien muon dat diem TOEIC tu 200 den 500. The Introductory Course co cac diem noi bat sau: – Tai lieu moi phan anh bo cuc cua bai thi TOEIC moi – Cac chien luoc va ky nang lam bai theo tung buoc giup cai thien thanh tich cua hoc vien o tung phan cua bai thi TOEIC moi – Hon 1.000 de muc on luyen phan anh bo cuc va noi dung cua bai thi TOEIC moi – 1 dia CD bao gom phan on tap nghe hieu trong giao trinh – 1 ban ghi tat ca cac bai nghe hieu trong giao trinh – 2 bai kiem tra co do dai nhu mot bai thi TOEIC, mot bai nghe hieu va mot bai doc hieu – 2 bai thi mau hoan chinh, kem giay lam bai theo hinh thuc bai thi TOEIC moi, dung de phan tich hoac danh gia va giup nguoi lam quen voi ky thi TOEIC moi. Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Lin Lougheed Nha xuat ban: NXB Dong Nai Nha phat hanh: Quynh Mai Khoi luong: 980.00 gam Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 17×25 cm Ngay phat hanh: 11/2008 So trang: 384