36 Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống

Sách-Tài liệu: 36 Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: Ngọc Bích Nhà xuất bản: Nxb Từ điển Bách khoa Nhà phát hành: PandaBooksTừ khóa chính sách: 36 Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống, 36 ke ung dung trong kinh doanh va cuoc song, Ngọc Bích

sach 36 ke ung dung trong kinh doanh va cuoc song

36 KẾ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH VÀ CUỘC SỐNG

36 Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống Thông tin tác giả Ngọc Bích Ngọc Bích Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Ba mươi sáu kế là bộ sách mưu lược quân sự mang tính kinh điển, sâu sắc, tinh túy trong kho báu trí tuệ của Trung Hoa cổ đại.

Trải qua quá trình biến đổi và phát triển của lịch sử tư tưởng, mưu lược của Ba mươi sáu kế đã thâm nhập một cách rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: chính trị, ngoại giao, kinh tế… Và trở thành tài sản trí tuệ được mọi người thừa nhận.

Trong lĩnh vực kinh tế, buôn bán thương phẩm, kinh doanh từng giờ, từng phút phải đối mặt với thách thức cạnh tranh và khuynh hướng khốc liệt hóa của cạnh tranh thị trường là tồn tại và phát triển tất yếu của thương trường nên mới có câu: “Thương trường là chiến trường” Cuốn sách đã tổng kết một cách sâu sắc, độc đáo, hệ thống hóa, sinh động hóa những tri thức kinh điển áp dụng trong kinh doanh hiện đại với nội dung sáng rõ, dễ hiểu và đại chúng.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết Tác giả: Ngọc Bích Nhà xuất bản: Nxb Từ điển Bách khoa Nhà phát hành: PandaBooks Mã Sản phẩm: 8935077023626 Khối lượng: 462.00 gam Định dạng: Bìa mềm Kích thước: 14.5 x 20.5 cm Ngày phát hành: 09/2009 Số trang: 432

sach toan tai nang - tung buoc chinh phuc toan hoc 2b (song ngu)

TOÁN TÀI NĂNG – TỪNG BƯỚC CHINH PHỤC TOÁN HỌC 2B (SONG NGỮ)

Toan Tai Nang – Tung Buoc Chinh Phuc Toan Hoc 2B (Song Ngu) Thong tin tac gia Alan Tan Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia La bo sach tham khao song ngu danh cho hoc sinh bac tieu hoc tu lop 1 toi lop 5 mot cach he thong, toan dien va day du nhat tu Singapore theo phuong phap hoc tien tien gom nhieu cac chuyen de thuc hanh voi nhieu cac dang toan khac nhau theo thu tu tu kho den de mot cach logic de cac hoc sinh co the tu hoc, tham khao va tung buoc chinh phuc Toan hoc. TOAN TAI NANG da duoc chinh phu Singapore dat hang de tien hanh giang day tai mot so truong cong cung voi Sach Giao Khoa. *** DIEU GI KHIEN CON TRE SO TOAN: – Thieu kien thuc nen tang. – Khong quen voi cac dang toan moi. – Thuong xuyen hoc vet, khong theo tu duy logic. – Qua nhieu kien thuc nhung khong co he thong. – Cac chu de hoc khong thu vi, kho hieu, khong gan gui… Di tim giai phap hoc toan tu duy tu khi bat dau vao lop 1 – Toan tai nang – Hoc toan tung buoc de chinh phuc duoc mon Toan mot cach he thong tu de den kho *** Nhung dieu ban khong nen bo qua o cuon sach: – BANG CONG THUC: Kiem tra va nho lai cac cong thuc Toan hoc quan trong theo tung chuyen de. – TONG HOP CAC KIEN THUC & MUC TIEU THEO TUNG CHUYEN DE: Khai quat cac chu de trong cuon sach va tung buoc hoc theo cac chu de. – CAC DANG BAI TAP THUC HANH – MO RONG – NANG CAO: Thuc hanh lien tuc, giai quyet cac dang toan quen dan theo cac chu de, nang dan muc do tu de den kho. – HUONG DAN CACH GIAI TUNG BUOC: Tu hoc bang cach hoc theo huong dan giai o cuoi sach. – KIEM TRA BAI THEO TUNG CHU DE: Sau mot vai chu de, hoc sinh se duoc kiem tra va danh gia ket qua muc do tien bo, tu nhung noi dung co ban nhat va nang cao dan. *** Bo sach gom 9 cuon: Cuon 1A – B: Danh cho hoc sinh tu 6 – 7 tuoi Cuon 2A – B: Danh cho hoc sinh tu 7 – 8 tuoi Cuon 3A – B: Danh cho hoc sinh tu 8 – 9 tuoi Cuon 4A – B: Danh cho hoc sinh tu 9 – 10 tuoi Cuon 5: Danh cho hoc sinh tu 10 – 11 tuoiMoi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: Alan Tan Nguoi dich: Pham Kieu Oanh Nha xuat ban: Nxb Dai hoc Quoc gia Ha Noi Nha phat hanh: Giao Duc A Chau Ma San pham: 8935082601055 Khoi luong: 352.00 gam Ngon ngu: Tieng Anh, Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 10/2016 So trang: 208