288 Cơ Hội Và Kế Sách Làm Giàu

Sách-Tài liệu: 288 Cơ Hội và Kế Sách Làm Giàu PDF EPUB ebook tốc độ nhanh.Tác giả: William Osler Nhà xuất bản: Nxb Thanh Hóa Nhà phát hành: Chưa cóTừ khóa chính sách: 288 Cơ Hội và Kế Sách Làm Giàu, 288 co hoi va ke sach lam giau, William Osler

sach 288 co hoi va ke sach lam giau

288 CƠ HỘI VÀ KẾ SÁCH LÀM GIÀU

288 Cơ Hội và Kế Sách Làm Giàu Thông tin tác giả William Osler William Osler Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trí tuệ là nguồn của cải , biện pháp là tiền bạc .Nếu chúng ta có cả hai yếu tố đó sẽ không bao giờ sợ thất bại .Cuốn ” 288 cơ hội và kế sách làm giàu ” là một tổng kết đa dạng , một bức tranh thành công về những con người từ tay trắng làm giàu .Làm giàu như thế nào , ai là người có khả năng làm giàu ? Hai phần chính của sách sẽ giải đáp băn khoăn và khát vọng trên .

Phần I : 288 cơ hội và kế sách Phần II : Tố chất của người làm giàu Thông tin chi tiết Tác giả: William Osler Nhà xuất bản: Nxb Thanh Hóa Nhà phát hành: Chưa có Khối lượng: 510.00 gam Kích thước: 13×19 cm Ngày phát hành: 01/2006 Số trang: 584

sach grammar gateway basic

GRAMMAR GATEWAY BASIC

Grammar Gateway Basic Thong tin tac gia David Cho Vao trang rieng cua tac gia Xem tat ca cac sach cua tac gia Grammar Gateway Basic la cuon sach ngu phap tieng Anh trinh do so cap giup nhung nguoi “mat goc tieng Anh” co the nam vung duoc cac chu diem ngu phap tieng Anh co ban. Cuon sach nay bao gom 120 bai hoc ve cac chu diem ngu phap quan trong nhat duoc dua ra sau qua trinh phan tich va quan sat cach nguoi ban ngu su dung Tieng Anh. Moi bai hoc bao gom hai phan, phan giai thich ngu phap va phan luyen tap duoc trinh bay ngan gon trong mot trang, giup nguoi hoc khong cam thay bi qua tai. Thong qua cac vi du thuc te va cac dang bai luyen tap da dang, cuon sach khong chi cung cap kien thuc ngu phap nen tang ma con giup nguoi hoc nang cao nang luc noi va viet tieng Anh. Them vao do, nham giup nguoi moi bat dau hoc, dac biet la nhung nguoi von e ngai ngu phap tieng Anh, thay vi su dung thuat ngu chuyen nganh de giai thich, cuon sach nay su dung nhung cach giai thich de hieu ket hop voi phan mo ta hinh anh sinh dong de viec hoc tro nen thu vi hon. Doi voi cac ban muon hoc ket hop voi nghe bai giang video co the truy cap vao trang web hoc truc tuyen (www.HackersIngang.com) tren trang thong tin bai giang video Hackers. Ngoai ra, trong qua trinh hoc, nguoi hoc co the trao doi ve nhung dieu minh con vuong mac tren trang web tieng Anh www.Hackers.co.kr va trang web www.JumpHacker.dom la hai dien dan chia se thong tin va thao luan truc tuyen, dong thoi cung cap kho tai lieu hoc tieng Anh mien phi. Chac chan rang voi cuon sach Grammar Gateway Basic, nguoi hoc co the tien gan them mot buoc den voi viec thu nap nhung ngu phap tieng Anh von hay bi coi la mong lung va kho hieu. Chung toi mong rang Grammar Gateway Basic se tro thanh nguoi ban nguoi ban dong hanh tren con duong thuc hien uoc mo cua cac ban.Moi ban don doc. Thong tin chi tiet Tac gia: David Cho Nguoi dich: Trinh Thi Thao Nha xuat ban: Nxb The gioi Nha phat hanh: Alpha books Ma San pham: 8935251410716 Khoi luong: 330.00 gam Ngon ngu: Tieng Anh, Tieng Viet Dinh dang: Bia mem Kich thuoc: 16 x 24 cm Ngay phat hanh: 26/08/2019 So trang: 204 Nhan xet tu khach hang Boi tran bao yen 26/08/2019 10:31:15 Tra loi cua ban ve danh gia nay , da co 0 phan hoi. Ho ten Email Ma xac nhan Vui long nhap cac chu so o hinh ben canh. Gui tra loi cua ban Huy bo Danh gia trung binh (0 – nguoi danh gia) 0,0 5 ★ 0 4 ★ 0 3 ★ 0 2 ★ 0 1 ★ 0 Dang nhap de gui nhan xet cua Ban Dang nhap Ban chua co tai khoan? Hay Dang ky Binh luan tu facebook ()